Kdo jsme

ROZUMÍME LIDEM V POMÁHAJÍCÍCH ORGANIZACÍCH A UMÍME JIM POMOCI

TUDYTAM, velmi dobře zapsaný spolek

Jsme vzdělávací a poradenské sdružení odborníků a podporujeme pomáhající organizace v jejich růstu. Jsme kolegové, kteří toho spolu už hodně zažili. Naše klikaté cesty od roku 2017 společně vedou pod jménem TUDYTAM.

Žijeme a zastáváme stejné přístupy a hodnoty a umíme skvěle spolupracovat. Sdílíme své postupy, potíže i řešení a sílu tohoto sdílení poskytujeme našim klientům – organizacím. Každý z nás má dlouhodobou zkušenost nejen jako lektor a konzultant, ale také jako manažer nebo pracovník v přímé péči či obojí. Proto jsme v sociálních službách jako doma.

Tým TUDYTAM se hodně a rád schází. Vzájemně konzultujeme, vyměňujeme si zkušenosti a pracujeme na vlastním profesním rozvoji.

Srdce TUDYTAM bije ve shodném rytmu se širším týmem dalších spolupracujících odborníků tak, abychom pro vás vždy mohli vybrat ty, jejichž odbornost a zkušenosti odpovídají potřebám a situaci jednotlivců, týmů nebo organizací.

KMENOVÝ TÝM TUDYTAM EXPERTI TUDYTAM

Obklopujeme se dalšími odborníky, kteří s námi v tématech důležitých pro organizace externě spolupracují.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

PROČ TO DĚLÁME?

V TUDYTAM jsme přesvědčeni, že lidé s postižením a/nebo sociálním znevýhodněním mají mít takovou podporu, aby mohli žít důstojný a plnohodnotný život a aby mohli být zapojeni do společnosti a komunity, ve které žijí. Věříme, že klíčovou roli při tom hrají pomáhající organizace a jejich pracovníci. Právě těmto organizacím a lidem v nich poskytujeme komplexní odbornou podporu, aby mohli a uměli vykonávat svou práci kvalitně, mohli růst a rozvíjet se.

JAK PRACUJEME?

Jsme průvodci na cestě hledání řešení. Svoji odbornost využíváme k hledání odpovědí na složité otázky fungování týmů, služeb i práce s klientem.

Vycházíme z toho, že různorodost je skvělá věc. Organizace proto podporujeme v hledání řešení, které jim sedne. Správné řešení vzniká v dialogu.

Respektujeme názory, postřehy a potřeby pracovníků na všech úrovních organizace. Jsou stejně důležité jako názory, postřehy a potřeby klientů. Víme, že nutnou (nikoliv dostačující) podmínkou pro dobrou práci s klienty je dobrá práce se zaměstnanci.

Pracujeme s očekáváními a potřebami lidí v organizaci. Zajímá nás, co účastníci chtějí a co si potřebují z kurzu nebo konzultace odnést. Průběh intervencí těmto potřebám přizpůsobujeme.

Máme za to, že nejlépe se člověk učí tím, že o věcech přemýšlí a zkouší je dělat. Proto s námi zažijete spoustu aktivit, úkolů a diskusí. Případná přednáška lektora trvá ideálně 5, někdy 10, v nejhorším 20 minut.

Na kurzech pracujeme se skupinami do 20 lidí, aby měl každý možnost ptát se a diskutovat a aby byl možný kontakt každého účastníka s lektorem nebo lektory.

Kurzy, kterých se účastní více než 10 lidí, realizují dva lektoři, aby byla zajištěna maximální kvalita obsahu kurzu i procesu práce se skupinou nebo týmem.

Spolupracujeme v týmu, a tak jsme schopni poskytovat komplexní a dlouhodobou podporu zaměřenou na změnu v organizaci, při které umíme kombinovat různé typy intervencí (vzdělávání, poradenství, audity atd.).


Jsme členy Jednoty pro deinstitucionalizaci

Více informací k JDI najdete na jejich webových stránkách.


Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY