Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky

Klient, jeho opatrovník a poskytovatel sociální služby. Mohl by to být obyčejný trojúhelník, ale občas je to spíš hlavolam. Nebo bojovka.
Přijďte se k nám naučit pravidla hry, ujasnit si vztahy a role jednotlivých hráčů a hledat cesty, jak řešit situace ve vaší praxi! Provede vás sehraný tandem ve složení právník a sociální pracovník!


Spolupráce a vyjednávání s opatrovníkyKurz je akreditován MPSV č. A2018/0684-SP/PC/VP.
Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

SPOLUPRÁCE A VYJEDNÁVÁNÍ S OPATROVNÍKY

ANOTACE KURZU:

Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v oblasti svéprávnosti, opatrovnictví a rozhodování s podporou. Vzdělávací program provede účastníky kurzu aktuální legislativou a představí povinnosti, příležitosti i problémy, které tato právní úprava do praxe sociálních služeb přináší. Důraz je v celém programu kladen na reflexi tématu omezení svéprávnosti v průběhu poskytování služby, a to od jednání se zájemcem, až po ukončení poskytování služby, a také na porozumění roli a kompetencím opatrovníka ve vztahu ke klientovi a k poskytovateli sociální služby. Podstatná část kurzu je věnována také možnostem vyjednávání s opatrovníkem a také možnostem, které má poskytovatel sociální služby v případě pochybností, zda opatrovník jedná v zájmu opatrovance.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen těm, kteří tráví s klienty čas (i) na veřejnosti, a buď už zažili nějakou peprnou situaci, nebo tuší, že se jim to může stát, a chtějí se na to aspoň trochu připravit.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Lépe porozumíte institutu omezení svéprávnosti a roli opatrovníka.
  • Získáte informace o alternativních institutech dle nového občanského zákoníku.
  • Budete znát svoje možnosti v aktivní spolupráci s opatrovníkem a vědět, jak reagovat v případě, kdy máte pochybnosti, zda opatrovník jedná v zájmu opatrovance.
  • Budete umět zohlednit při řešení situací specifika spolupráce s opatrovníkem – rodinným příslušníkem a veřejným opatrovníkem.
  • Do jednání v souvislosti s opatrovnictvím budete umět zapojit všechny relevantní aktéry (opatrovník, klient, rodinný příslušník, poskytovatel služeb).

MÁTE O TENTO KURZ ZÁJEM?

Aktuálně máme vypsané tyto termíny otevřeného kurzu:
26. – 27. 03. 2020

Rádi kurz realizujeme také přímo u vás v organizaci, ať už sídlíte kdekoliv v České republice. Stačí vyplnit tento krátký formulář nebo nám zavolat a vše společně domluvíme.


LEKTOŘI O KURZU:

MAROŠ MATIAŠKO

Kurz školím, protože jsem byl součástí týmu, který psal právní změny týkající se reformy opatrovnictví. Byl jsem přímo u toho, kdy se diskutovalo, jak by měl nový systém fungovat, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Po přijetí zákona jsem pomáhal řadě poskytovatelů sociálních služeb, rodičům i klientům zorientovat se v nové právní úpravě, zastupoval jsem řadu případů před soudy. Téma je mi velmi blízké, odborně i lidsky.

 

LADA FURMANÍKOVÁ

Proč učím tenhle kurz? Asi hlavně proto, že chci pomoci nalézt nový pohled a otevřít možnosti pracovníkům, kteří se ocitají ve složitých situacích, kde klíčovou roli hraje, že klient je omezený ve svéprávnosti.

 

 

ŠÁRKA DUŠKOVÁ

Opatrovnictví je téma, kterému se věnuji ve své právní praxi. Je na něm vidět jak se právo prolíná s praxí v sociálních službách a jak nové právní předpisy mohou přinášet nové výzvy a možnosti. Jako právnička vnímám to napětí mezi zájmem na ochraně člověka na jedné straně a jeho svobody na straně druhé. V praxi je mým úkolem napomáhat najít rovnováhu a o svoje zkušenosti se ráda podělím.

 

DITA VOJÍŘOVÁ

Toto téma školím, protože se během školení jiných kurzů často setkávám se stížnostmi a dotazy ohledně spolupráce a vyjednávání s opatrovníky. Těším se, že kromě právních informací se účastníci dozví praktické rady, včetně vyzkoušení si vhodné vyjednávací strategie a možného zapojení klienta.

 


INFORMACE O KURZU KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz nebo nám zavolejte na mobil: +420 721 847 730.

KOMPLETNÍ PORTFOLIO KURZŮ

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

Zásady ochrany osobních údajů
NOVINKY TUDYTAM