Audity, hodnocení, evaluace

Audit vám může pomoci získat nezávislý, externí pohled a zhodnocení v oblasti, která vás zajímá, trápí, nebo které byste chtěli lépe porozumět.

Můžeme nabídnout audity zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb nebo na některé z jejích parametrů. Například jen na systém práce s klienty nebo dokonce jen na individuální plánování. Dále audity zaměřené na efektivitu služeb, stejně jako audity řídících procesů v organizacích nebo evaluace vašich projektů.

  • Auditoři s vámi podle cíle auditu nebo evaluace domluví plán, který bude obsahovat postup šetření ve vaší organizaci.
  • Následuje vstup do organizace, během kterého jsou obvykle vedeny rozhovory s pracovníky organizace a s klienty.
  • Auditoři prostudují vaše vnitřní dokumenty a jiné písemné materiály (např. dokumentaci klientů) a případně provedou i pozorování.
  • V případě potřeby používáme i některé specifické metody, např. časové snímky.
  • Výstupem auditu nebo evaluace je vždy písemná zpráva, jejíž obsah vám auditorský tým bude prezentovat a rámcově s vámi prodiskutuje možnosti změnových opatření.

Pro hodnocení kvality manažerských procesů jsme vyvinuli naše vlastní kritéria a metodiku.

    KRITÉRIA KVALITY ŘÍZENÍ 2020     

S její pomocí vám umožníme vaši organizaci zhodnotit, kde jsou silné a slabé stránky řízení organizace, a nastavíme společně s vámi opatření ke zvýšení kvality managementu.


Máte o tuto službu zájem nebo chcete více informací? Napište nám, s čím vám můžeme pomoci. Obratem se vám ozveme zpět.

    POPTÁVKA AUDITU, HODNOCENÍ, EVALUACE     
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY