ProVedení

Provedeme vás cestou k profesionálnímu vedení.

Provedeme vás cestou k profesionálnímu vedení
Chceme podporovat organizace, které poskytují výjimečné nebo výjimečně kvalitní služby v tom, aby byly taky skvěle řízené.

V minulosti jsme si ověřili, že to má smysl (například v projektu „7 statečných). Disponujeme vlastní metodikou asistovaného sebehodnocení, kterou používáme tak, aby zásahy v projektu byly dobře cílené a efektivní.

ZÁKLADNÍ KONCEPT PROJEKTU

Maximálně 3 vybrané organizace poskytující jedinečné služby nebo služby ve výjimečné kvalitě projdou řízeným změnovým procesem, který bude zaměřen na zvyšování kvality řízení. TUDYTAM poskytne v režimu pro bono vybraným organizacím hodnocení manažerských procesů podle metodiky a následnou podporu ve zvyšování kvality řízení v hodnotě minimálně 120 000,- Kč/organizaci.

Proces se skládá z:

 • facilitovaného sebehodnocení,
 • sestavení plánu podpory v oblasti zlepšení řízení,
 • realizace plánu a doprovodných konzultací.

TUDYTAM disponuje definovanými kritérii kvality řízení a metodikou pro jejich posuzování. Podle ní je možné poznat, kde má organizace slabiny, a na nich pak cíleně pracovat.


PŘEDPOKLADY A CÍLE PROJEKTU

Jsme přesvědčení, že:
 • organizace, která dlouhodobě skvěle pomáhá lidem, musí být také skvěle řízená,
 • organizace se v dovednosti řídit mohou zlepšovat,
 • zlepšování v řízení může být velmi efektivní, pokud vedení využívá externí podporu a vychází z hodnocení stávajícího stavu konkrétní organizace,
 • řízení prostupuje celou organizaci, a proto se klíčové změny v řízení mohou dít na všech úrovních,
 • pro realizaci změn je nutná odvaha a profesní statečnost klíčových osob v managementu.
Chceme:
 • podporovat organizace, které mají vůli se měnit a jít svou cestou,
 • spoluvytvářet skvěle řízené neziskové organizace, jež efektivně pomáhají potřebným,
 • posilovat manažery v pomáhajících organizacích, kteří chtějí akcelerovat rozvoj sebe, svých týmů i celých organizací.


PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN

Co se v rámci projektu zapojené organizace dověděli o TUDYTAM?


OBSAH A HARMONOGRAM PODPORY ORGANIZACÍM

VYBRANÉ ORGANIZACE


FÁZE PODPORY ORGANIZACÍ

Každá z organizací obdržela podporu konzultantů TUDYTAM v celkovém rozsahu 14 konzultačních dní. Tato podpora obsahovala:

 • září – prosinec 2021 – 32 vyučovacích hodin podpory konzultanta TUDYTAM při procesu asistovaného hodnocení manažerských procesů dle metodiky TUDYTAM a při tvorbě plánu změn,
 • leden 2022 – prosinec 2022 – 80 hodin podpory týmu konzultantů TUDYTAM při realizaci plánu změn formou:
  • konzultací,
  • workshopů,
  • vzdělávání,
  • facilitace,
  • supervize,
  • podpory a monitoringu v procesu změn.

PODMÍNKY ÚČASTI

„Tvrdé“ podmínky účasti
 • Nezisková organizace realizující profesionální pomáhání v ČR.
 • Podání přihlášky a účast ve výběrovém řízení dle pokynů TUDYTAM.
 • Podpis dohody o spolupráci s TUDYTAM.
 • Organizace bude spolupracovat na propagaci projektu (evaluace aktivit, možnost natáčení videa s účastníky projektu atp.).
 • V průběhu projektu vybraná organizace zaplatí 20 000 Kč jako motivační poplatek (hodnota podpory ze strany TUDYTAM bude minimálně 120 000,- Kč), přičemž čas splátky/splátek bude individuálně dohodnut s každou organizací podle jejích možností.
„Měkké“ podmínky účasti
 • Organizace poskytuje jedinečné služby nebo služby v jedinečné kvalitě. Jedinečnými službami rozumíme speciální formy nebo metody práce, inovativní přístupy nebo uchopení tématu. Jedinečnou kvalitou rozumíme služby s prokazatelnými prvky vyšší kvality oproti standardu obdobných služeb v ČR.
 • Nejvyšší management organizace (ředitel/ka a nejbližší spolupracující tým) je přesvědčen o nutnosti účasti v projektu a je ochoten po dobu trvání projektu dávat prioritu tématu kvality řízení.
 • Ředitel/ka účast v projektu zásadně podporuje a je připraven/a věnovat svůj pracovní čas účasti ve všech aktivitách projektu (řádově stovky hodin v průběhu projektu).
 • Organizaci jde o skutečnou změnu, nikoli o papíry (žádná z aktivit nebude realizována v režimu akreditovaných kurzů).

KOMU BYL PROJEKT URČEN?
 • Organizacím poskytujícím jedinečné služby nebo služby v jedinečné kvalitě.
 • Neziskovým organizacím, které se primárně zabývají profesionálním pomáháním znevýhodněným lidem v ČR.
 • Organizacím odhodlaným v průběhu projektu intenzivně pracovat na zlepšování svého řízení.

Organizace musí splňovat všechny 3 podmínky.
Pro vstup do projektu není rozhodující velikost, historie ani zralost organizace.

KOMU NEBYL PROJEKT URČEN?
 • Organizacím, které se účastnily projektu „Kvalita je změna“ nebo „7 statečných“.
 • Příspěvkovým organizacím.
 • Organizacím, kde je řízení realizováno méně než 3 osobami.

Pro vstup do projektu může být mnoho důvodů – zde jsou některé z nich:
 • organizace neví, kudy kam,
 • organizace prošla velkou změnou, ale není usazená,
 • v organizaci se dlouho nic nezměnilo, ale management chce, aby se něco pohnulo,
 • organizace potřebuje změnu, ale neví jakou,
 • organizace funguje už delší dobu, všechno tak nějak běží, ale tuší, že by věci mohly jít lépe,
 • management organizace má dojem, že zaměstnanci nejsou s řízením spokojení,
 • organizace má nový management, který hledá správnou cestu, jak řídit.


Chcete se k projektu na něco zeptat?

Kontaktujte Honzu Kostečku: honza@tudytam-vzdelavani.cz+420 608 335 785

 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY