Nebýt na to sami


CÍLEM PROJEKTU JE NAVRHNOUT:
  • design podpory pro konkrétní osoby s autismem s problémovým chováním a jejich pečující rodiny,
  • systémové změny pro vznik a fungování služeb pro osoby s autismem s problémovým chováním a rodiny o ně pečující.
KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:
  • K1 Zjišťování potřeb
  • K2 Shromáždění dostupných informací a zkušenosti
  • K3 Tvorba regionálních skupin a design služeb
  • K4 Vytvoření návrhu systémové změny
  • K5 Zapojení širší odborné veřejnosti


ČÍSLO PROJEKTU:
REALIZÁTOR PROJEKTU:
PARTNEŘI:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007587

TUDYTAM z. s.

NAUTIS, z. ú.
Naděje pro děti úplňku, z. s.


VÝZKUMNÉ ZPRÁVY K PROJEKTU

Projekt „Nebýt na to sami“ má dva první velké výstupy k tématu péče o lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na podporu. Analýzu potřeb pečujících rodin a jejich dospělých dětí s PAS+ a analýzu anglické a české péče a sociální politiky pro dospělé lidi s PAS+. Rádi bychom s pomocí těchto zpráv přispěli do české debaty o tom, jaká péče je pro dospělé osoby s PAS+ nejvhodnější. A snad se nám tak alespoň trochu podaří zpochybnit samozřejmost představy, že tito lidé patří primárně do domovů se zvláštním režimem, resp. do pobytových služeb.

Průzkum potřeb rodin a jejich dospělých dětí s poruchou autistického spektra a náročným chováním

ZPRÁVA KE STAŽENÍ V PDF

Současné možnosti podpory lidí s poruchou autistického spektra a chováním náročným na podporu

ZPRÁVA KE STAŽENÍ V PDF


Projekt realizujeme od září 2018 do prosince 2019 a je podpořený Evropským sociálním fondem.
Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat výstupy projektu.

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Budějovická 9, Praha 4 – Michle
(prostory Křesťanského společenství Praha Jih)

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM