Supervizoři


 

Bohumila Kalousková

Váží si práce pracovníků v přímé péči. Pokud se má zajistit kvalitní poskytování sociální služby, je potřeba mít spolehlivé, spokojené a profesionální zaměstnance. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace.

Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s romskou komunitou a v posledních patnácti letech se věnovala práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými. V současné době působí v organizaci poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně právní škole, nyní působí jako lektorka a supervizorka převážně v nestátních organizacích.

David Svoboda

David je vzděláním sociální pracovník, terapeut a supervizor. Od roku 1996 pracuje v oblasti náhradní rodinné péče a podpory rodin a dětí, které se ocitly v náročné životní situaci. Je spoluzakladatel a ředitel neziskové organizace Amalthea z. s., která poskytuje služby dětem a jejich rodinám v Pardubickém kraji již od roku 2003. Cílem působení organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Je místopředseda výboru Asociace dítě a rodina, která usiluje o transformaci systému péče o ohrožené děti.

V osobním i profesním životě ho mimo jiné ovlivnila vlastní zkušenost s rodičovstvím i pěstounstvím. Spolu s manželkou mají tři vlastní děti a do pěstounské péče přijali dva chlapce. Ti jsou nyní už dospělí. Za důležité považuje to, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině a mohlo zažít bezpečný a dlouhodobý vztah.

Helena Kožíšková

Věří v to, že je potřeba pracovníky podporovat a rozvíjet tak, aby rostla jejich důvěra v sebe sama. Na tom pak mohou stavět lepší služby pro své klienty.

Ráda mluví jednoduše – slovy běžně užívanými, skládá a ladí procesy tak, aby bylo více lehkosti a prostoru pro život. Podporuje lidi v tom, aby k sobě byli při spolu/práci laskaví – nepřidělávali si práci a dovolili si bavit se, protože bez smíchu to nejde :)

Potřebuje pohyb, vzduch a hlínu. Ráda dobře jí a sedí na zemi. Patnáct let zkušeností z různých rolí v sociálních službách dnes úročí v roli supervizorky, lektorky a konzultantky. Stihla i supervizní a psychoterapeutický výcvik. Konzultuje a školí hlavně v oblasti SQSS, rozvoje kvality služeb, řízení organizací a změn. Poskytuje supervize pro týmy i jednotlivce, včetně manažerů.

Honza Kostečka

Potulný profesionální konzultant a amatérský DJ, milovník rodinného života a blízkého lidského kontaktu. Honza si práci užívá a chce, aby plynula jako příjemný večírek.

Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci, někdy i srandu. Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře. V TUDYTAM se věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i individuální supervizi. Honzovou specializací jsou supervize pro manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.

Honza Paleček

Sociolog v sociálních službách. Supervizor. Inspektor kvality. Analýza a odstup. Úsporné a trefné komentáře. Tam, kde to jde, jezdí na kole. Easy rider.

Působí v sociálních službách od roku 1995 (Fokus Praha, Eset-Help a další). Od té doby díky propojení přímé práce s klienty, výzkumu i konzultační a lektorské činnosti získal unikátní pohledy na procesy v sociální oblasti . Výzkumně se zabýval psychiatrickou péčí, deinstitucionalizací v sociálních službách, nyní se věnuje kvalitativnímu výzkumu náhradní  péče o děti. Je také inspektorem kvality sociálních služeb. V TUDYTAM ho můžete potkat při supervizích (případové práce, spolupráce v týmu či řízení), na školeních (individuální plánování, motivace, hranice, spolupráce s rodinnými příslušníky…), při konzultacích či auditech.

Kateřina Vrtělová

Po studiu začala pracovat jako psycholožka v psychiatrické léčebně a díky praxi ve zdravotnictví si uvědomila, že nechce klienty léčit pomocí diagnóz, ale chce jim být opravdu užitečná. Chce klientům pomáhat v objevování možností a podporovat je na cestě ke změnám, které si sami určí. Systemická psychoterapie jí pomohla objevit svět konstruktivismu. Pomohla jí vidět člověka jako kompetentní jedinečnou bytost, která má s sebou vše, co potřebuje. To jí zcela změnilo život a ze zaměstnání v organizacích postupně přivedlo k samostatnosti a nabízení podpory těm, kteří o to opravdu stojí a chtějí spolupracovat.

V současné době pracuje jako supervizorka pro řadu neziskových organizací. Věnuje se supervizi týmové, individuální, manažerské a případové. Supervize ji nesmírně baví a fascinuje svým přínosem pro organizace. Je pro ni inspirativní spolupracovat s lidmi, kteří mají velkou schopnost sebereflexe a touhu se stále posouvat. Má také mnohaletou praxi z oblasti školení měkkých dovedností, věnuje se individuální a párové psychoterapii. Píše články inspirované praxí a miluje tanec.

Lena TomšůLena Tomšů

Precizní promýšlení, spojování praxe s teorií, která nemá zatěžovat, ale napomáhat porozumění praxi. Klidné doprovázení týmů v obtížných situacích, zájem o to, aby v sociálních službách bylo dobře nejen klientům, ale i pracovníkům. Důvěra v moc partnerské komunikace s klienty, důvěra v moc otevřené komunikace v rámci pracovních týmů. Devatenáctiletá zkušenost v sociálních službách z přímé práce s klienty, managementu i z role supervizorky a lektorky.

Lena působila v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci České alzheimerovské společnosti v Praze, jako vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Praha, kde se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávání. V současnosti pracuje také jako metodička ve Společnosti Duha a působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka v neziskových a krajských zařízeních sociálních služeb a v centrech poskytujících prorodinné a komunitní aktivity. S TUDYTAM spolupracuje jako supervizorka pro týmy i jednotlivce, jako lektorka a konzultantka manažerských témat a témat zaměřených na komunikaci s klienty a řešení konfliktů na pracovišti.


ZPĚT NA INFORMACE O SUPERVIZI
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM