Poradenství a konzultace

Poradenství je realizováno především formou individuálních nebo skupinových, jednorázových nebo opakovaných konzultací a je zaměřeno na řešení vašich témat, situací nebo obtíží.

Rozsah konzultací je vždy individuálně domlouván s organizací. Část konzultace může probíhat distančně, konzultant se může věnovat vašim organizačním materiálům (organizační struktura, metodiky a pravidla organizace, materiály vznikající v souvislosti s poskytováním služeb klientům atp.).

Naši konzultanti a lektoři se v sociálních službách pohybují jíž mnoho let. V rámci konzultací můžete využít všechny jejich zkušenosti a znalosti. Konzultujeme jak manažerská témata, tak témata práce s klientem.


NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA, KTERÁ KONZULTUJEME:
 • formulace/ revize cílů služby, včetně zásad
 • hodnoty organizace
 • charakteristika organizace / služby – poslání, cíle, hodnoty… a jejich návaznost na potřeby klientů a jejich nepříznivou situaci
 • inspekční zprávy – porozumění, požadavky, nápravná opatření
 • jednání se zájemcem o službu
 • kvalita sociálních služeb
 • manažerské procesy v organizaci (Kritéria kvality řízení 2020)
 • metodiky – podpora při tvorbě, komentování a zpětná vazba, zhodnocení, revize
 • náročné situace ve spolupráci s klientem
 • odpovědnost při poskytování služby a rizikové plány
 • ochrana práv a střety zájmů
 • pravidla pro poskytování služby
 • proces přímé práce s klientem (jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy, individuální plánování, uzavírání spolupráce)
 • příprava na konkrétní náročné situace (uvnitř i vně organizace)
 • spolupráce s rodinou klienta, opatrovníkem
 • standardy kvality – celkově i jednotlivé – výklad, požadavky, hledání naplňování v rámci konkrétních služeb, hledání postupů, možností… od hledání podstaty a vymezení služby, přes práci s klientem, po personální záležitosti
 • stížnosti
 • strategické plány
 • systém hodnocení a profesního rozvoje pracovníků
 • systém metodik – nastavení systému, provázanosti, logiky metodik
 • transformace pobytových sociálních služeb
 • vnitřní předpisy
 • zavádění nebo systémové revize informačních systémů
 • záznamy o průběhu služby
 • změnové procesy – zavádění komplexních i dílčích změn ve službách
 • způsoby a činnosti, kterými naplňujeme cíle služby (SQ 1c)


Kontaktujte Honzu Kostečku a ten vybere a dohodne nejvhodnějšího konzultanta z našeho týmu právě pro vaši situaci.

POPTÁVKA PORADENSTVÍ
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

NOVINKY TUDYTAM