Podpůrce není odpůrce

Podpůrce pro bono

Hledáme rovnováhu mezi potřebnou ochranou a / versus samostatností lidí se zdravotním znevýhodněním v jejich právním jednání. 


VÝCHODISKA PROJEKTU

V roce 2024 bude 10. výročí od účinnosti nového Občanského zákoníku, ve kterém je zakotvena možnost zachovat lidem se zdravotním znevýhodněním plnou svéprávnost a při právních jednáních, která jsou pro ně nesrozumitelná nebo ohrožující, jim poskytovat tzv. podporované rozhodování. Přesto v České republice žije stále vysoký počet lidí, kteří mají omezenou svéprávnost a ustanoveného opatrovníka. Tento způsob ochrany před riziky spojenými s právním jednáním je pro mnoho lidí se zdravotním znevýhodněním velmi demotivující, případně stigmatizující. K praxi omezování svéprávnosti dochází i v případech, které ukazují, že navrácení svéprávnosti a případně využívání jiných, alternativních způsobů ochrany v právním jednání podpořilo u lidí s postižením převzetí zodpovědnosti a zvýšení kompetencí. Přesto nejsou tyto alternativy, včetně využívání podpory prostřednictvím tzv. nápomoci v rozhodování, využívány.

Proč tomu tak je?

Zkušenosti ukazují, že zavádění institutu podporovaného rozhodování do praxe je limitováno těmito faktory:

  • nedostatek lidí, kteří jsou ochotni se stát podpůrcem,
  • nedostatečné kompetence osob, které podpůrcovství vykonávají,
  • nedostatečná informovanost laické i odborné veřejnosti,
  • nedostatek praktických zkušeností v konkrétních situacích,
  • obavy odpovědných osob (soudce, stávající opatrovník, znalec z oboru psychiatrie).

To v tuto chvíli kompenzujeme tím, že se podpůrcem stávají poskytovatelé sociálních služeb. Tato varianta může být problematická, protože může docházet ke střetu zájmů (především u celoročních pobytových služeb). Často se setkáváme s tím, že pomáhající profesionál již nějakou dobu přemýšlí o tom, že by někomu byl podpůrcem, ale obvykle neví co to obnáší, a také do toho nechce jít sám (bez podpory v týmu, vzájemné inspirace a motivace).

Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců, kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby. V rámci našich pro bono aktivit budeme pečlivě zkoumat a v praxi zjišťovat, co vše je nezbytné pro vytvoření této sítě. V následujících 3 letech budeme s naším týmem podpůrců pomáhat vybraným lidem s intelektovým znevýhodněním získat soudem schválenou Smlouvu o nápomoci, včetně případného právního zastoupení díky spolupráci s JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.. A následně realizovat podporované rozhodování v právním jednání.


CÍLE PROJEKTU 

[1] Navázat profesionální vztah mezi podpůrcem a podporovaným u konkrétních lidí se zdravotním znevýhodněním a pomoci jim ke soudem schválené Smlouvě o nápomoci (a tím k navrácení svéprávnosti).
[2] Analyzovat překážky ve schvalování Smlouvy o nápomoci ze strany veřejné správy.
[3] Zmapovat co usnadňuje a naopak komplikuje výkon podporovaného rozhodování.


SMLOUVA O NÁPOMOCI

Aktuálně se připravujeme na výběr lidí, kterým by Smlouva o nápomoci umožnila zrušení omezení svéprávnosti nebo by pomohla, aby k omezení nedošlo. Pomůžete nám?

Vyplňte formulář a nasdílejte těm, koho může projekt oslovit. 

PROJEKT JSME ZAHÁJILI KONFERENCÍ!

Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislost aneb zkoumáme překážky a příležitosti

Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců,
kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby.

TERMÍN KONFERENCE: 17. 10. 2023

Více informací, fotogalerie a videozáznamy z konference


REALIZAČNÍ TÝM PRO BONO PROJEKTU

 

DITA VOJÍŘOVÁ

Metodička pro podpůrce

Sociální pracovnice se zkušeností s podporou a metodickým vedením.

MAROŠ MATIAŠKO

Externí partner = Advokátní kancelář Maroš Matiaško

Právník s rozsáhlou zkušeností v této oblasti, pro účely formulace Smlouvy o nápomoci a případné konzultace při odvolání apod.

Ve Smlouvě o nápomoci bude jako podpůrce figurovat TUDYTAM, z.s.. Práci konkrétních podpůrců bude hradit na základě DPP nebo faktury. 

TUDYTAM PODPŮRCI

Bohunka Kalousková

Přehled všech zapojených podpůrců budeme průběžně doplňovat.


ČLÁNEK NA BLOGU

Jako první vlaštovku k plánovanému pro bono projektu PODPŮRCE NENÍ ODPORŮCE vznikl článek Podpůrcovství jako cesta k nezávislosti, který napsala Dita Vojířová. Jeho tématem je kazuistika podpůrcovství konkrétního člověka, který začal být sebevědomější, samostatnější a přestal bojovat se systémem.

Článek na blogu: Podpůrcovství jako cesta k nezávislosti

Přečtěte si ho a nebojte se nám napsat do komentářů váš názor.


TEMATICKY PROVÁZANÉ KURZY
KURZY CO SE MOHOU TEMATICKY HODIT

Více informací k projektu, jako jeho fáze a rozsah, brzy upřesníme a doplníme… Děkujeme za trpělivost. 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY