Individuální plán ochrany dítěte: prakticky, efektivně a dle potřeb dítěte

Jak na to, abychom situaci dítěte a jeho rodiny viděli v souvislostech a chápali potřeby konkrétního dítěte? A jak s ohledem k těmto potřebám naplánovat cestu ke zlepšení situace a přiměřeně nastavit opatření v individuálním plánu ochrany dítěte? Pojďte trénovat psaní této nelehké písemky s dvojicí lektorů – odborníkem na problematiku SPOD a konzultantem na kvalitu služeb a individuální plánování.


Kurz je akreditován MPSV č. A2019/0525-SP/VP.
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

⇒ Speciální kurz postavený především pro OSPODy.

Kurz bude realizován ve dvou dnech, mezi kterými bude cca dvoutýdenní časový odstup. Jeho cílem je, aby si účastníci v praxi vyzkoušeli výstupy z prvního dne. Druhý den začne reflexí praktických zkušeností z mezidobí a na ni naváže další fáze celého procesu – stanovení IPOD a přehodnocování, opět s důrazem na zkušenosti z praxe.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE: PRAKTICKY, EFEKTIVNĚ A DLE POTŘEB DÍTĚTE

ANOTACE KURZU:

Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: obsah, východiska, principy a cíle. Nedílnou součástí procesu je sběr dat, způsoby získávání informací a jejich zapisování do zprávy z vyhodnocování.
Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní, vč. provázání získaných zjištění do IPODu. Obsahem kurzu je také zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen zejména pro sociální pracovníky sociálně-právní ochrany dětí z obcí s rozšířenou působností, dále pak pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Získáte informace: co je vyhodnocování, jaké jsou jeho principy a cíle, budete znát právní rámec k vyhodnocování, budete se lépe orientovat v procesu vyhodnocování a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte.
  • Procvičíte si dovednost získávání informací a jejich písemného zaznamenávání. Naučíte se, jakým způsobem a z jakých zdrojů získávat informace a s kým na vyhodnocování spolupracovat.
  • Seznámíte se s dalšími pomocnými nástroji k vyhodnocování a jejich praktickým využitím – př. ekomapy, rodinná mapa, herní prvky, genogram, mentální mapy.
  • Získáte teoretické znalosti o procesu individuálního plánování s dítětem, stejně jako praktické dovednosti v sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.
  • Naučíte se samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí a určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte. Na základě těchto znalostí a dovedností budete připraveni dokončit proces podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně není vypsaný žádný termín otevřeného kurzu.

Rádi kurz realizujeme přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář a nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTOŘI O KURZU:

Kurz bude školen 2 lektory: lektorem, který má přímou zkušenost s agendou OSPOD, a zkušeným konzultantem v oblasti kvality služeb a individuálního plánování z kmenového týmu TUDYTAM.

DITA VOJÍŘOVÁ

Za roky praxe jsem se setkala s různými způsoby individuálního plánování a také s různými postoji pracovníků k němu. Mojí motivací je přenést svoje zkušenosti ze sociálních služeb ve prospěch tohoto procesu v rámci SPOD. A to včetně motivace pracovníků díky odstranění zbytečných překážek nebo složitostí a udržení smyslu plánování.

 

Helena KožíškováHELENA KOŽÍŠKOVÁ

Pro mě je individuální plánování při práci s lidmi synonymem orientace v čase. Vědět, kde člověk, s kterým pracuji, právě teď je a jak na tom je (a co tomu alespoň rámcově předcházelo), je předpokladem toho, co bude dál a jak velký krok může právě teď udělat. V kontextu práce s dítětem v rodině se často jedná o kroky, které je třeba udělat nutně a co nejdříve.

 

TEREZA ŠTARHOVÁ

Vyhodnocování potřeb dítěte a Individuální plán ochrany dítěte – pro někoho strašák, pro někoho zbytečnost, pro někoho pomoc s prací s rodinou. Já patřím do té poslední skupiny. Při práci s klienty se snažím orientovat a cílit na konkrétní potřeby rodiny, s čímž mi pomáhá právě vyhodnocování a IPOD. Velkou oporou je mi nejen mnohaletá zkušenost na OSPOD, ale i sdílení zkušeností s ostatními. Ráda se o své zkušenosti podělím a načerpán nové.

 

AGÁTA HAVLÍKOVÁ

V oblasti SPOD se pohybuji již opravdu dlouho – zažila jsem dobu “před IPODy” i s nimi a sama si prožila různé těžkosti a úskalí spojené s vyhodnocováním a plánováním. Přesto – či právě proto – jsem přesvědčena, že proces vyhodnocování i tvorba IPODů má velký smysl – jen je třeba se toho nebát a umět využívat vše, co se nabízí. Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti a know-how.

 

Iveta MajerováIVETA MAJEROVÁ

Nezřídka se setkávám s názorem, že vyhodnocování potřeb dítěte a vypracování IPOD stojí spoustu času – času, který může sociální pracovník věnovat přímé práci s klientem. V průběhu let se stále více utvrzuji v tom, že díky podrobnému vyhodnocení a IPOD se daří práci s klienty nasměrovat, vede k uspokojení potřeb rodiny a práce s rodinou je tak efektivnější. Ráda nabídnu své zkušenosti a věřím, že se v průběhu jejich sdílení sama naučím něco nového.

 

Petra VečerkováPETRA VEČERKOVÁ

Splnil – nesplnil: cesta do slepé uličky. Na začátku jsem si kladla otázky, jak by mělo vypadat vyhodnocení potřeb dítěte a čeho se vlastně týká? Postupně jsem našla smysl individuálního plánování především v tom, že když přemýšlím, jak být užitečná klientům a jejich rodinám, tak plánuji. Stále se snažím nacházet cesty, jak s rodinami plánovat efektivně a růstově. Protože pokud individuální přístup skutečně funguje v každodenní praxi, vede k větší spokojenosti v rodinách a k vyšší kvalitě jejich života.

 


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Chcete vědět, jaké kurzy a podporu již nyní nabízíme nebo připravujeme? Zapište se k odběru našich SPOD novinek a vše se dozvíte jako první.

Zapsat se k odběru SPOD novinek TUDYTAM

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Budějovická 9, Praha 4 – Michle
(prostory Křesťanského společenství Praha Jih)

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM