Externí spolupracovníci


 

Bohumila Kalousková

Váží si práce pracovníků v přímé péči. Pokud se má zajistit kvalitní poskytování sociální služby, je potřeba mít spolehlivé, spokojené a profesionální zaměstnance. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace.

Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s romskou komunitou a v posledních patnácti letech se věnovala práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými. V současné době působí v organizaci poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně právní škole, nyní působí jako lektorka a supervizorka převážně v nestátních organizacích.

Dagmar Dvořáčková

Dáša první zkušenosti se sociální prací získala při svém působení na okresním úřadě na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde pracovala na pozici vedoucí oddělení s pracovní náplní kurátora pro děti a mládež. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení sociální prevence a manažer prevence kriminality na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují.

Má ráda nové výzvy, jak v pracovním, tak soukromém životě. Baví ji propojovat lidi, nastavovat procesy, metodiky, motivovat ostatní pro spolupráci a sdílet dobrou, ale i tu špatnou praxi, protože věří, že chyby nás posouvají dále. Je přímočará, zaměřená na řešení, přitom ji nechybí empatie. Potřebnou energii doplňuje na své chalupě uprostřed přírody se svými pejsky, knihami a dobrou muzikou.

Daniel KauckýDaniel Kaucký

Buďte si jisti, že ať se děje cokoli, Dan se na to napojí a přidá svoji energii. Možná Vás vyprovokuje, nebo nabídne nečekanou perspektivu. Z pozice protřelého supervizora a lektora volí odvážné strategie a nabízí překvapivé úhly pohledu.

Pracoval 15 let v neziskové organizaci Fokus Praha jako metodický ředitel. Lektorsky se dlouhodobě soustředí na téma zvládání obtížných situací a agrese. Řadu let superviduje týmy v oblasti sociálních služeb. Víc a víc je fascinován facilitací interpersonálních konfliktů a je celkově zapálen do zkoumání rozmanitostí vnitřního i vnějšího pole komunikačních procesů. Rád povzbuzuje vnitřní volnost otevírající souhru s druhými.

David Svoboda

David je vzděláním sociální pracovník, terapeut a supervizor. Od roku 1996 pracuje v oblasti náhradní rodinné péče a podpory rodin a dětí, které se ocitly v náročné životní situaci. Je spoluzakladatel a ředitel neziskové organizace Amalthea z. s., která poskytuje služby dětem a jejich rodinám v Pardubickém kraji již od roku 2003. Cílem působení organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Je místopředseda výboru Asociace dítě a rodina, která usiluje o transformaci systému péče o ohrožené děti.

V osobním i profesním životě ho mimo jiné ovlivnila vlastní zkušenost s rodičovstvím i pěstounstvím. Spolu s manželkou mají tři vlastní děti a do pěstounské péče přijali dva chlapce. Ti jsou nyní už dospělí. Za důležité považuje to, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině a mohlo zažít bezpečný a dlouhodobý vztah.

Jan KroupaJan Kroupa

Zdroje a strategie. Ví o nich všechno (nebo aspoň hrozně moc). I když vypadá, jako že nic nedělá, tak stále pracuje a výsledky tomu odpovídají. Originálně analyzuje, přizývá do hry relevantní teorie a bez zbytečného psychologizování Vás posune dál.

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než 10 zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.

Jiří KrejčíJiří Krejčí

Obtíže, kterým v životě čelíme, jsou vlastně takovými zárodky štěstí, zmínil v jednom rozhovoru Dalajlama. Asi právě proto se Jiří rozhodnul před deseti lety přesunout z pohodlné práce v byznyse na humanitární misi do zahraničí.

Na začátku pracovního života působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní firmě. Jelikož vnímá výzvy jako základní stavební kameny růstu, tak se po pár letech přesunul na zahraniční misi do Namibie a poté do Pákistánu, kde několik let budoval kapacity místních organizací a realizoval několik projektů. Po návratu do Čech působil pět let jako ředitel hospice v Čerčanech. Propojení pracovních zkušeností z byznysu a manažerské práce v neziskovém sektoru vnímá jako svou přidanou hodnotu. Komplexnost služeb působících na sociálně zdravotním pomezí, problematika financování neziskových organizací, stejně jako strategické i procesní řízení či provázení organizace v období krize jsou jeho srdcové aktivity.

Kateřina Romančáková

Není ji lhostejný osud dětí, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Aktivně se zapojuje do aktivit na podporu rozvoje náhradní rodinné péče.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména v oblasti náhradní rodinné péče ,má Katka třináct let zkušeností. Vyzkoušela si v podstatě všechny oblasti. Působila sedm let jako vedoucí SPOD a šest let v neziskovém sektoru jako vedoucí služby doprovázení pěstounských rodin, také jako inspektorka standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro pověřené osoby. Zapojila se do projektu MPSV na vyhledávání náhradních rodičů a byla koordinátorkou kampaně Staň se náhradním rodičem. Nově je pěstounka dvou malých treperend.

Jejími zálibami jsou pes, příroda, sport – už jen pasivně :-D A taky poznávání krás nejen v naší krásné zemi, ale také daleko za kopečky.

Katka Siveková

Cestou psychoterapie jde přes dvacet let v různých oblastech své profese. Ve zdravotnictví, v sociálních službách, ve školství, ve službách meziresortních. Psychoterapii velmi fandí, zkoumá její možnosti i hranice. S psychoterapií má zkušenost jak v individuální práci a to i s dospělými i s dětmi, tak v terapii rodinné, párové a skupinové. Dalšími odbornostmi Katky je krizová pomoc a řízení NNO.

Cestu vnímá Katka jako cíl a psychoterapie cesta je. Někdy je to dobrodružství, může být i nebezpečné, jindy to je prostor pro jedinečné lidské a hřejivé pozastavení se.

Kateřina VrtělováKateřina Vrtělová

Po studiu začala pracovat jako psycholožka v psychiatrické léčebně a díky praxi ve zdravotnictví si uvědomila, že nechce klienty léčit pomocí diagnóz, ale chce jim být opravdu užitečná. Chce klientům pomáhat v objevování možností a podporovat je na cestě ke změnám, které si sami určí. Systemická psychoterapie jí pomohla objevit svět konstruktivismu. Pomohla jí vidět člověka jako kompetentní jedinečnou bytost, která má s sebou vše, co potřebuje. To jí zcela změnilo život a ze zaměstnání v organizacích postupně přivedlo k samostatnosti a nabízení podpory těm, kteří o to opravdu stojí a chtějí spolupracovat.

V současné době pracuje jako supervizorka pro řadu neziskových organizací. Věnuje se supervizi týmové, individuální, manažerské a případové. Supervize ji nesmírně baví a fascinuje svým přínosem pro organizace. Je pro ni inspirativní spolupracovat s lidmi, kteří mají velkou schopnost sebereflexe a touhu se stále posouvat. Má také mnohaletou praxi z oblasti školení měkkých dovedností, věnuje se individuální a párové psychoterapii. Píše články inspirované praxí a miluje tanec.

Lena TomšůLena Tomšů

Precizní promýšlení, spojování praxe s teorií, která nemá zatěžovat, ale napomáhat porozumění praxi. Klidné doprovázení týmů v obtížných situacích, zájem o to, aby v sociálních službách bylo dobře nejen klientům, ale i pracovníkům. Důvěra v moc partnerské komunikace s klienty, důvěra v moc otevřené komunikace v rámci pracovních týmů. Devatenáctiletá zkušenost v sociálních službách z přímé práce s klienty, managementu i z role supervizorky a lektorky.

Lena působila v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci České alzheimerovské společnosti v Praze, jako vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Praha, kde se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávání. V současnosti pracuje také jako metodička ve Společnosti Duha a působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka v neziskových a krajských zařízeních sociálních služeb a v centrech poskytujících prorodinné a komunitní aktivity. S TUDYTAM spolupracuje jako supervizorka pro týmy i jednotlivce, jako lektorka a konzultantka manažerských témat a témat zaměřených na komunikaci s klienty a řešení konfliktů na pracovišti.

Lenka Bigmore

Snaží se vnášet do stojatých vod sociální práce nové podněty a neotřelá řešení. Nebojí se složitějších problémů, přičemž do nich jde naplno. Prošlapává nové cesty. Nespokojí se s polovičatými řešeními. Ač o sobě tvrdí, že není rodilý vůdce, dokáže koordinovat téměř jakýkoliv tým lidí velmi přirozeným a zároveň lidským způsobem.

Lenka získala teoretickou průpravu na Univerzitě Karlově v Praze. Několik let čerpala zkušenosti v zahraničních sociálních službách, nakonec zakotvila v České republice a nyní působí pátým rokem v neziskové organizaci Rytmus Východní Čechy, o.p.s. zaměřené na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním. S TUDYTAM spolupracuje na projektu Normalizace životních příležitostí lidí s postižením a podílí se jako lektor na kurzu Individuálního plánování.

 

Maroš Matiaško 

Je mu blízká sociální problematika. V praxi se věnuje svéprávnosti a opatrovnictví, zdravotnickému právu, trestnímu právu a cizineckému právu. Specializuje se na mezinárodní právo lidských práv. Vystudoval právnickou fakultu v Olomouci a na univerzitě v Utrechtu. Obzory si rozšířil studiem psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2007 pracuje jako právník pro neziskové organizace a od roku 2013 působí jako samostatný advokát. Zastupuje klienty, píše právní analýzy, připomínkuje zákony ze sociální oblasti.

 

 

 

Milena KoubkováMilena Koubková

Pokud se o někom dá říct, že má smysly jako žiletky, pak je to Milena. Dokáže vymyslet neuvěřitelné „oslí můstky“, aby člověku pomohla dobrat se vlastními silami k jádru věci a jejímu řešení. Vychází z přesvědčení, že poklad sociální práce tkví v tom, že největším expertem na svůj život je člověk sám, čímž někdy vyvádí z míry ty, kteří mají rádi jistoty a „žádná“ rizika.

Cesta k sociální práci u ní byla přímočará. Vyzkoušela si terénní práci a také trochu úředničiny. Následovala cesta do neziskovky, ve které získala zkušenosti v metodické a manažerské práci.

V rámci práce na sobě se odhodlala koupit si knihu o pozitivním myšlení. Po zdolání první kapitoly dospěla k tomu, že si toto téma musí velmi obezřetně dávkovat. Prozatím ochotně pracuje s tvrzením jednoho inspirativního člověka: „Každá situace má minimálně 3 řešení“. Těší ji sníh, kopce, les a humor, ráda řeže dřevo na elektrické pile a sbírá potulnou zvěř. Krizovým plánem pro obživu je pečení štrůdlů.

Tereza ŠtarhováTereza Štarhová

Její profesní životopis není nijak barvitý. Začala pracovat s bezdomovci jako sociální pracovnice a poté se rozhodla zkusit své dovednosti sociální pracovnice zúročit na OSPOD, kde je zaměstnána doposud. V průběhu posilování imunity proti označení “paní Zubatá” si odskočila procvičit sluch na linku důvěry. Poznala dobu bez individuálního plánování a vyhodnocování. Dobu bez případových a rodinných konferencí.

Je přesvědčená, že sociální pracovnice nemá být jen úředník, který rozhoduje o osudu druhých tzv. od stolu. Je nutné porozumět každé rodině, rodinnému konceptu individuálně, lidsky a zároveň profesionálně. K tomu je zapotřebí naslouchat bez předsudků, nebát se poradit s druhými a cíleně podporovat. Hledat východiska společně s klientem, případně širším okolí. Ráda se o své dosavadní zkušenosti podělí s ostatními a zároveň si vyslechne postřehy druhých.

 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM