Portfolio kurzů

Všechny kurzy pro vás rádi zorganizujeme na míru u vás v organizaci. Je možné je doplnit i konzultacemi k daným tématům.

KURZY U NÁS DĚLÍME NA 3 ZÁKLADNÍ OBLASTI:
 • Práce s klientem – PK
 • Management – MNG
 • Průřezová témata – REZ

Vyberte si kurz, který vás z dané oblasti zajímá, a přečtěte si podrobnější informace v našem informačním letáku. A nebo si je rovnou vytiskněte.

 

 

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ
 1. Alternativní a augmentativní komunikace (PK)
 2. Co, kam, jak a proč psát o uživatelích služby (REZ)
 3. Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb (REZ)
 4. Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat? (PK)
 5. Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu v sociálních službách (REZ)
 6. Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu (PK)
 7. Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta (PK)
 8. Individuální plánování (PK)
 9. Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách (MNG)
 10. Jak hodnotit kvalitu služby – Standard č. 15 (MNG)
 11. Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi (PK)
 12. Jak to vydržet v sociálních službách (REZ)
 13. Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách (MNG)
 14. Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb (REZ)
 15. Ochrana osobních údajů v sociálních službách (REZ)
 16. Písemná pravidla a metodiky v organizaci: Úvod do problematiky (MNG)
 17. Pochvala a kritika jako základní dovednosti pro hodnocení zaměstnanců v sociálních službách (MNG)
 18. Práce s emocemi v sociálních službách (REZ)
 19. Práce s motivací klienta a hranice služby (PK)
 20. Praktická škola managementu v sociálních službách (MNG)
 21. Role manažera v sociálních službách (MNG)
 22. Role manažera II.: De/motivace v každodenni práci manažera (MNG)
 23. Řešení a zvládání konfliktů (REZ)
 24. Řešení a zvládání konfliktů (dvoudenní varianta) (REZ)
 25. Spolupráce s lidmi, kteří mají obtíže s porozuměním (PK)
 26. Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat (PK)
 27. Standardy kvality sociálních služeb v praxi (REZ)
 28. Úvod do řízení změny v organizaci poskytující sociální služby: Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců (MNG)
 29. Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb (REZ)
 30. Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách (MNG)
 31. Vidět znamená vědět: Nácvik používání principů úspěšné komunikace prostřednictvím videa (PK)
 32. Vyladěná organizace – komplexní přístup k řízení sociálních služeb (MNG)
 33. Zplnomocňování klienta a individuální plánování (PK)
 34. Zvyšování podílu klienta na podobě služby (PK)
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dělnická 1324/9, Praha 7 - Holešovice, 170 00

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
NOVINKY TUDYTAM