Třetí díl série článků o kritériích kvality řízení organizace


Šikovná paní vedoucí

Byla jednou jedna moc šikovná paní vedoucí, Zdenička se jmenovala. Uměla s každým tak pěkně promluvit. Lidsky, s citem, když vedla porady všichni jí rozuměli, budovala dobrou atmosféru v týmu. Čas od času si s lidmi dávala schůzky, kde se s nimi bavila o jejich práci, co jim jde a co nejde… Její služba byla v organizaci i široko daleko vnímána jako skvělá. Pan ředitel byl trochu nespokojený, Zdenička nedodržovala požadavky, které ředitelství mělo na celou organizaci (a uměla moc pěkně vysvětlit proč), všechno si dělala tak trochu po svém a nikdo jí neviděl pod ruce. Nejvíc s jejími kreativními postupy měli problém v účtárně…

A náhle byla pryč…

Jednoho dne dostala lepší nabídku, během měsíce věci narychlo předala svému zástupci, ten je pak za 3 měsíce předal nově vybrané vedoucí – paní Pavle. Najednou se začalo říkat, že v té službě je nějaký nepořádek (všichni říkali „bordel“), že nikdo neví, co má dělat, není v tom žádný systém, že když tam byla Zdenička, tak to všechno fungovalo. Služba se začala sypat jako domeček z karet…

I paní Pavla – nová vedoucí – ten nepořádek vnímala. Měla ráda struktury a jasná pravidla (i když v komunikaci nebyla zrovna nejdovednější), a tak dlouho netrvalo a všemu začala dávat řád – popsané kompetence, nové metodiky a precizně vypracované pracovní postupy, pravidelné hodnocení zaměstnanců na základě stanovených kritérií…Všechno popisovala, stanovovala, i porady měly jasně danou strukturu a vymezený čas na každé téma… Navenek sice nebyly problémy, ale tým (a služba) začaly trpět vysokou fluktuací. Lidé při odchodu říkali, že jim vedoucí nerozumí…

Ředitel organizace se tím trápil. Posteskl si: „Kdyby tak Pavla uměla komunikovat jako Zdenička. Nebo kdyby tu Zdenička zůstala a měla tu pořádek jako Pavla.“

Poučení

Proč tento příběh píšeme? Vlastně je to jednoduché: Systémy bez manažerských dovedností jsou nefunkční. A zároveň dovednostmi systém dlouhodobě nenahradíme. Pro stabilní výkon a výsledky potřebujeme obojí.

Je mylné se domnívat, že všechno zařídí schopní lidé. Pokud chybí systém, procesy a struktury, vše stojí vlastně jen na jejich schopnostech. A protože nikdo z nás není nesmrtelný (a tím pádem ani věčně nezůstane na své pozici v organizaci), jednou přijde chvíle, kdy organizace, služba nebo tým zůstanou bez svého schopného člověka, systémů, procesů a struktur, uvrhnuti do chaosu.

Stejně tak mylné je si myslet, že systém vše podrží. Pokud se i v sebelépe nastavených procesech a strukturách špatně komunikuje, není citlivě a zároveň funkčně dávána zpětná vazba, dějí se vztahové přešlapy a chyby, které se následně nenapravují, roste nespokojenost všech zúčastněných, klesá jejich výkon a celek je odsouzen k formalistní nefunkčnosti.

A tedy nezbývá než zvolat:

Nastavujte systémy, struktury a procesy, pravidelnou revizí je udržujte funkční!
a
Starejte se o dovednosti všech lidí ve svých týmech, rozvíjejte je a kultivujte!


Autor: Honza Kostečka

O šikovných lidech i nastavených systémech pojednává oblast (3) VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ A TÝMU v Kritériích kvality řízení 2020, vyvinutých experty TUDYTAM.

KRITÉRIA KVALITY ŘÍZENÍ 2020 POMÁHÁME MANAŽERŮM

Přečtěte si také další ze série článků o kritériích kvality řízení organizace: