Individuální plán ochrany dítěte: prakticky, efektivně a dle potřeb dítěte

Jak na to, abychom situaci dítěte a jeho rodiny viděli v souvislostech a chápali potřeby konkrétního dítěte? A jak s ohledem k těmto potřebám naplánovat cestu ke zlepšení situace a přiměřeně nastavit opatření v individuálním plánu ochrany dítěte? Pojďte trénovat psaní této nelehké písemky s dvojicí lektorů – odborníkem na problematiku SPOD a konzultantem na kvalitu služeb a individuální plánování.


Kurz je akreditován MPSV č. A2023/0911-SP/VP.
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

⇒ Speciální kurz postavený především pro OSPODy.

Kurz bude realizován ve dvou dnech, mezi kterými bude cca dvoutýdenní časový odstup. Jeho cílem je, aby si účastníci v praxi vyzkoušeli výstupy z prvního dne. Druhý den začne reflexí praktických zkušeností z mezidobí a na ni naváže další fáze celého procesu – stanovení IPOD a přehodnocování, opět s důrazem na zkušenosti z praxe.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE: PRAKTICKY, EFEKTIVNĚ A DLE POTŘEB DÍTĚTE

ANOTACE KURZU

Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: obsah, východiska, principy a cíle. Nedílnou součástí procesu je sběr dat, způsoby získávání informací a jejich zapisování do zprávy z vyhodnocování.
Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní, vč. provázání získaných zjištění do IPODu. Obsahem kurzu je také zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen zejména pro sociální pracovníky sociálně-právní ochrany dětí z obcí s rozšířenou působností, dále pak pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů.

CO VÁM KURZ PŘINESE

  • Získáte informace: co je vyhodnocování, jaké jsou jeho principy a cíle, budete znát právní rámec k vyhodnocování, budete se lépe orientovat v procesu vyhodnocování a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte.
  • Procvičíte si dovednost získávání informací a jejich písemného zaznamenávání. Naučíte se, jakým způsobem a z jakých zdrojů získávat informace a s kým na vyhodnocování spolupracovat.
  • Seznámíte se s dalšími pomocnými nástroji k vyhodnocování a jejich praktickým využitím – např. ekomapy, rodinná mapa, herní prvky, genogram, mentální mapy.
  • Získáte teoretické znalosti o procesu individuálního plánování s dítětem, stejně jako praktické dovednosti v sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.
  • Naučíte se samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte i rodičovských kompetencí a určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte. Na základě těchto znalostí a dovedností budete připraveni dokončit proces podrobného vyhodnocení situace dítěte i jeho rodiny a spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně není vypsaný žádný termín otevřeného kurzu.

Rádi kurz realizujeme přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.

Kurz bude školen 2 lektory: lektorem, který má přímou zkušenost s agendou OSPOD, a zkušeným konzultantem v oblasti kvality služeb a individuálního plánování z kmenového týmu TUDYTAM.


LEKTORKY O KURZU

Dita VojířováDITA VOJÍŘOVÁ

Za roky praxe jsem se setkala s různými způsoby individuálního plánování a také s různými postoji pracovníků k němu. Mojí motivací je přenést svoje zkušenosti ze sociálních služeb ve prospěch tohoto procesu v rámci SPOD. A to včetně motivace pracovníků díky odstranění zbytečných překážek nebo složitostí a udržení smyslu plánování.

 

Helena KožíškováHELENA KOŽÍŠKOVÁ

Pro mě je individuální plánování při práci s lidmi synonymem orientace v čase. Vědět, kde člověk, s kterým pracuji, právě teď je a jak na tom je (a co tomu alespoň rámcově předcházelo), je předpokladem toho, co bude dál a jak velký krok může právě teď udělat. V kontextu práce s dítětem v rodině se často jedná o kroky, které je třeba udělat nutně a co nejdříve.

Dagmar DvořáčkováDAGMAR DVOŘÁČKOVÁ

Po téměř třiceti letech praxe v oblasti péče o ohrožené dětí vítám rozvoj inovativních přístupů a služeb na podporu a pomoc ohroženému dítěti a jeho rodině. Každé ohrožené dítě a jeho rodina má svoje specifické potřeby. Ke správnému propojení potřeb a podpory dochází právě prostřednictvím vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a individuálního plánování ochrany dítěte.

ODBORNÉ VEDENÍ – LEKTOŘI TUDYTAM SPOLUPRACUJÍCÍ LEKTOŘI

 


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY