Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Lidé by neměli žít v ústavech. Chcete se dozvědět proč? Zamyslet se nad tím, co to s nimi (ale i s pracovníky) dělá? Přijďte si zkusit naplánovat, jak by mohli žít vaši klienti – lidé s postižením v běžné komunitě! Co by k tomu potřebovali? A jak je na změnu připravit? Co všechno zařídit?
Na tyto otázky určitě najdeme odpověď!


Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0253-SP/PC/VP.
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě.

DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANOTACE KURZU

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a manažerům v sociálních službách, kteří chtějí porozumět důvodům deinstitucionalizace (a to i v návaznosti na relevantní lidsko-právní legislativu) a negativním dopadům, které má instituce na klienty i pracovníky. Kurz je dále zaměřen na možnosti zajištění podpory uživatelů podle jejich potřeb v komunitě, včetně komunitních sociálních služeb, a na transformační proces v organizaci (tzv. 10 kroků transformace) a představení konkrétních relevantních opatření ve vybraných oblastech (práce s cílovými skupinami, vč. práce s veřejností, řízení transformačního procesu, příprava uživatelů a také pracovníků na proces).

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro ty, kteří chtějí přemýšlet a diskutovat o tom, co a proč s lidmi dělá ústavní prostředí.
Pro ty, kteří chtějí dozvědět se, jak postupovali jiní poskytovatelé a co z toho vyplývá (poučení a inspirace!), jaké postupy jsou osvědčené a doporučené.
Pro ty, kteří zkusit si naplánovat komunitní službu pro stávající uživatele služby ústavní a také přechod uživatele mezi těmito dvěma typy služeb.

CO VÁM KURZ PŘINESE

  • Budete rozumět dopadům, které má instituce na klienty i pracovníky, a z nich plynoucím důvodům k deinstitucionalizaci.
  • Budete umět stanovit komunitní způsoby podpory uživatelů podle jejich potřeb, včetně komunitních sociálních služeb.
    Budete znát legislativní souvislosti deinstitucionalizace (návaznost na LZPS, Úmluvu o právech lidí s postižením, ZSS a SQSS).
  • Budete znát kroky potřebné k realizaci transformace (tzv. 10 kroků transformace) a umět navrhnout konkrétní relevantní opatření ve vybraných oblastech (práce s cílovými skupinami, řízení procesu, příprava uživatelů a pracovníků).

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně není vypsaný žádný termín otevřeného kurzu.

Rádi kurz realizujeme přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTOŘI O KURZU

Lada ValianováLADA VALIANOVÁ (FURMANÍKOVÁ)

Proč tenhle kurz učím? Protože chci, aby pracovníci zažili ten parádní pocit, když klient začne komunikovat, když se dozvědí něco, co o klientovi doteď netušili, když klientovi rozšíří obzory nebo když se podaří vyřešit situaci, aniž by v nich zůstal hořký pocit z nedorozumění. To prostě JE zážitek!

Dita VojířováDITA VOJÍŘOVÁ

A já k tomu mohu doplnit pouze to, že díky tomuto kurzu pracovníci objeví nové možnosti, jak společně trávit čas s klienty, kteří zdánlivě nic nepotřebují, a tím posilovat vzájemný vztah. Jsem ráda za každou příležitost, kdy se mohu podílet na tomto procesu a zažít výsledky!

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI


 

INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY