Úvod do supervize pro pracovníky – jak ji dobře využívat

Rádi byste se dozvěděli více informací o supervizi? Proč byste ji měli využívat? Co se bude na supervizi dít? A můžete supervizorovi říct všechno?
Co je to supervizní téma? Jak se supervize dotýká klientů?


Kurz je akreditován MPSV č. A2021/1288-SP/PC/VP
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

ÚVOD DO SUPERVIZE PRO PRACOVNÍKY – JAK JI DOBŘE VYUŽÍVAT

ANOTACE KURZU

Supervize se v sociálních službách využívá různě. V kurzu se dozvíte více informací o supervizi jako takové – jaké jsou typy a druhy supervize, jaké jsou její cíle. Budeme se věnovat procesu reflektování vlastní práce, který je základem supervize. Seznámíme vás se zákonnými požadavky a také s tím, co lze od supervize a od supervizora očekávat. Zamyslíme se nad smyslem supervize, jejími možnosti v konkrétních náročných situacích jak s klienty, tak s kolegy nebo nadřízenými. Přiblížíme vám, jak supervize probíhá a jak poznat dobrou supervizi či dobrého supervizora. Budeme se zabývat tématem bezpečí na supervizi, co to je supervizní kontrakt a jak se supervize vyhodnocuje i jaké z ní mohou být výstupy.
Na kurzu budeme společně pracovat na modelových situacích nebo konkrétních náročných situacích z praxe účastníků.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro sociální pracovníky.
Pro vedoucí pracovníky.
Pro pracovníky v sociálních službách.

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách i pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří by se rádi dozvěděli více o supervizi a jejího využití při poskytování sociálních služeb. Kurz vede účastníky k náhledu, že supervize je součástí reflexe vlastní práce a patří k tzv. dobré praxi v péči o sebe sama. Cílem supervize je reflektovat náročné situace jak s klienty, tak s kolegy či nadřízenými. Účastníci jsou seznámeni s požadavky zákona 108 a vyhlášky 505 v personálních standardech – podpora nezávislého odborníka. S pomocí výkladu a facilitované debaty zjišťují, co je možné od supervize očekávat, jaké jsou druhy a typy supervize atd. Také se dozvědí, co by supervize neměla být. Jaký je smysl a cíle supervize, jak supervize probíhá a jak poznají dobrou supervizi.

CO VÁM KURZ PŘINESE

  • Zorientujete se v zákonných požadavcích na supervizi.
  • Pochopíte, co je cílem supervize a proč ji máte jako pracovník využívat.
  • Seznámíte se s možnostmi supervize.
  • Naučíte se poznat dobrou supervizi.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně nemáme vypsaný termín otevřeného kurzu

Rádi kurz realizujeme také přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTOŘI O KURZU

Bohunka KalouskováBOHUNKA KALOUSKOVÁ

Jako supervizorka se při supervizích v sociálních službách setkávám se spoustou otázek, které se kolem supervizí objevují. Je důležité si je zodpovědět, popřemýšlet o nich a pak se vrhnout do supervizních dobrodružství. Čím déle supervizi dělám, tím víc mě baví. Ráda učím nováčky supervizi. Také se ráda setkávám s pracovníky, kteří supervizi využívají již léta. Stále se nám společně daří nacházet nová supervizní témata. Supervize prostě může být super – pro všechny zúčastněné.

Helena KožíškováHELENA KOŽÍŠKOVÁ

Měla jsem velikánské štěstí – na svůj první tým, v kterém jsem pracovala, i na supervizora, který nás supervizí provázel. Všichni byli odborníci, odvážní a poctiví, a nechyběla jim laskavost. Vplula jsem do běžící supervize, kde všichni věděli, co se od nich čeká, a dělali to. Někdy byla výsledkem lehkost a někdy tíže z objeveného. A obvykle to byla dřina. Přála bych lidem, kteří pracují s lidmi, aby rozuměli, jak má a může supervize běžet a co může přinášet, nebáli se říkat si o to, nebáli se přiblížit se ke strastem i radostem a při hledání cest cítili podporu.

Honza KostečkaHONZA KOSTEČKA

Když jsem se poprvé setkal se supervizí, myslel jsem, že je to nějaká magie…. Moc jsem nerozuměl tomu, co se děje, ale fascinovalo mě, že to funguje. Dnes už vím, že supervize je řada osvědčených postupů, pravidel a přístupů, které, když se správně aplikují, jsou mocným nástrojem k učení, zlepšování kvality služby a funkčnosti týmů. A jsem rád, když supervizi všichni rozumíme. Jak já jako supervizor, tak ti, kteří supervizi využívají. Vědomě to jde lépe!

Honza PalečekHONZA PALEČEK

Supervize je pro mě objevování toho, co na začátku nikdo (včetně mě) neví.

Tomáš MasopustTOMÁŠ MASOPUST

Vzpomínám si, jak jsme zaváděli supervizi u nás v organizaci. Byla to podpora, kterou jsme samozřejmě neuměli využívat, protože jsme ji do té doby neznali. Trvalo to dlouho, než jsme se naučili tento nástroj využívat, ale bylo úžasné ten proces sledovat. Sledovat, jak se tým postupně učil reflexi vlastní práce, formulovat otázky, spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Nemyslím si, že náš kurz může tento proces urychlit, ale určitě ho může dobře nastartovat…

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI
INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY