Kmenový tým


Lada Furmaníková

V sociálních službách se objevila náhodou, ale nějak se to zvrhlo a Lada zjistila, že bez nich už to nepůjde. S láskou a plným nasazením je rozebírá a skládá zase dohromady, aby to tak nějak lépe sedělo.

První sociální službu zažila roku 1997 ve Francii, další pak roku 1999 v Čechách. Srovnání těchto zkušeností ji donutilo a stále nutí k tomu, aby se pokoušela měnit služby a podporovat organizace, především na metodické úrovni a úrovni řízení. Proto se s ní u nás potkáte při tématech transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, řízení změn v organizacích, metodika sociální práce a alternativní a augmentativní komunikace u dospělých. Ráda čte a hledá v textech vysvětlení toho, co vidí ve své praxi. Při školeních i konzultacích se pak ráda a odpovědně odvolává na širokou škálu vědeckých poznatků, které umí velmi srozumitelně a efektivně přenášet do praxe organizací. Kromě TUDYTAM ji najdete na katedře Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v Praze. A taky v Jizerkách nebo na Šumavě.

 

Dita VojířováDita Vojířová

Maličkosti ve vztahu s klientem, které mohou změnit celou spolupráci, nejlépe vidí Dita. Bydlí na kopci, takže má nadhled, ale přesto vidí i ty nejmenší detaily, na kterých staví změnu.

Kdysi začínala v přímé práci s lidmi s mentálním postižením v terénu, kde je úspěšně učila sociálním a dalším dovednostem. Dnes s touto zkušeností jako certifikovaná videotrenérka školí a konzultuje především témata v přímé práci s uživatelem služby – komunikační dovednosti (včetně AAK), nastavení individuální podpory a zapojení, spolupráce s okolím uživatele služby. V TUDYTAM si jí vážíme kromě jiného také proto, že je maximálně spolehlivá a chutně a zdravě peče.

 

 

Honza Kostečka

Potulný profesionální konzultant a amatérský DJ, milovník rodinného života a blízkého lidského kontaktu. Honza si práci užívá a chce, aby plynula jako příjemný večírek.

Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci, někdy i srandu. Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře. V TUDYTAM se věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i individuální supervizi. Honzovou specializací jsou supervize pro manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.

 

 

Tomáš Masopust

Manažerská dobrodružství v praxi, struktura a teorie. Rád objevuje, zkoumá a pojmenovává procesy a jevy, které jemu a všem okolo umožní víc si užít všechno, co život a práce nabízejí.

V sociálních službách se pohybuje od roku 2005 a je dlouhodobě spojen s organizací Portus Praha, z.ú., kde pracoval na různých manažerských pozicích. V současnosti zde působí na částečný úvazek jako ředitel. Neustálé propojení s praxí vnímá pro svou práci lektora a konzultanta jako nezbytné. Má zkušenosti s projektovým a personálním řízením, fundraisingem a PR, orientuje se ve finančním řízení a tematice sociálního podnikání. Nastavování manažerských procesů, rozvíjení měkkých dovedností, zvládání konfliktů, mediace a facilitace procesu strategického plánování, to jsou témata, kde se cítí jako doma. Mimo jiné má za sebou i pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v mediaci a chystá se nastoupit na výcvik v supervizi. V roce 2016 se stal společensky prospěšným podnikatelem roku v soutěži EY podnikatel, coby ředitel organizace Portus Praha a jednatel sociálního podniku Dobroty s příběhem. V TUDYTAM se nám líbí, jak pracuje s grafy a schématy.

 

Honza Paleček

Sociolog v sociálních službách. Supervizor. Inspektor kvality. Analýza a odstup. Úsporné a trefné komentáře. Tam, kde to jde, jezdí na kole. Easy rider.

Působí v sociálních službách od roku 1995 (Fokus Praha, Eset-Help a další). Od té doby díky propojení přímé práce s klienty, výzkumu i konzultační a lektorské činnosti získal unikátní pohledy na procesy v sociální oblasti . Výzkumně se zabýval psychiatrickou péčí, deinstitucionalizací v sociálních službách, nyní se věnuje kvalitativnímu výzkumu náhradní  péče o děti. Je také inspektorem kvality sociálních služeb. V TUDYTAM ho můžete potkat při supervizích (případové práce, spolupráce v týmu či řízení), na školeních (individuální plánování, motivace, hranice, spolupráce s rodinnými příslušníky…), při konzultacích či auditech.

 

Helena Kožíšková

Věří v to, že je potřeba pracovníky podporovat a rozvíjet tak, aby rostla jejich důvěra v sebe sama. Na tom pak mohou stavět lepší služby pro své klienty.

Ráda mluví jednoduše – slovy běžně užívanými, skládá a ladí procesy tak, aby bylo více lehkosti a prostoru pro život. Podporuje lidi v tom, aby k sobě byli při spolu/práci laskaví – nepřidělávali si práci a dovolili si bavit se, protože bez smíchu to nejde :)

Potřebuje pohyb, vzduch a hlínu. Ráda dobře jí a sedí na zemi. Patnáct let zkušeností z různých rolí v sociálních službách dnes úročí v roli supervizorky, lektorky a konzultantky. Stihla i supervizní a psychoterapeutický výcvik. Konzultuje a školí hlavně v oblasti SQSS, rozvoje kvality služeb, řízení organizací a změn. Poskytuje supervize pro týmy i jednotlivce, včetně manažerů.

 

SPOLUPRACUJÍCÍ LEKTOŘI

 

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU TUDYTAM

 

Lucie Flajšmanová

Lucie má pocit, že do sociálních služeb spadla odněkud z jiné planety, protože se do této chvíle pohybovala v oblasti médiích či nakladatelství. Zde ovšem měla na starosti velmi podobnou agendu jako v TUDYTAM.

Coby projektová manažerka se stará o hladký průběh projektů od začátku do konce, využívá svých organizačních schopností při kompletní administraci kurzů a také má na starosti pronájem prostor.

Ráda sportuje, cestuje, a to nejraději do Izraele.

 

 

 

Iva LoužeckáIva Loužecká

Spolku TUDYTAM se stará o webové stránky, aby byly pěkně přehledné, a také spravuje sociální sítě. Pomáhá řídit strategii online propagace. Má neustále chuť učit se něco nového, která ji přivedla k online marketingu, optimalizaci webu a v neposlední řadě i k základům grafiky. Připravuje ty pěkné praktické infografiky, které dostávají účastníci na školeních.

Mimo to se ale nadále pohybuje v prostředí českých škol, kde pro učitele vede kurzy zaměřené na zapojení moderních technologií do výuky, především v mateřských a základních školách, a také v oblasti přírodních věd.

 

 

 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM