Řekli o nás

Jakou zpětnou vazbu nám píší účastníci našich kurzů? Přečtěte si několik z nich.

„Lektor byl opravdu skvělý, bylo znát, že má opravdu obdivuhodné znalosti a dovednosti
a že je umí i hezky předat, což je myslím výjimečná kombinace."

„Oba lektoři odpověděli na veškeré kladené dotazy a pomohli najít řešení a případné východisko."

„Kurz nebyl moc sluníčkový, toho jsem se bála. Diskuze o tom, jak se věci opravdu mají. Žádné přikrášlování."

„Líbila se mi posloupnost kurzu, Dita je moc příjemná, empatická, na vše ochotně odpovídá."

„Lektorky byly velice zkušené, vycházely z teorie i praxe."

„Rozbor konkrétního klienta, skvělé znalosti z praxe, výborné vysvětlení."

„Líbily se mi názory a komunikace s ostatními. „Praktické inspirace, smysl standartů."

„Líbilo se mi, že se v kurzu řešily reálné situace, se kterými se v praxi setkáváme. Více se orientuji v tom, jak efektivně psát rizikové plány."

„Praktické příklady z naší vlastní práce, na spoustu věcí jsme si pomocí Tomášových otázek sami odpověděli a zažili AHA afekt."

previous arrow
next arrow
Slider

Bc. Marcela Radová, Společnost Dolmen, z. ú.

Kurz: Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu v sociálních službách

Dobrý den, kurz jsem pro náš tým neobjednávala náhodou. V loňském roce jsem měla možnost účasti na 2denním kurzu Řešení a zvládání konfliktů v Praze. Kurz byl pro mě velmi podnětný a přínosný. Proto jsem se rozhodla objednat pro náš tým kurz Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu v sociálních službách. Většina pracovníků u nás již absolvovala různé kurzy zaměřené na přímou péči s klienty, ale potřebujeme také fungovat dobře mezi sebou, což klade nároky na určité dovednosti, které můžeme a nemusíme mít, anebo jimi třeba disponujeme, aniž bychom si je uvědomovali. Spoustu věcí děláme tak nějak intuitivně, ale cítila jsem, že to už nestačí. V průběhu let se naše organizace značně rozrostla. Narostl počet klientů, služeb, pracovníků, čímž vzrostla také potřeba dobře a efektivně spolupracovat a komunikovat v týmech i napříč týmy. Řada mých kolegyň už má za sebou zkušenost s různými vzdělávacími akcemi a ne vždy dobrou. Věděla jsem, že tento kurz ocení, a to z toho důvodu, že byl velmi interaktivní a hravý. Všechny mé kolegyně, včetně mě, byly kurzem doslova nadšené. Tým lektorů byl naprosto sehraný, Dita i Tomáš se vzájemně doplňovali a byla vidět jejich dlouhodobá praxe a spolupráce, kterou dokázali přenést i na nás. Myslím, že v nás probudili chuť o některých procesech přemýšlet z více úhlů, nahlížet na možné problémy v komunikaci a týmové spolupráci z jiné perspektivy. Velmi k tomu napomohly hry, které pro nás připravili. Obsahově i organizačně byl kurz připraven na výbornou. Malinko to zadrhlo na naší straně, neboť prostory, do kterých přijeli, nebyly ideální. Nicméně i toto se podařilo vyřešit a Dita s Tomášem tak měli možnost vyzkoušet i své improvizační schopnosti, a ujistili se tak, že jimi skutečně disponují, a nic je jen tak nezlomí – ani stůl zabírající většinu prostoru v místnosti, který nejde vynést :-). Kurz se určitě vydařil a věřím, že nebyl od TUDYTAM poslední.

A jaký byl osobní přínos akce?

Nejvíce v nás všech patrně utkvěly hry – račí země, skládání panáčka, plánování akce s nálepkou, stavba věže apod. I teoretické části byly předneseny takovou formou, aby byla srozumitelná všem – formální a neformální role v týmu, synergie týmu, komunikace – 4 uši (kapři) apod. Vše bylo skvělé. Asi není v mé moci obsáhnout vše, protože já sama jsem nyní ve fázi, kdy některé informace ještě zpracovávám, přemýšlím, ukotvuji a děkuji za to.

Jitka Svobodová, vedoucí sociální rehabilitace, Asistence, o.p.s.

Kurz: Psaní záznamů v sociálních službách

Kurz se konal v našem sídle pro dvě různé registrované služby, byla to pro nás premiéra i v našich nových prostorách. Před kurzem jsem zaslala lektorovi Honzovi přibližující informace o tom, jak je to teď a co od kurzu očekáváme. Na to Honza při vedení kurzu skvěle reagoval a přizpůsobil ho našim potřebám. Nebo možná nepřizpůsobil, ale sedlo to. Byl prostor pro vyjasnění smyslu, jaké vedení záznamů může pro naši práci mít, a každá ze služeb si našla své, na čem může dále pracovat. Zejména to, že v záznamech nemusí být vše, ale jen to podstatné, co se týká zakázky/cílů spolupráce s klientem, bylo pro nás velmi důležité ujasnění.

Zuzana Blechová, DiS., Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Kurz: Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách

Velmi erudovaný lektorský tým, maximální důraz na praxi včetně kazuistických příkladů z naší vlastní praxe. Oceňujeme též, že prezence a další administrativa kolem kurzu byla v rukou realizačního týmu lektorů (přivezli vytištěné prezenční listiny), z naší strany bylo nutné připravit pouze zázemí.

A jaký byl osobní přínos akce?

Ujasnění významu odpovědnosti, ujasnění konkrétních příkladů, kdy jde o běžné, zvýšené a nadměrné riziko, kdy tedy má smysl vypracovávat rizikový plán, návodný vzor, jak plán zpracovávat, aby vedl k možnosti posunů u klienta, neomezoval ho nadměrně v jeho možnostech.

Bc. Eva Nyklíčková, Poradkyně rané péče, Raná péče Kuk, z.ú.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranicí služby

Zatím jeden z nejlepších kurzů/seminářů, které jsem absolvovala! Velmi oceňuji schopnost lektora reagovat na nestandardní situaci, která na kurzu vznikla.

A jaký byl osobní přínos akce?

Z mého pohledu kurz cílí spíše na seberozvoj než „učení nového” – přesně to, co jsem od něj chtěla.

Bc. Jitka Kravcová, DiS., Poradkyně rané péče, Raná péče Kuk, z.ú.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranicí služby

Celý kurz naprosto předčil moje očekávání. Velmi oceňuji pohotovost pana lektora při řešení vzniklých situací.

A jaký byl osobní přínos akce?

Nikdo není nemotivovaný.

Bc. Lucie Gregorová, Poradkyně rané péče, EDA cz, z.ú.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranicí služby

Akce se mi líbila. Lektor nabídl jiný pohled na naši práci s klienty. Pracovali jsme hodně konkrétně, hlavně s pomocí kazuistik, což mi přišlo výborné. Myslím, že jsme beze zbytku naplnili motto: „Neexistuje nemotivovaný klient”. Organizace akce byla také v pořádku.

A jaký byl osobní přínos akce?

Téma akce bude velmi dobře využitelné při tvorbě individuálního plánu klienta.

Mgr. Alena Prudniková, Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Ústí nad Labem

Kurzy: Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců; Role manažera; Motivace v každodenní práci manažera

Školitelé si nás získali svými zkušenostmi z praxe, vědomostmi a pozitivním přístupem (každý klient se dá aktivizovat). Školení bylo nesmírně poučné a na vysoké odborné úrovni a já jsem zejména ocenila způsob, jakým nám paní Vojířová a pán Paleček předali své bohaté životní zkušenosti. Jsou to skuteční odborníci na svém místě. Odcházeli jsme pozitivně motivování.

Gabriela Chovancová, DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.

Kurz: Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta

Obsahově kurz naprosto naplnil naše očekávání, posloupnost přednášených dílčích témat přispívala k hlubšímu pochopení tématu, stejně jako aktivní zapojení účastnic. Organizačně výborně zajištěná akce (včetně vlastní lepicí pásky lektorky:)). Ocenily jsme bohaté zkušenosti lektorky z přímé práce s klienty a příklady z praxe. Velice přínosná byla práce s flipchartem a vizualizace (role pracovníka, „kruhy vztahů”).

A jaký byl osobní přínos akce?

Za prospěšnou považuji možnost znovu si intenzivně zvědomovat kontext naší práce – co obnáší role pracovníka, kde se pracovník nachází v sociálním prostoru klienta atd.

Mgr. Jaroslava Herrmannová, vedoucí osobní asistence, Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec

Kurz: Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta

Kurz hodnotím velmi pozitivně, lektorka Dita dokázala všechny zúčastněné zaujmout a vtáhnout do diskuze. V praktické části jsme se věnovaly modelovým situacím, se kterými jsme se v naší práci v sociálních službách setkaly.

A jaký byl osobní přínos akce?

Zaměřit se na týmovou spolupráci pracovníků v sociálních službách, podpora nezávislosti a samostatnosti uživatele vzhledem k jeho limitům.

Michaela Jonášová, Dis., Dis., Sociální pracovnice, Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Kurz: Individuální plánování

Kurz se nám všem moc líbil a shledali jsme ho přínosným pro naši další práci. Lektorka vše podávala velmi poutavě a vyměřený čas velice rychle utekl. Kurz se nám líbil.

A jaký byl osobní přínos akce?

Velice kladně hodnotíme, že nešlo pouze o teorii, ale vše bylo podáváno na praktických příkladech.

Vladimír Ptáček, ředitel, Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec

Supervizní skupina s Danem a Honzou

Pro mne byla účast v supervizní skupině sáhnutím si na dno s možností odrazu do dalších let smysluplné práce. Zjistil jsem, co je špatně, co je dobře a co je potřeba dělat, abych mohl pokračovat. V neposlední řadě se sešel úžasný tým s ještě úžasnějšími profesionály ve vedení supervize. Děkuji a vřele doporučuji.

Mgr. Pavlína Chmelíková, vedoucí Střediska rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové

Supervizní skupina s Danem a Honzou

Supervizní skupina pro střední management byla pro mě neskutečně přínosná. Bylo skvělé potkat se na supervizi i s lidmi i z jiných organizací, poznat jejich způsob vedení týmu a řešení problémů. Zajímavé bylo i sledovat vývoj situací, protože jednotlivá setkání byla s časovým odstupem. Chtěla bych poděkovat panu Honzovi Kostečkovi a panu Danovi Kauckému – dovedli efektivně využít čas, citlivě vést průběh supervize.
Dane a Honzo, moc děkuji za supervizi i celkově za TUDYTAM. Je to sázka na jistotu. Nasadili jste v TUDYTAM vysokou laťku – a to je dobře, promarněných hodin na různých nudných vzděláváních bylo dost.

Mgr. Alena Závůrková, ředitelka, Domov pro seniory U Přehrady

Supervizní skupina s Danem a Honzou

Chybíte mi. Tím bych začala. Jednou za měsíc si sednout mezi podobně „postižené” manažerstvím v libovolné sociální práci je občerstvující. I když – občas – velmi vysilující. Jak moc se snažíte sdílet, poslouchat, neradit a přitom přidat názor. Zasmát se, zanadávat si. Fandit a taky mít občas plný krk, jak nechcete brečet nahlas. Zkráceně – sdílení, sounáležitost, tolerance, empatie, otevřenost. Byla jsem mezi svými, přesto naprosto neznámými lidmi. Děkuji.

Mgr. Monika Drahošová, Manažerka služeb, Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Supervizní skupina s Danem a Honzou

Díky supervizní skupině jsem získala větší ukotvení sebe sama v manažerské roli, odvahu pro sdílení svých myšlenek v organizaci s těmi správnými lidmi (pozicemi) a nácvik jejich konkrétních formulací. Dopadem absolvování manažerské supervize od TUDYTAM v naší organizaci je zefektivnění organizační struktury a strategického plánování jednotlivých programů, zavedení supervize manažerského týmu, a tím pádem také zlepšení vzájemných vztahů a komunikace v organizaci. Je to fakt dřina, ale ten efekt za to vážně stojí!

SPOLU Olomouc

Kurz: Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?

Prakticky zaměřená akce vycházející z modelových situací asistentů, kteří byli na vzdělávání přítomni. Dle zpětných vazeb by asistenti uvítali i trošku té teorie, pro zarámování tématu.

A jaký byl osobní přínos akce?

Nový pohled na tykání vs. vykání ve vztahu asistent x uživatel, ve vyhrocených situacích brát ohled na všechny zúčastněné strany (uživatel, asistent, veřejnost), apriori se na veřejnost nezlobit (ne vždy mají potřebné povědomí), nový náhled na situace – můžu požádat o pomoc okolí, víc věřit ve své schopnosti, neřešit za každou cenu všechno :-), je v pořádku, když situaci okolí do detailu nevysvětlím.

Petr Doležel, Centrum BAZALKA, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Za sebe můžu říct, že jsem si týden velice užil, a chtěl bych vám za něj ještě jednou poděkovat. Kurz mi pomohl nahlédnout na celou naši práci s jistým odstupem, uvědomit si spoustu věcí, které mi předtím unikaly, a dát jim příslušnou důležitost. A také si trochu poupravit svůj vztah ke klientům, k pracovníkům přímé péče a koneckonců i k sobě samému jakožto k vedoucímu. Nicméně také musím říct, že kurz byl evidentně určen spíše pro vyšší management, takže spoustu zajímavých věcí nemohu přetavit do praxe. I tak jsem si je ale rád poslechl a prožil, protože mi umožnily opět nahlédnout na celou problematiku poskytování sociálních služeb z dalšího, pro mě dosud neznámého úhlu.

S pozdravem a díky za krásný týden

Mgr. Eva Pospíchalová, Spondea, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Zdravím se zdravým odstupem od nevšedního zážitku, jakým pro mě byl kurz Vyladěná organizace.
Nejen, že bych ho doporučila dalším kolegům a známým, už jsem to dokonce udělala, a to s patřičným nadšením, které si stále uchovávám.

A proč? Mám několik postřehů, které spolu úzce souvisí:

  • Skvěle sladěný tým lektorů – jasně, museli jste být vyladění, když jste nás v tom chtěli vzdělávat, ale ne vždy se to povede. A Vám se to prostě povedlo.
  • Citlivé střídání vážnosti, humoru a jemné ironie.
  • Dovedně skrytá teorie, moře praxe a znovuobjevená teorie, na kterou jsme si zdánlivě přicházeli sami.
  • Výborně promyšlený koncept kurzu – zpočátku „jako by nic” práce ve skupinách, postupná a nenápadná příprava na hlavní hřeb večera (což byla středeční simulační hra) a pak hooodně reflexe a propojení zážitků ze hry s teorií a aktivitami předchozích dní.
  • Simulační hra – to je prostě bomba. Neskutečné, co všechno z toho vylezlo, jak to kopíruje procesy a vztahy ve skutečné organizaci, jak jsem si mohla uvědomit, co zažívá klient, pracovník v přímé péči a vlastně i vrcholový management. Mělo to dynamiku a spád a všichni jsme si to užili (jak jsme se dozvěděli při neformálním závěrečném večírku).
  • Prostor pro reflexi, sebereflexi, sdílení s ostatními, kombinace různých forem spolupráce (dvojice, trojice, malé skupiny, velká skupina).
  • No a banjo, ukulele a zpěv.

Díky moc za ten zážitek.

David Petr, PROSTOR PRO, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Prvotní věc, kterou mám v hlavě, bylo páteční odpoledne ihned po návratu. Bylo mi tak nějak smutno po ostatních, byť jsem se po všech večerech nějak zvláště nedružil :). Navíc mi lidsky hodně sedli všichni tři lektoři. Nadšeně jsem o Vyladěné organizaci mluvil v práci, nadšeně jsem o tom mluvil i mezi kamarády a přáteli. Celý koncept mi přišel fajn. První dva dny krátké vystoupení lektorů, poté workshopy a sdílení. Super. Simulační hra dopoledne náročná, pak jsme byli tým. Simulační hra super. Čtvrtek nejlepší. Reflexe hry, manažerské ponaučení, se kterým se člověk opravdu, opravdu ztotožnil, poté praktické myšlenky převedené do své organizace. Prakticky jsem pak přemýšlel jen o naší organizaci. DÍKY MOC! Hlavou i srdcem doporučuji všem.

Alžběta Balnerová, Asistence, o.p.s.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Kurz jsem organizovala pro osobní asistenty v naší organizaci a vše proběhlo bez problémů a hladce. Hodnotím kladně svižnost mailové komunikace, nabídku termínů realizace kurzů a možnost realizovat kurz u nás, v organizaci.

A jaký byl osobní přínos akce?

Díky častému intenzivnímu kontaktu asistentů s klienty se u nás vyskytuje častý problém nerozeznání hranic v profesionálním vztahu. Celkově téma je to velmi aktuální, takže rádi kurz využijeme v budoucnu znovu.

MVDr. Pavlína Miklicová, Auxilium, o.p.s.

Kurz: Výběr, zaškolování a hodnocení pracovníků v sociálních službách

Kurz byl velmi živý, aktivní, praktický, cílený.

Bc. Lea Stiborová, I MY, o.p.s.

Kurz: Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách

Vedení kurzu – projev a smysluplné komentáře, systematičnost. Současně jsme nedostali žádný podklad a bylo na nás, co si odneseme a považujeme za důležité – pro mě fajn. Výklad se střídal s prací v malých týmech. Lektor měl konstruktivní komentáře a nápady. Myslela bych na častější pauzy. Když jsme se zabrali do práce, tak cyklus trval i 2 hodiny a přijde mi užitečnější dát krátké pauzy na vyvětrání, pohyb, akci…

A jaký byl osobní přínos akce?

Jsem na začátku své vedoucí funkce a procházíme v organizaci strukturální změnou. S mým příchodem mohou přijít i tyto změny ve funkční podobě a efektivní nastavení pro všechny.

Jana Šnauerová, DiS., Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Kurz: Práce s emocemi v sociálních službách

Kurz se nám obsahově i organizačně líbil, lektor byl skvělý a velmi autentický, struktura byla jasná a dobře na sebe navazovala, pouze bych u tohoto kurzu zvažovala třídenní rozsah.

Veronika Bílková, Hornomlýnská, o.p.s.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Líbilo se:
• Lektorka, způsob podávání informací
• Ochota a srozumitelnost lektorky
• Obsah kurzu
• Přizpůsobení cílové skupině

A jaký byl osobní přínos akce?

Přínos:
• Určení hranic při počátcích asistence
• Strategie odmítaní darů, pojmenovávání a vyjasňování pozic
• Ujasnění role osobního asistenta
• Vedení vlastní reflexe, pojmenovávání faktorů a rizik ovlivňujících naše uvažování i jednání
• Společně si říct o situacích, které nastaly nebo mohou nastat, a jak jim čelit
• Otázky hranic a našich činů v závislosti k nim, a kam to může vést, pokud to „zanedbáme”

Mgr. Eva Pohořelá, Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Kurz: Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat

Kurz se nám líbil. Zaměstnanci dostali návod, jak komunikovat s rodinnými příslušníky a řešit problémové situace. Důležité bylo také zamyšlení nad naší motivací ke spolupráci s rodinnými příslušníky. Dali jsme si dohromady, co u nás funguje, co potřebujeme zlepšit a co musíme nově zavést.

A jaký byl osobní přínos akce?

Upozornění na to, že spolupráce s rodinnými příslušníky si zaslouží samostatnou metodiku, jasně deklarovaný postup, který usnadní práci hlavně novým zaměstnancům. Návod, jak prakticky postupovat při řešení problémových případů.

Mgr. Pavlína Chmelíková, Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové

Kurz: Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách

Po dvoudenním kurzu odcházím spokojená a nabitá novými poznatky. Bylo skvělé, že praxe převažovala nad teorií. Sami jsme si mohli na modelových situacích řadu technik vyzkoušet. Vzdělávání bylo perfektně připravené, průběh svižný. Některé poznatky jsem už měla možnost i zavést do praxe – díky!

Mgr. Marie Vrzáková, Oblastní charita Hradec Králové

Kurz: Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách

Kurz k efektivnímu vedení porad, který moderoval Tomáš Masopust, vnímám jako velmi dobře vedený jak z hlediska obsahu, tak i formy. Obsahově jsem řadu věcí již znala (jak z předchozího manažerského vzdělávání, tak i z ověřené praxe), přesto jsem i pro sebe zachytila pár konkrétních tipů, které mi pro praxi přijdou opravdu dobré. Z hlediska formy Tomáš velmi dobře pracoval s celou skupinou – zajímavé formy skupinové práce, zatažení všech do tématu, střídání práce v menších skupinách a celé skupiny dohromady. Celkově mě to hodně bavilo.

Mgr. Pavla Fleischhansová, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Kurz: Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat

+ dostatečná časová dotace pro téma (2 dny), aplikace teorie do naší praxe i s přihlédnutím k regionální situaci, práce s kazuistikami, nevnucování extrémů, použité metody, které se do tématu postupně vnořovaly, slušná cena
– nic reálného mě ani kolegy nenapadlo, možná…, aby lektor přivezl něco dobrého k občerstvení- třeba pečenou kýtu a láhev šampaňského na závěr kurzu :)).

Michaela Jonášová, DiS., DiS., Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace Azylový dům

Kurz: Jak to vydržet v sociálních službách

Celý tým byl z kurzu nadšený. Velice se nám líbil přístup lektorky, která byla velice lidská a přizpůsobila se našemu tempu a potřebám. Samotný obsah kurzu nás také bavil, protože nešlo pouze o „suchou” teorii, ale celý kurz byl proložen praktickými cvičeními, která zaujala a druhý den i oddálila nastupující únavu.
Kurz byl náročný, ale shodli jsme se, že i přínosný. Jeden z kolegů prohlásil, že bychom ho mohli absolvovat každé dva roky, což je myslím také vypovídající o hodnocení kurzu.

A jaký byl osobní přínos akce?

Každý v týmu si během kurzu mohl uvědomit, co jak dělá a jak by to mohl dělat jinak. Také vidím jako přínosné relaxační techniky, které nám byly během kurzu nabídnuty, a možnost se na chvíli zastavit a opravdu se zamyslet, jak to každý máme a jak bychom to chtěli mít.

Bc. Alena Rušarová, Diakonie – středisko Valašské Meziříčí

Kurz: Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Školení se mi celkově líbilo, propojenost teorie s praxí bezvadné, dobře uchycené, školitelka velice ochotná a znalá v oboru.

Eva Sládková, Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Kurz: Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb

Kurz se nám celkově líbil po obsahové i organizační stránce. Velmi oceňujeme právní stránku kurzu, vysvětlení pojmů a přiblížení vysvětlované teorie na konkrétních příkladech. Praktické byly i příklady z praxe lektorky – sociální pracovnice a aplikace teorie do konkrétní soc. práce.

A jaký byl osobní přínos akce?

Tipy a podněty pro úpravu a rozšíření interních předpisů. Uvědomění si (nebo spíše připomenutí) důležitosti tvorby konkrétních záznamů.

Katarína Zelenáková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Kurz: Individuální plánování

Kurz byl zaměřený spíš jenom teoreticky. Myslím, že bylo dobře, srozumitelně vysvětleno, proč individuálně plánovat, ale naše očekávání bylo více praktické. Čekali jsme více informací, jak má Ind. plán vypadat, co má obsahovat a jak plánovat ve které službě. Možná by bylo přínosnější naplánovat kurz na více dní.

Bc. Lucie Kavalíková, Nazaret, Středisko DM CČSH

Kurz: Individuální plánování

Kurz byl výborný. Probíhal u nás v organizaci. Organizačně skvělá domluva s Ditou Vojířovou, vyšla nám vstříc v časovém harmonogramu. Rychlé, chytré, zajímavé.

A jaký byl osobní přínos akce?

Zkonkrétnění představy, jak individuálně plánovat. Ujasnění představy, co je nutné dle zákona a v čem máme volnost (některé podpisy, podoba formulářů atd.). IP můžou být logické a užitečné. Rozpor z toho, jak pěkně lze IP dělat a zároveň na to nemáme dost času.

Mgr. Eva Pohořelá, Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Kurz: Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?

Líbilo. Kurz bychom doporučili i jiným sociálním službám, protože splnil to, co sliboval. Poskytl nám teoretický i praktický návod, jak doprovázet naše klienty na veřejnosti a metodiku, jak to všechno správně „zpapírovat”. Upozornil pracovníky přímé péče na všechna úskalí pohybu na veřejnosti s uživateli, na co si dát pozor, jaká použít preventivní opatření a jak jednotlivé situace hodnotit z pohledu všech zainteresovaných stran. Naučili jsme se, jak zacházet s rizikovými situacemi na veřejnosti před, v průběhu a po. Dostali jsme odpovědi na naše otázky, po kterých jsme se do té doby marně pídili. Zábavné i poučné byly praktické nácviky rizikových situací, ty nás hodně pobavily, ale i naučily. Obě lektorky mají od nás 1, děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Jaroslava Simandlová, Zámek Břežany, p. o.

Kurz: Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Od účastníků semináře přicházely pozitivní ohlasy. Velkým přínosem pro nás byly zkušenosti z praxe, jaká je cesta transformace, jaké jsou překážky, jak můžeme motivovat své okolí, uživatele, opatrovníky a jaké jsou výsledky transformace. Jsem moc ráda, že jsem se tohoto semináře mohla účastnit.

Bc. Martina Fantyšová, DiS., Společnost DUHA, z. ú.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranice služby

Kurz byl pro mě přínosem. Organizačně dobře stavěné. Čas a rozložení akce byly adekvátní a celé dva dny to mělo příjemný spád.

Mgr. Ivana Pešatová, Společnost DUHA, z.ú.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Dle informací od účastníků kurzu se jim velice líbily především příklady z praxe, konkrétní ukázky práce – videa – a také diskuse nad aktuálními problémy ve službě neboli přizpůsobení se lektorů konkrétním potřebám pracovníků. Naše organizace má dlouhodobou zkušenost s dalším vzděláváním pracovníků v sociálních službách a často se potkáváme s tím, že lektoři mají méně praktických zkušeností než naši pracovníci (teoretici s akreditací :)). Jsme rádi za každý lektorský tým, kde tomu tak není…

Mgr. Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranice služby

Kurz byl skvělý! Obsahově byl zajímavý, pomohl nám pojmenovat „kameny úrazu” a pro kolegy byl inspirativní. Líbilo se nám, jak je dvoudenní kurz strukturovaný, jednotlivé části programu na sebe plynule navazovaly a přitom to bylo pestré, žádná nuda :-). A přidaná hodnota – lektoři jsou profesionálové a zároveň fajn lidi, celý čas provázela příjemná atmosféra.

Zpětná vazba účastníků kurzu v organizaci PORTIMO.

Neexistuje nemotivovaný klient, jde o to jeho motivaci objevit. Nový pohled. Posun. Sdílení. Odvaha zkusit něco nového. Inspirace. Výsledek není všechno, i cesta může být cíl. Nové nápady. Výzvy. Motivace pro naši práci. Děkujeme TUDYTAM, z.s. za výborný kurz „Práce s motivací klienta a hranice služby”.

Zpětná vazba účastníka kurzu v Centru Paraple

Nejpřínosnější na kurzu „Jak ne/spolupracovat s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb“ bylo naučit se jinak přemýšlet a uvědomit si hloubku problematiky. Bylo to užitečné a prospěšné pro další kroky Centra Paraple.

Mgr. Jana Tušlová, Středisko rané péče SPRP České Budějovice

S lektory z týmu TUDYTAM spolupracujeme více než 5 let. Při kurzech a supervizích oceňujeme jejich styl práce, při kterém se nebudete nikdy nudit. Ačkoliv musíte být aktivní, i když jste doufali v odpočinkové školení, nakonec vás to ještě bude bavit a zapamatujete si mnohem více, než jste čekali. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Myroslava Bubela, Green Doors, z.ú., Praha 8

Plánování se vždy zvládlo svépomocí, ale bylo to náročné a vyčerpávající. S energií na konci sil jsme šli do strategického plánování s Tomášem. Tři dny práce, kterým předcházela mapovací konzultace a úvodní „kruhový trénink“. Efektivně strávený den, kdy jsme dostali spoustu podnětů jak celý proces komunikovat do organizace a zapojit širší tým.

Bc. Roman Horn, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Používané techniky při lektorování nás nejen bavily, ale přinesly i pozitivní změny v našem myšlení. Mnohem více si uvědomujeme, že na spoustu věcí přijdeme sami, pokud nás někdo vhodným způsobem motivuje, podpoří a taky ocení. A to tým lidí z nového TUDYTAM umí!

A co byste o nás řekli vy?

Chcete s námi sdílet svoji zkušenost z našich kurzů, supervizí nebo jiných činností a aktivit? Potom využijte tento odkaz a vyplňte nám krátký dotazník.
Za vaši zpětnou vazbu velmi děkujeme.

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM