7 statečných

Jedním z důležitých cílů TUDYTAM je podporovat kvalitu profesionálního pomáhání a jeho řízení v České republice.


ZÁKLADNÍ KONCEPT PROJEKTU

7 vybraných organizací projde řízeným změnovým procesem, který je  zaměřen na zvyšování kvality řízení. Proces se skládá z facilitovaného sebehodnocení, sestavení plánu podpory v oblasti zlepšení řízení a jeho realizace. Celý proces je podporován cíleným vzděláváním pro členy managementů organizací zaměřeným na zvyšování jejich dovedností v oblasti řízení.

TUDYTAM disponuje definovanými kritérii kvality řízení a metodikou pro jejich posuzování. Podle ní je možné poznat, kde má organizace slabiny, a na nich pak cíleně pracovat.

TUDYTAM poskytne v režimu pro bono 7 vybraným organizacím hodnocení manažerských procesů podle metodiky a následnou podporu ve zvyšování kvality řízení  v hodnotě minimálně 82 500,- Kč/organizaci. Podrobný popis aktivit naleznete na konci této stránky.


FINÁLNÍ VIDEA Z PROJEKTU 7 STATEČNÝCH

70 manažerů a 7 odvážných týmů, 258 hodin konzultací a 11 dní workshopů.
Spousta práce na zlepšování kvality řízení, které ani covid nezastavil.

Koukněte se na videa uzavírající naši společnou cestu.


PŘEDPOKLADY A CÍLE PROJEKTU
Jsme přesvědčení, že:
 • organizace, která dlouhodobě skvěle pomáhá lidem, musí být také skvěle řízená,
 • organizace se v dovednosti řídit mohou zlepšovat,
 • zlepšování v řízení může být velmi efektivní, pokud využívá externí podporu a vychází z hodnocení stávajícího stavu konkrétní organizace,
 • řízení prostupuje celou organizaci, a proto se klíčové změny v řízení mohou dít na všech úrovních,
 • pro realizaci změn je nutná odvaha a profesní statečnost klíčových osob v managementu.
Chceme:
 • podporovat organizace, které mají vůli se měnit a jít svou cestou,
 • spoluvytvářet skvěle řízené neziskové organizace, které efektivně pomáhají potřebným,
 • posilovat manažery v pomáhajících organizacích, kteří chtějí akcelerovat rozvoj sebe, svých týmů i celých organizací.


7 STATEČNÝCH JSOU TYTO ORGANIZACE

PROČ DO PROJEKTU ŠLI A PROČ PRÁVĚ S NÁMI?

Podívejte se naše souhrnné video, které vzniklo na prvním společném setkání zapojených organizací.


KOMU JE PROJEKT URČEN?
 • Neziskovým organizacím, které se primárně zabývají profesionálním pomáháním znevýhodněným lidem v ČR.
 • Organizacím odhodlaným v průběhu projektu intenzivně pracovat na zlepšování svého řízení.

Pro vstup do projektu není rozhodující velikost, historie ani zralost organizace.

KOMU NENÍ PROJEKT URČEN?
 • Organizacím, které se účastnily projektu Kvalita je změna.
 • Příspěvkovým organizacím (výjimka viz Podmínky účasti).
 • Organizacím, kde je řízení realizováno méně než 3 osobami.

Pro vstup do projektu může být mnoho důvodů  – zde jsou některé z nich:
 • organizace neví, kudy kam,
 • organizace prošla velkou změnou, ale není usazená,
 • v organizaci se dlouho nic neměnilo, ale management chce, aby se něco pohnulo,
 • organizace potřebuje změnu, ale neví jakou,
 • organizace funguje už delší dobu, všechno tak nějak běží, ale tuší, že by věci mohly jít lépe,
 • management organizace má dojem, že zaměstnanci nejsou s řízením spokojení,
 • organizace má nový management, který hledá správnou cestu, jak řídit.

PODMÍNKY ÚČASTI
„Tvrdé“ podmínky účasti:
 • nezisková organizace realizující profesionální pomáhání v ČR (příspěvková organizace se může účastnit pouze v případě, že srozumitelně a přesvědčivě doloží, proč má být mezi neziskovými účastníky),
 • podání přihlášky a účast ve výběrovém řízení dle pokynů TUDYTAM,
 • podpis dohody o spolupráci s TUDYTAM,
 • organizace bude spolupracovat na propagaci projektu (evaluace aktivit, možnost natáčení videa s účastníky projektu atp.),
 • v průběhu projektu zaplatí 20 000 Kč jako motivační poplatek (skutečná hodnota podpory ze strany TUDYTAM bude minimálně 82 500,- Kč), kdy čas splátky/splátek bude individuálně dohodnut s každou organizací podle jejích možností.
„Měkké“ podmínky účasti:
 • nejvyšší management organizace (ředitel a jeho nejbližší spolupracovníci) je přesvědčen o nutnosti účasti v projektu a je ochoten po dobu trvání projektu věnovat prioritu tématu kvality řízení,
 • ředitel účast v projektu zásadně podporuje a je připraven věnovat svůj pracovní čas účasti ve všech aktivitách projektu (řádově stovky hodin v průběhu projektu),
 • organizaci jde o skutečnou změnu, nikoli o papíry (žádná z aktivit nebude realizována v režimu akreditovaných kurzů).

OBSAH A HARMONOGRAM PODPORY ORGANIZACÍM
Projekt TUDYTAM „7 statečných“ zahrnuje podporu organizací v průběhu 14 měsíců.

Klíčová je práce přímo v zapojených organizacích, která je zahájena vstupním sebehodnocením manažerských procesů. Externí konzultant poskytne organizaci podporu při sebehodnocení v rozsahu 24 hodin. Na základě výstupů sebehodnocení je organizacím poskytována individuální, cílená podpora prostřednictvím konzultací a workshopů zaměřených na vybrané oblasti řízení, a to v celkovém rozsahu 48 hodin. Výstupy jsou na konci projektu evaluovány tak, aby se ověřily výsledky celého procesu.

V průběhu projektu se uskuteční čtyři setkání managementů zapojených organizací, kterých se musí účastnit manažeři organizace, včetně ředitele. Tato setkání budou zaměřená na sdílení pokroků a obtíží spojených s realizací změn v organizacích, a to v celkovém rozsahu 6 dní.

Každá organizace určí interního koordinátora projektu, který se zúčastní jednodenního workshopu na začátku projektu.

Kromě podpory v organizacích se budou konat fakultativní workshopy v celkovém rozsahu 64 hodin. Jejich obsah bude stanoven ve spolupráci s účastníky projektu podle jejich potřeb.

Harmonogram projektu

Vybraní uchazeči prošli výběrovým řízením, které se konalo 25. 1. 2019 v Praze. Projekt probíhá od března 2019 do června 2020.


Chcete se k projektu ještě na něco zeptat?

Pomůže vám Honza Kostečka: honza@tudytam-vzdelavani.cz, +420 608 335 785

 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY