Experti

Tak tohle jsme my. Odborníci, kteří tvoří TUDYTAM. Sdílíme svoje know-how, těšíme se z úspěchů a podporujeme se, když se nedaří. Jsme exkluzivně zastupováni značkou TUDYTAM. Jeden za všechny, všichni za jednoho a všechno, co umíme, pro vás!

POD ZNAČKOU TUDYTAM VYSTUPUJÍ  TYTO TVÁŘE:


Bohunka Kalousková

Váží si práce pracovníků v přímé péči. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace.

Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s romskou komunitou, asi patnáct let se věnovala práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými jak v terénních službách – pečovatelská služba, osobní asistence, tak i malé pobytové službě – týdenní stacionář a odlehčovací pobytová služba. Naposledy působila v organizacích poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně právní škole, nyní působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka převážně v nestátních organizacích.

Přečtěte si kompletní medailonek

Dita Vojířová

Maličkosti ve vztahu s klientem, které mohou změnit celou spolupráci, nejlépe vidí Dita. Bydlí na kopci, takže má nadhled, ale přesto vidí i ty nejmenší detaily, na kterých staví změnu.

Kdysi začínala v přímé práci s lidmi s mentálním postižením v terénu, kde je úspěšně učila sociálním a dalším dovednostem. Dnes s touto zkušeností jako certifikovaná videotrenérka školí a konzultuje především témata v přímé práci s uživatelem služby – komunikační dovednosti (včetně AAK), nastavení individuální podpory a zapojení, spolupráce s okolím uživatele služby. V TUDYTAM si jí vážíme kromě jiného také proto, že je maximálně spolehlivá a chutně a zdravě peče.

Přečtěte si kompletní medailonek

Hana Urbanová

Baví ji klást otázky a spolu s manažery i zaměstnanci hledat, jak dělat věci ještě lépe. Ve facilitaci skupinových procesů se cítí jako ryba ve vodě.

Hanka dlouho pracovala pro zahraniční sekci Člověka v tísni, což ji naučilo velké flexibilitě a schopnosti jednat s lidmi z různorodých prostředí (a taky třeba vyměnit v poušti kolo od auta). Pak několik let vedla Fokus Praha, kde přičichla k sociálním službám v ČR, nadšení lidí v nich, i neduhům, které je trápí. Ráda se ptá na dopad služeb a dělá to tak, že slova „indikátor“ nebo „evaluace“ přestávají vypadat jako strašáci. Baví ji koncept nenásilné komunikace a věří, že jeho využití je vážně široké – od výchovy vlastních dětí až po řízení organizace. Umí se dívat na procesy, nacházet, kde drhnou, a vymýšlet, co s tím. Působí také jako psychoterapeutka, v současnosti dokončuje terapeutický výcvik Instep. Vedle toho se ráda toulá krajinou, cvičí jógu, plave a spolu se svým synem stále znovu objevuje svět.

Přečtěte si kompletní medailonek

Helena Kožíšková

Věří v to, že je potřeba pracovníky podporovat a rozvíjet tak, aby rostla jejich důvěra v sebe sama. Na tom pak mohou stavět lepší služby pro své klienty.

Ráda mluví slovy běžně užívanými, zajímá ji „o co tu skutečně jde“, skládá a ladí procesy tak, aby bylo více lehkosti a prostoru pro život. Podporuje lidi v tom, aby k sobě byli při spolu/práci laskaví – nepřidělávali si práci a dovolili si bavit se, protože bez smíchu to nejde.

Patnáct let zkušeností z různých rolí v preventivních sociálních službách dnes úročí v roli lektorky, konzultantky a supervizorky. Pracuje také jako terapeutka. Konzultuje a školí hlavně v oblasti rozvoje kvality služeb, SQSS a řízení organizací. Stále častěji se jí stává, že provází lidi nebo organizace procesem rozhodnutí se ke změně a její realizací. Poskytuje supervize pro týmy i jednotlivce, lidi v přímé práci i manažery.

Přečtěte si kompletní medailonek

Honza Kostečka

Potulný profesionální konzultant a amatérský DJ, milovník rodinného života a blízkého lidského kontaktu. Honza si práci užívá a chce, aby plynula jako příjemný večírek.

Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci, někdy i srandu. Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře. V TUDYTAM se věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i individuální supervizi. Honzovou specializací jsou supervize pro manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.

Přečtěte si kompletní medailonek

Honza Paleček

Sociolog v sociálních službách. Analýza a odstup. Úsporné a trefné komentáře. Tam, kde to jde, jezdí na kole.

Působí v sociálních oblasti od roku 1995 (Fokus Praha, Eset-Help, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a další). Od té doby díky propojení přímé práce s klienty, výzkumu, konzultační, lektorské, auditorské a supervizní činnosti získal unikátní pohledy na procesy v sociální oblasti. Výzkumně se zabýval psychiatrickou péčí, deinstitucionalizací, náhradní péčí o děti. Byl také inspektorem kvality sociálních služeb. Můžete se s ním potkat při supervizích (případové práce, spolupráce v týmu či řízení, dělá také supervize supervize a mentoring supervize pro supervizory kandidáty), na školeních (individuální plánování, motivace, hranice, spolupráce s rodinnými příslušníky…), při konzultacích (např. ke standardům kvality, k práci s klienty s náročným chováním: je konzultantem PBS – podpory pozitivního chování) či při auditech (naplňování principu normalizace, kvality atd.).

Přečtěte si kompletní medailonek

Honza Rudolf

Cesta Honzy k neziskovému sektoru vedla skrze tábory pro mladé lidi s postižením a bez něj. Stal se jedním ze zakládajících členů spolku Ramus, který táborové aktivity zastřešoval, a pět let stál v jeho čele. Živil se jako externí analytik pro Člověka v tísni, barista, a od roku 2016 je konzultantem databázových systémů, jak pro komerční, tak neziskovou sféru.

Věří, že se obě sféry mají od sebe co učit a že se zpropadeným počítačům nevyhneme ani v sociálních službách. Tam by však měly ideálně plnit funkci nástroje, který pracovníkům uvolňuje ruce k práci s klienty, a nebýt něčím, co přidělává práci. V TUDYTAM Honza školí manažerská témata, je součástí auditní skupiny a hodně ho baví naše pro-bono aktivity, jichž je součástí.

Přečtěte si kompletní medailonek

Lada Valianová (Furmaníková)

V sociálních službách se objevila náhodou, ale nějak se to zvrhlo a Lada zjistila, že bez nich už to nepůjde. S láskou a plným nasazením je rozebírá a skládá zase dohromady, aby to tak nějak lépe sedělo.

První sociální službu zažila roku 1997 ve Francii, další pak roku 1999 v Čechách. Srovnání těchto zkušeností ji donutilo a stále nutí k tomu, aby se pokoušela měnit služby a podporovat organizace v tom, aby dělaly své služby dobré a ještě lepší. Proto se s ní u nás potkáte mimo jiné při tématech transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb nebo řízení změn v organizacích a věnuje se také auditům a hodnocení kvality služeb.

Přečtěte si kompletní medailonek

Lucie Vilímková

Lucii rozhodně nechybí vhled do všech úrovní poskytování služeb a hlavně nadšení pro metodickou práci. Baví ji oboustranně vylaďovat metodiky a praxi služeb. Na službu se dívá optikou procesů a hledá slabé stránky v nich, nikoliv v lidech. Ráda se pouští do nových výzev a provází organizace na cestě k vyšší kvalitě a dostupnosti.

V TUDYTAM se věnuje nejčastěji tématu zvyšování kvality služeb (včetně kvality jejich řízení) a vnitřním metodikám. Konzultuje, realizuje audity a lektoruje – s nadšením sobě vlastním.

Přečtěte si kompletní medailonek

Marta Valová

Protože vyhledává dobrodružství, pohybuje se neustále v sociálních službách. Její dobrodružná povaha je spojena s chronickým idealismem a stálou chutí prosazovat změny, které dělají život lidí s postižením lepší. A když se někdy nedaří podle představ, zarputile bojuje podle Einsteinovského: „Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta.“ Měla možnost být spoluaktérem procesu transformace ústavu v Jinošově, kde vše výše zmíněné prožila a otestovala. Transformace ji tak provází celým profesním životem. A co je nejdůležitější? Vážně ji to pořád baví.

Aktuálně konzultuje proces transformace v organizacích, které se rozhodly touto cestou jít a to v jakékoliv jeho fázi. V budoucnu ji čeká spolupráce na auditech zaměřených na normalizaci života lidí s postižením v pobytových službách.

Přečtěte si kompletní medailonek

Tomáš Horác Masopust

Manažerská dobrodružství v praxi, struktura a teorie. Rád objevuje, zkoumá a pojmenovává procesy a jevy, které jemu a všem okolo umožní víc si užít všechno, co život a práce nabízejí.

V sociálních službách se pohybuje od roku 2005. Více než 15 let byl spojen s organizací Portus Praha, kde pracoval na různých manažerských pozicích, deset let zde působil jako ředitel a poté jako člen správní rady. Tady také získal zkušenosti s projektovým a personálním řízením, fundraisingem a PR, finančním řízením a rozjezdem sociálního podnikání. V roce 2016 se stal společensky prospěšným podnikatelem roku v soutěži EY podnikatel, coby ředitel organizace a jednatel potravinářské dílny Dobroty s příběhem.

Přečtěte si kompletní medailonek


KMENOVÝ TÝM PODPORA A PROPAGACE EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY