Projekt “Nebýt na to sami”

O PROJEKTU

Projektem reagujeme na to, že v ČR neexistují vhodné služby pro lidi s autismem s náročným chováním (PAS+) a péče o ně tak mnohdy zůstává zcela na jejich rodinách.

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením lidé se zdravotním postižením (tedy včetně lidí s PAS+) nesmějí být „nuceni žít ve specifickém prostředí“ a mají mít zajištěn „přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci“.

Rádi bychom s pomocí analýz a návrhů přispěli do české debaty o tom, jaká péče je pro dospělé osoby s PAS+ nejvhodnější. A snad se nám tak alespoň trochu podaří zpochybnit vžitou představu, která zcela odporuje Úmluvě, že tito lidé patří primárně do domovů se zvláštním režimem, resp. do pobytových služeb.

Realizace: 1.9.2018 – 29.2.2020
Číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587

Realizátor: TUDYTAM z. s.
Partneři: NAUTIS, z. ú., Naděje pro děti úplňku, z. s.


CÍL 
  • Navrhnout design podpory pro 3 konkrétní osoby s autismem s problémovým chováním a jejich pečující rodiny.
  • Navrhnout systémové změny pro vznik a fungování služeb pro osoby s autismem s problémovým chováním a rodiny o ně pečující.

VÝSTUPY 
ANALÝZY

V analytické části jsme se jednak zabývali potřebami pečujících rodin a jejich dospělých dětí s PAS+ a jednak jsme se podívali na anglickou a českou péči a sociální politiky pro dospělé lidi s PAS+.

DESIGNY PODPORY

V druhé fázi projektu jsme ve spolupráci s rodinami navrhovali konkrétní uspořádání péče pro 3 dospělé lidi s PAS+ a jejich rodiče, a to ve 3 různých krajích ČR.

NÁVRH SYSTÉMOVÝCH ZMĚN

Poznatky z předchozích fází jsme využili při popisu problematických míst českého systému podpory pro lidi s komplexními potřebami a pro návrh změn nutných k tomu, aby pro ně vznikl integrovaný systém komunitní podpory.

INFORMACE A DOPORUČENÍ

Pro kraje a obce s rozšířenou působností – jako důležité aktéry a realizátory sociální politiky – jsme vytvořili dokumenty obsahující informace a doporučení pro zajištění podpory v komunitě lidem s PAS+ a dalším osobám s vysokou mírou potřeb.


ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP

V poslední fázi projektu, 14. 1. 2020, jsme zorganizovali workshop „Život doma nebo v ‚domově‘? Poskytování terénních a ambulantních služeb dospělým lidem s poruchou autistického spektra a náročným chováním (PAS+) – překážky a možnosti.“

Workshopu se zúčastnilo 52 osob z řad rodičů, poskytovatelů služeb, reprezentantů obcí, krajů, MPSV, KVOP a dalších odborníků.

PROGRAM WORKSHOPU
PROGRAM KE STAŽENÍ V PDF
PREZENTACE

FOTOGALERIE
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM