Kdo bude mít potíže?

Když se něco stane s klientem, budete mít potíže vy, s tím nic nenaděláte. Služba je totiž automaticky v podezření, že zanedbala náležitý dohled. Trochu nepříjemné, že? Náš kurz, kde s vámi o těchto věcech budou mluvit právník se sociálním pracovníkem, je naopak velmi příjemný.
Budeme s vámi hledat takové způsoby práce s rizikem, které zajistí klientům jak bezpečí, tak běžný život bez drtivého sevření všeobjímající „ochrany před riziky“. A vám pomůže nedostat se za mříže.


Právní zodpovědnost v sociálních službáchKurz je akreditován MPSV č. A2021/0254-SP/PC/VP.
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

KDO BUDE MÍT POTÍŽE?
PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANOTACE KURZU

Kurz je věnován řešení sociálně-právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně-právnímu poradenství, analytické, metodické a koncepční činnosti v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících sociální služby. Kurz je zaměřen prakticky a v jeho závěru se účastníci budou orientovat v procesu práce s rizikem.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro všechny pracovníky, kteří pracují v sociálních službách, při jejichž poskytování hrozí škoda na majetku či zdraví.

CO VÁM KURZ PŘINESE

  • Přehled v oblastech souvisejících s odpovědností za škodu z hlediska aktuální legislativy.
  • Orientace v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role.
  • Dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, zanedbání dohledu apod.
  • Schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné.
  • Schopnost hledat různé způsoby práce s klientem v rizikových situacích, včetně odůvodnění jejich volby.
  • Reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na práci s rizikem.

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně máme vypsaný termín otevřeného kurzu:

18. – 19. 11. 2024

Cena kurzu pro 1 osobu

4 200 Kč

Rádi kurz realizujeme také přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


CO O KURZU ŘEKLI?

Eva Sládková, Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Kurz se nám celkově líbil po obsahové i organizační stránce. Velmi oceňujeme právní stránku kurzu, vysvětlení pojmů a přiblížení vysvětlované teorie na konkrétních příkladech. Praktické byly i příklady z praxe lektorky – sociální pracovnice a aplikace teorie do konkrétní soc. práce.

A jaký byl osobní přínos akce?

Tipy a podněty pro úpravu a rozšíření interních předpisů. Uvědomění si (nebo spíše připomenutí) důležitosti tvorby konkrétních záznamů.


LEKTOŘI O KURZU

Maroš MatiaškoMAROŠ MATIAŠKO

Kurz je koncipován jako vyvážené propojení nutné teorie a praxe. Spojení práva a sociální práce je perfektní. Důraz klademe na zprostředkování právních pojmů na příkladech a vysvětlujeme i hravou formou, jak právo v případě nepříjemností v sociální službě funguje a jaké možnosti mají zaměstnanci i samotný poskytovatel, aby nezanedbali svoji odpovědnost.

Lada ValianováLADA VALIANOVÁ (FURMANÍKOVÁ)

Když jsme dávali dohromady tenhle kurz, vybavovaly se nám situace, které jsou pro klienty, pracovníky i poskytovatele ohrožující. Chtěli jsme, aby účastníci kurzu porozuměli všem legislativním souvislostem těchto situací, rolím jednotlivých účastníků v nich, a také aby věděli, jaké jsou jejich potenciální důsledky. Zároveň jsme chtěli pomoct hledat možnosti řešení těchto situací na úrovni sociální práce. No a myslím, že se nám to fakt povedlo!

Dita VojířováDITA VOJÍŘOVÁ

Na tomto kurzu mě baví jedinečná spolupráce právníka a sociálního pracovníka. Domnívám se, že detailní znalost tohoto tématu je důležitým předpokladem pro hledání křehké rovnováhy mezi samostatností klientů a nezbytnou mírou podpory, včetně práva na riziko a práva na ochranu.

Honza PalečekHONZA PALEČEK

Mě zase na tomhle semináři baví vyprávění historky o jedné naší nejmenované kolegyni, která je pro záchranu života klientů nejspíš ochotna udělat cokoli.


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.


NAVAZUJÍCÍ KURZY

Chcete se v této oblasti dále rozvíjet? Navštivte kurz, který problematiku rozvíjí, nebo se kurzy vzájemně doplňují.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY