Podpora pozitivního chování (PBS)

Podpora pozitivního chování (PBS – Positive Behavior Support) je soubor strategií, které se používají ke zvýšení kvality života a snížení náročného chování u lidí s autismem, mentálním postižením či duševní nemocí, a to učením nových dovedností a prováděním změn v prostředí, v němž tito lidé žijí. Metoda vychází z porozumění tomu, jakou funkci má náročné chování pro daného člověka.V roce 2021 bylo v této metodě vyškoleno 19 českých odborníků (z různých sociálních služeb, ale i ze školství a dalších pomáhajících oborů) irským behaviorálním specialistou Brianem McDonaldem ve výcviku organizovaném Nadějí pro děti úplňku.

Více o plánovaném 2. běhu výcviku a dalších aktivitách spojených se zaváděním této metody v ČR na stránkách najdete na stránkách www. detiuplnku.cz.


TUDYTAM ABSOLVENTI VÝCVIKU


V TUDYTAM připravujeme nabídku pro poskytovatele sociálních služeb a/nebo pečující osoby při podpoře těchto lidí. Jedná se o intenzivní spolupráci v rozsahu více dní přímo v běžném prostředí člověka, s týmem pečujících osob. Výstupem z této spolupráce bude soubor doporučení pro praxi poskytovatelů/pečujících osob, která umožní zvýšení kvality života a snížení náročného chování u konkrétního člověka.


ONLINE WORKSHOP

1. dubna 2022 jsme zorganizovali online workshop na toto téma s cílem seznámit odbornou veřejnost s principy metody PBS, a přispět tak k šíření povědomí o tomto přístupu. Podívejte se na záznam celého setkání.

Prezentace TUDYTAM k workshopu PBS ke stažení


ODBORNÉ PREZENTACE

Honza Paleček zpracoval v roce 2021 v rámci výcviku Podpora pozitivního chování prezentaci na téma Nadužívání psychiatrické medikace.

Prezentace ke stažení ve formátu PowerPoint (POZOR obsahuje hypnotické animace) Prezentace ke stažení ve formátu PDF


Přihlaste se k odběru novinek a mějte čerstvé informace nejen z dění v TUDYTAM.

Čerstvé informace a nabídky TUDYTAM
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY