První díl série článků o kritériích kvality řízení organizace.


Plánovat ano či ne?

V téhle době se nedá plánovat, všechno se stále mění…,“ slýchávám často, když se bavím s manažery. Jakoby v nás byl někde zasutý dojem, že plán se musí splnit, zvládnout na 100 % (nebo ještě lépe na 150 % 😀).

Na plánu však není nejdůležitější jeho naplnění, mnohem důležitější je proces plánování, hodnocení, přeplánovávání, diskusí, vymýšlení, ladění…

Organismus potřebuje plánovat

Pracujeme v týmech a v organismech organizací. Budování souladu a společného porozumění tomu, o co nám jde, je jedním z klíčových manažerských úkolů. Co je tedy smyslem plánování a sledování naplňování plánu? Je jím vytváření a stálé proměňování sdíleného porozumění tomu kde jsme, kam jdeme, co na cestě máme za sebou a co nás čeká.

V nejisté době je tedy potřeba plánovat o to víc a znovu a znovu přeplánovávat a aktualizovat plány a cíle. A to jak na úrovni celé organizace, tak na úrovni jednotlivých týmů. Řada organizací v poslední době vzhledem k okolnostem upadla do krizového způsobu plánování a řízení. Je však dobré si uvědomit, že základním cílem v takové situaci je se z krize vymanit a nastavit mechanismy, které umožní běžně fungovat i v podmínkách, které se (třeba i radikálně) proměnily.

Poslání a vize organizace jsou v těchto procesech kompasem, který ukazuje směr. Mají-li správně fungovat, musí být definovány tak, aby srozumitelně popisovaly roli a úlohu naší organizace ve světě a ambice, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu máme. Aby nám v každodenním shonu a provozu umožňovaly oddělit zásadní od podružného.

Kultura plánování

Plánování, aktivní sledování a revidování plánů se ve specifické kvalitě objevují v organizaci na různých úrovních. Na úrovni vedení organizace při plánování strategie, v operačním plánování jednotlivých týmů, rozdělování úkolů v rámci dne či týdne, ale i v plánování vlastního času na úrovni jednotlivých pracovníků.

Je jasné, že jednotlivé úrovně plánování na sebe musí navazovat, a pokud jedna z úrovní absentuje, celý systém kulhá. Manažeři se proto musí dovednosti plánování učit. A celá organizace musí své plánovací procesy kultivovat.

Zvolání na závěr

A tak zvolejme na závěr: „Doba je nejistá, nejvyšší čas začít plánovat!


Autor: Honza Kostečka

O tom, jak a jestli vůbec plánování v organizaci funguje pojednává oblast (1) PLÁNOVÁNÍ v Kritériích kvality řízení 2020, vyvinutých experty TUDYTAM.

KRITÉRIA KVALITY ŘÍZENÍ 2020 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ S TUDYTAM

Přečtěte si také další ze série článků o kritériích kvality řízení organizace: