Alternativní a augmentativní komunikace

Vaši klienti vám rozumí, ale sami nemluví? Snaží se vám něco sdělit, ale vy jim nerozumíte? Vůbec netušíte, jestli by bylo možné se s vašimi klienty domluvit? Přijďte se dozvědět, co všechno by se s tím dalo dělat! Zjistíte, jaké jsou nejen metody alternativní a augmentativní komunikace, ale také postupy, jak je zavádět do praxe vaší organizace! A třešnička na dortu? Sami si to pak vyzkoušíte!


Alternativní a augmentativní komunikaceKurz je akreditován MPSV č. A2021/0455-SP/PC/PP/VP.
Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin.

⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě.

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

ANOTACE KURZU

Kvalitně poskytovanou sociální službu si nelze představit bez efektivní komunikace mezi pracovníky a uživateli. Někteří uživatelé sociálních služeb však z důvodu mentálního nebo tělesného postižení či degenerativního onemocnění mohou mít obtíže ve vyjadřování nebo v porozumění tomu, co říkají druzí (nemohou efektivně a srozumitelně sdělovat své potřeby, přání, postřehy a může pro ně být obtížné být aktivní, udržovat s druhými vztahy a mít větší vliv na průběh sociální služby i svůj život). Tyto obtíže ve verbální komunikaci však mohou být kompenzovány jinými, neverbálními způsoby sdělování. Kurz je proto věnován těmto alternativním a augmentativním metodám komunikace, které mohou komunikační dovednosti uživatelů posílit, a také postupu jejich zavádění do praxe (mapování stávajících komunikačních dovedností a potřeb, stanovení cílů a postupu intervence, tvorba komunikačních pomůcek). Nedílnou součástí kurzu je také prezentace příkladů z praxe sociálních služeb a práce účastníků na konkrétních kazuistikách uživatelů služeb.

Prvních 16 hodin je výukových a účastníkům jsou v nich prezentovány metody alternativní a augmentativní komunikace a také postupy jejich zavádění do praxe. Účastníci zde budou mít možnost si i některé dílčí úkoly vyzkoušet. Dvoudenní blok je zakončen představením úkolu: Účastníci zavádějí metody AAK v praxi vlastního zařízení u konkrétního uživatele. Poslední den je věnován reflexi a sdílení postupu a úspěchů jednotlivých účastníků.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro všechny pracovníky, kteří pracují s lidmi s mentálním nebo tělesným postižením nebo s degenerativním onemocněním a kteří se s nimi chtějí začít domlouvat a rozumět jim nebo jim alespoň dát v komunikaci šanci nabídkou dorozumívání skrze metody AAK.

CO VÁM KURZ PŘINESE

  • Budete mít přehled o jednotlivých metodách AAK a možnostech jejich využití.
  • Budete umět zvážit možnost využití AAK při práci s konkrétním uživatelem na základě jeho potřeb, schopností a dovedností.
  • Budete umět navrhnout adekvátní postup zavádění metod AAK do praxe v návaznosti na potřeby, schopnosti a dovednosti uživatele.
  • Budete umět vytvořit pomůcku (např. komunikační tabulku) pro potřeby konkrétního uživatele a vědět, jak s uživatelem prostřednictvím těchto pomůcek komunikovat.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně není vypsaný žádný termín otevřeného kurzu.

Rádi kurz realizujeme přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář  nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTORKY O KURZU

Lada ValianováLADA VALIANOVÁ (FURMANÍKOVÁ)

Proč tenhle kurz učím? Protože chci, aby pracovníci zažili ten parádní pocit, když klient začne komunikovat, když se dozvědí něco, co o klientovi doteď netušili, když klientovi rozšíří obzory nebo když se podaří vyřešit situaci, aniž by v nich zůstal hořký pocit z nedorozumění. To prostě JE zážitek!

Dita VojířováDITA VOJÍŘOVÁ

A já k tomu mohu doplnit pouze to, že díky tomuto kurzu pracovníci objeví nové možnosti, jak společně trávit čas s klienty, kteří zdánlivě nic nepotřebují, a tím posilovat vzájemný vztah. Jsem ráda za každou příležitost, kdy se mohu podílet na tomto procesu a zažít výsledky!

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTORKY


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY