Řekli o nás

SPOLU Olomouc

Kurz: Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?

Prakticky zaměřená akce, vycházející z modelových situací asistentů, kteří byli na vzdělávání přítomni. Dle zpětných vazeb by asistenti uvítali i trošku té teorie, pro zarámování tématu.

A jaký byl osobní přínos akce?

Nový pohled na tykání vs. vykání ve vztahu asistent x uživatel, ve vyhrocených situacích brát ohled na všechny zúčastněné strany (uživatel, asistent, veřejnost), apriori se na veřejnost nezlobit (ne vždy mají potřebné povědomí), nový náhled na situace – můžu požádat o pomoc okolí, víc věřit ve své schopnosti, neřešit za každou cenu všechno :-), je v pořádku, když situaci okolí do detailu nevysvětlím.

Petr Doležel, Centrum BAZALKA, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Za sebe můžu říct, že jsem si týden velice užil, a chtěl bych vám za něj ještě jednou poděkovat. Kurz mi pomohl nahlédnout na celou naší práci s jistým odstupem, uvědomit si spoustu věcí, které mi předtím unikaly a dát jim příslušnou důležitost. A také si trochu poupravit svůj vztah ke klientům, k pracovníkům přímé péče, a koneckonců i k sobě samému jakožto k vedoucímu. Nicméně také musím říct, že kurz byl evidentně určen spíše pro vyšší management, takže spoustu zajímavých věcí nemohu přetavit do praxe. I tak jsem si je ale rád poslechl a prožil, protože mi umožnily opět nahlédnout na celou problematiku poskytování sociálních služeb z dalšího, pro mě dosud neznámého úhlu.

S pozdravem a díky za krásný týden

Mgr. Eva Pospíchalová, Spondea, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Zdravím se zdravým odstupem od nevšedního zážitku, jakým pro mě byl kurz Vyladěná organizace.
Nejen, že bych ho doporučila dalším kolegům a známým, už jsem to dokonce udělala, a to s patřičným nadšením, které si stále uchovávám.

A proč? Mám několik postřehů, které spolu úzce souvisí:

  • Skvěle sladěný tým lektorů – jasně, museli jste být vyladění, když jste nás v tom chtěli vzdělávat, ale ne vždy se to povede. A Vám se to prostě povedlo.
  • Citlivé střídání vážnosti, humoru a jemné ironie.
  • Dovedně skrytá teorie, moře praxe a znovuobjevená teorie, na kterou jsme si zdánlivě přicházeli sami.
  • Výborně promyšlený koncept kurzu – zpočátku “jako by nic” práce ve skupinách, postupná a nenápadná příprava na hlavní hřeb večera (což byla středeční simulační hra) a pak hooodně reflexe a propojení zážitků ze hry s teorií a aktivitami předchozích dní.
  • Simulační hra – to je prostě bomba. Neskutečné, co všechno z toho vylezlo, jak to kopíruje procesy a vztahy ve skutečné organizaci, jak jsem si mohla uvědomit, co zažívá klient, pracovník v přímé péči a vlastně i vrcholový management. Mělo to dynamiku a spád a všichni jsme si to užili (jak jsme se dozvěděli při neformálním závěrečném večírku).
  • Prostor pro reflexi, sebereflexi, sdílení s ostatními, kombinace různých forem spolupráce (dvojice, trojice, malé skupiny, velká skupina).
  • No a banjo, ukulele a zpěv.

Díky moc za ten zážitek.

David Petr, PROSTOR PRO, o.p.s.

Kurz: Vyladěná organizace

Prvotní věc, kterou mám v hlavě bylo páteční odpoledne ihned po návratu. Bylo mi tak nějak smutno po ostatních, byť jsem se po všech večerech nějak zvláště nedružil :). Navíc mi lidsky hodně sedli všichni tři lektoři. Nadšeně jsem o Vyladěné organizaci mluvil v práci, nadšené jsem o tom mluvil i mezi kamarády a přáteli. Celý koncept mi přišel fajn. První dva dny krátké vystoupení lektorů, poté workshopy a sdílení. Super. Simulační hra dopoledne náročná, pak jsme byli tým. Simulační hra super. Čtvrtek nejlepší. Reflexe hry, manažerské ponaučení, se kterým se člověk opravdu opravdu ztotožnil, poté praktické myšlenky převedené do své organizace. Prakticky jsem pak přemýšlej jen o naší organizaci. DÍKY MOC! Hlavou i srdcem doporučuji všem.

Alžběta Balnerová, Asistence o.p.s.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Kurz jsem organizovala pro osobní asistenty v naší organizaci a vše proběhlo bez problémů a hladce. Hodnotím kladně svižnost mailové komunikace, nabídku termínů realizace kurzů a možnost realizovat kurz u nás, v organizaci.

A jaký byl osobní přínos akce?

Díky častému intenzivnímu kontaktu asistentů s klienty se u nás vyskytuje častý problém nerozeznání hranic v profesionálním vztahu. Celkově téma je to velmi aktuální, takže rádi kurz využijeme v budoucnu znovu.

MVDr. Pavlína Miklicová, Auxilium o.p.s.

Kurz: Výběr, zaškolování a hodnocení pracovníků v sociálních službách

Kurz byl velmi živý, aktivní, praktický, cílený.

Bc. Lea Stiborová, I MY, o.p.s.

Kurz: Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách

Vedení kurzu – projev a smysluplné komentáře, systematičnost. Současně jsme nedostali žádný podklad a bylo na nás, co si odneseme a považujeme za důležité – pro mě fajn. Výklad se střídal s prací v malých týmech. Lektor měl konstruktivní komentáře a nápady. Myslela bych na častější pauzy. Když jsme se zabrali do práce, tak cyklus trval i 2 hodiny a přijde mi užitečnější dát krátké pauzy na vyvětrání, pohyb, akci…

A jaký byl osobní přínos akce?

Jsem na začátku své vedoucí funkce a procházíme v organizaci strukturální změnou. S mým příchodem mohou přijít i tyto změny ve funkční podobě a efektivní nastavení pro všechny.

Jana Šnauerová DiS., Terapeutické centrum Modré dveře z.ú.

Kurz: Práce s emocemi v sociálních službách

Kurz se nám obsahově i organizačně líbil, lektor byl skvělý a velmi autentický, struktura byla jasná a dobře na sebe navazovala, pouze bych u tohoto kurzu zvažovala třídenní rozsah.

Veronika Bílková, Hornomlýnská, o.p.s.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Líbilo se:
• Lektorka, způsob podávání informací
• Ochota a srozumitelnost lektorky
• Obsah kurzu
• Přizpůsobení cílové skupině

A jaký byl osobní přínos akce?

Přínos:
• Určení hranic při počátcích asistence
• Strategie odmítaní darů, pojmenovávání a vyjasňování pozic
• Ujasnění role osobního asistenta
• Vedení vlastní reflexe, pojmenovávání faktorů a rizik, ovlivňující naše uvažování i jednání
• Společně si říct o situacích, které nastaly nebo mohou nastat a jak jim čelit
• Otázky hranic a našich činů v závislosti k nim, a kam to může vést, pokud to zanedbáme”

Mgr. Eva Pohořelá, Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Kurz: Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat

Kurz se nám líbil. Zaměstnanci dostali návod, jak komunikovat s rodinnými příslušníky a řešit problémové situace. Důležité bylo také zamyšlení nad naší motivací ke spolupráci s rodinnými příslušníky. Dali jsme si dohromady, co u nás funguje, co potřebujeme zlepšit a co musíme nově zavést.

A jaký byl osobní přínos akce?

Upozornění na to, že spolupráce s rodinnými příslušníky si zaslouží samostatnou metodiku, jasně deklarovaný postup, který usnadní práci hlavně novým zaměstnancům. Návod, jak prakticky postupovat při řešení problémových případů.

Mgr. Pavlína Chmelíková, Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové

Kurz: Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách

Po dvoudenním kurzu odcházím spokojená a nabitá novými poznatky. Bylo skvělé, že praxe převažovala nad teorií. Sami jsme si mohli na modelových situacích řadu technik vyzkoušet. Vzdělávání bylo perfektně připravené, průběh svižný. Některé poznatky jsem už měla možnost i zavést do praxe – díky!

Mgr. Marie Vrzáková, Oblastní charita Hradec Králové

Kurz: Vedení porad a facilitační techniky pro manažery v sociálních službách

Kurz k efektivnímu vedení porad, který moderoval Tomáš Masopust, vnímám jako velmi dobře vedený jak z hlediska obsahu, tak i formy. Obsahově jsem řadu věcí již znala (jak z předchozího manažerského vzdělávání, tak i z ověřené praxe), přesto jsem i pro sebe zachytila pár konkrétních tipů, které mi pro praxi přijdou opravdu dobré. Z hlediska formy Tomáš velmi dobře pracoval s celou skupinou – zajímavé formy skupinové práce, zatažení všech do tématu, střídání práce v menších skupinách a celé skupiny dohromady. Celkově mě to hodně bavilo.

Mgr. Pavla Fleischhansová, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Kurz: Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat

+ dostatečná časová dotace pro téma (2 dny), aplikace teorie do naší praxe i s přihlédnutím k regionální situaci, práce s kazuistikami, nevnucování extrémů, použité metody, který se do tématu postupně vnořovali, služná cena
– nic reálného mě ani kolegy nenapadlo, možná…, aby lektor přivezl něco dobrého k občerstvení- třeba pečenou kýtu a láhev šampaňského na závěr kurzu :)).

Michaela Jonášová, DiS., DiS., Centrum sociálních služeb Znojmo,příspěvková organizace Azylový dům

Kurz: Jak to vydržet v sociálních službách

Celý tým byl z kurzu nadšený. Velice se nám líbil přístup lektorky, která byla velice lidská a přizpůsobila se našemu tempu a potřebám. Samotný obsah kurzu nás také bavil, protože nešlo pouze o “”suchou”” teorii, ale celý kurz byl proložen praktickými cvičeními, která zaujala a druhý den i oddálila nastupující únavu.
Kurz byl náročný, ale shodli jsme se, že i přínosný. Jeden z kolegů prohlásil, že bychom ho mohli absolvovat každé dva roky, což je myslím také vypovídající o hodnocení kurzu.

A jaký byl osobní přínos akce?

Každý v týmu si během kurzu mohl uvědomit, co jak dělá, a jak by to mohl dělat jinak. Také vidím jako přínosné relaxační techniky, které nám byly během kurzu nabídnuty a možnost se na chvíli zastavit a opravdu se zamyslet, jak to každý máme a jak bychom to chtěli mít.

Bc. Alena Rušarová, Diakonie – středisko Valašské Meziříčí

Kurz: Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Školení se mi celkově líbilo, propojenost teorie s praxí bezvadné, dobře uchycené, školitelka velice ochotná a znalá v oboru.

Eva Sládková, Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Kurz: Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb

Kurz se nám celkově líbil po obsahové i organizační stránce. Velmi oceňujeme právní stránku kurzu, vysvětlení pojmů a přiblížení vysvětlované teorie na konkrétních příkladech. Praktické byly i příklady z praxe lektorky – sociální pracovnice a aplikace teorie do konkrétní soc. práce.

A jaký byl osobní přínos akce?

Tipy a podněty pro úpravu a rozšíření interních předpisů. Uvědomění si (nebo spíše připomenutí) důležitosti tvorby konkrétních záznamů.

Katarína Zelenáková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Kurz: Individuální plánování

Kurz byl zaměřený spíš jenom teoreticky. Myslím, že bylo dobře, srozumitelně vysvetleno proč individuálně plánovat, ale naše očekávání bylo více praktické. Čekali jsme více informací jak má Ind. plán vypadat, co má obsahovat a jak plánovat ve které službě. Možná by bylo přínosnější naplánovat kurz na více dní.

Bc. Lucie Kavalíková, Nazaret, Středisko DM CČSH

Kurz: Individuální plánování

Kurz byl výborný. Probíhal u nás v organizaci. Organizačně skvělá domluva s Ditou Vojířovou, vyšla nám vstříc v časovém harmonogramu. Rychlé, chytré, zajímavé.

A jaký byl osobní přínos akce?

Zkonkretnění představy jak individuálně plánovat. ujasnění představy, co je nutné dle zákona a v čem máme volnost (některé podpisy, podoba formulářů atd.). IP můžou být logické a užitečné. Rozpor z toho, jak pěkně lze IP dělat a zároveň na to nemáme dost času.

Mgr. Eva Pohořelá, Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Kurz: Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?

Líbilo. Kurz bychom doporučili i jiným sociálním službám, protože splnil to, co sliboval. Poskytl nám teoretický i praktický návod, jak doprovázet naše klienty na veřejnosti a metodiku, jak to všechno správně “zpapírovat”. Upozornil pracovníky přímé péče na všechna úskalí pohybu na veřejnosti s uživateli, na co si dát pozor, jaká použít preventivní opatření a jak jednotlivé situace hodnotit z pohledu všech zainteresovaných stran. Naučili jsme se, jak zacházet s rizikovými situacemi na veřejnosti před, v průběhu a po. Dostali jsme odpovědi na naše otázky, po kterých jsme se do té doby marně pídili. Zábavné i poučné byly praktické nácviky rizikových situací, ty nás hodně pobavily, ale i naučily. Obě lektorky mají od nás 1, děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Jaroslava Simandlová, Zámek Břežany, p. o.

Kurz: Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Od účastníků semináře přicházely pozitivní ohlasy. Velkým přínosem pro nás byly zkušenosti z praxe, jaká je cesta transformace, jaké jsou překážky, jak můžeme motivovat své okolí, uživatele, opatrovníky a jaké jsou výsledky transformace. Jsem moc ráda, že jsem se tohoto semináře mohla účastnit.

Bc. Martina Fantyšová, DiS., Společnost DUHA z. ú.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranice služby

Kurz byl pro mě přínosem. Organizačně dobře stavěné. Čas a rozložení akce bylo adekvátní a celé dva dny to mělo příjemný spád.

Mgr. Ivana Pešatová, Společnost DUHA, z.ú.

Kurz: Dovednosti pro udržení hranic v profesionálním vztahu

Dle informací od účastníků kurzu se jim velice líbily především příklady z praxe, konkrétní ukázky práce – videa – a také diskuse nad aktuálními problémy ve službě neboli přizpůsobení se lektorů konkrétním potřebám pracovníků. Naše organizace má dlouhodobou zkušenost s dalším vzděláváním pracovníků v sociálních službách a často se potkáváme s tím, že lektoři mají méně praktických zkušeností než naši pracovníci (teoretici s akreditací :)). Jsme rádi za každý lektorský tým, kde tomu tak není…

Mgr. Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Kurz: Práce s motivací klienta a hranice služby

Kurz byl skvělý! Obsahově byl zajímavý, pomohl nám pojmenovat “kameny úrazu” a pro kolegy byl inspirativní. Líbilo se nám, jak je dvoudenní kurz strukturovaný, jednotlivé části programu na sebe plynule navazovaly a přitom to bylo pestré, žádná nuda :-) A přidaná hodnota – lektoři jsou profesionálové a zároveň fajn lidi, celý čas provázela příjemná atmosféra.

Zpětná vazba účastníků kurzu v organizaci PORTIMO.

Neexistuje nemotivovaný klient, jde o to jeho motivaci objevit. Nový pohled. Posun. Sdílení. Odvaha zkusit něco nového. Inspirace. Výsledek není všechno, i cesta může být cíl. Nové nápady. Výzvy. Motivace pro naši práci. Děkujeme TUDYTAM, z.s. za výborný kurz “Práce s motivací klienta a hranice služby”.

Zpětná vazba účastníka kurzu v Centru Paraple

“Nejpřínosnější na kurzu „Jak ne/spolupracovat s rodinnými příslušníky dospělých uživatelů sociálních služeb“ bylo naučit se jinak přemýšlet a uvědomit si hloubku problematiky. Bylo to užitečné a prospěšné pro další kroky Centra Paraple.”

Mgr. Jana Tušlová, Středisko rané péče SPRP České Budějovice

“S lektory z týmu TUDYTAM spolupracujeme více než 5 let. Při kurzech a supervizích oceňujeme jejich styl práce, při kterém se nebudete nikdy nudit. Ačkoliv musíte být aktivní, i když jste doufali v odpočinkové školení, nakonec vás to ještě bude bavit a zapamatujete si mnohem více, než jste čekali. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.”

Mgr. Myroslava Bubela, Green Doors z.ú., Praha 8

“Plánování se vždy zvládlo svépomocí, ale bylo to náročné a vyčerpávající. S energií na konci sil jsme šli do strategického plánování s Tomášem. Tři dny práce, kterým předcházela mapovací konzultace a úvodní „kruhový trénink“. Efektivně strávený den, kde jsme dostali spoustu podnětů jak celý proces komunikovat do organizace a zapojit širší tým.”

Bc. Roman Horn, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

“Používané techniky při lektorování nás nejen bavily, ale přinesly i pozitivní změny v našem myšlení. Mnohem více si uvědomujeme, že na spoustu věcí přijdeme sami, pokud nás někdo vhodným způsobem motivuje, podpoří a taky ocení. A to tým lidí z nového TUDYTAM umí!”

A co byste o nás řekli vy?

Chcete s námi sdílet svoji zkušenost z našich kurzů, supervizí nebo jiných činností a aktivit? Potom využijte tento odkaz a vyplňte nám krátký dotazník.
Za vaši zpětnou vazbu velmi děkujeme.

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dělnická 1324/9, Praha 7 - Holešovice, 170 00

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
NOVINKY TUDYTAM