Iva Loužecká

(Ne)moc a odpovědnost externistů

Šestý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V TUDYTAM se primárně zabýváme poskytováním externí podpory (vzděláváním, poradenstvím, supervizí) organizacím a týmům. V souvislosti s otázkami a tématy, které vyvolalo zveřejnění tragického osudu Doroty Šándorové, se cítíme oprávněni poskytnout několik postřehů popisujících roli externích odborníků v případech, kdy organizace porušuje práva a/nebo nerespektuje důstojnost klientů. Vycházíme ze základního předpokladu, že i pracovníci v sebehorší organizaci si zaslouží péči, vzdělávání a supervizi, která by měla být poskytována kvalifikovanými odborníky. Působení v organizacích s problematickým designem služeb nebo špatnou kvalitou poskytované podpory…

1
Read More

Podpůrcovství jako cesta k nezávislosti

Jak to začalo? Martin (32 let) vyrůstal v rodině, kde neměl příliš mnoho podnětů k rozvoji a ani dostatek rodičovské péče a podpory. Někteří z jeho sourozenců vyrůstali v dětském domově. Ve škole neprospíval, možná za to mohlo jeho lehké mentální postižení, ale spíš to byl souběh mnoha faktorů. Jeho matka si na něj půjčovala peníze, a do dospělosti tak vkročil s mnoha dluhy. Jedním ze způsobů, jak ho „chránit“ před jeho vlastní rodinou, bylo omezit jej ve svéprávnosti, což se na podnět sociální pracovnice městského úřadu stalo.…

0
Read More

Za málo peněz málo personálu

Pátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Tragický případ Doroty Šandorové vedl k diskuzi o potřebě zlepšení systému sociální péče v České republice a zvýšení kvality péče poskytované lidem s různými druhy postižení. Vláda se zavázala ke zlepšení podmínek pro klienty a pracovníky v ústavních zařízeních a k zajištění dostatečných finančních prostředků pro sociální péči. Tento případ vynesl do popředí problém nedostatečného personálního zabezpečení právě ústavních zařízení v České republice, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a vysokým pracovním nasazením. Řada služeb, které pracují s klienty s náročnějšími potřebami, je zoufale personálně…

0
Read More

Odpovědnost a vliv managementu na kvalitu poskytovaných služeb

Čtvrtý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Při seznámení se s pozadím smrti Doroty Š. vše nasvědčuje tomu, že nešlo o nepředvídatelné, zkratovité selhání jednoho pracovníka, ale celá tato tragická událost byla spíš důsledkem dlouhodobého přehlížení postupně se zhoršujících podmínek klientů a rezignace odpovědných zaměstnanců na kvalitu služby. Vrchní soud v Praze uznal vinným ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti konkrétního pečovatele, ale vzhledem k výše uvedeným okolnostem zůstává otázka, jak je možné, že žádnou odpovědnost nenesl management organizace. Pro mě, jako pro někoho,…

0
Read More

Sociální služby jako politická otázka…

Třetí díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ …aneb pár poznámek ke kontextu, v němž pomáháme ……………………………………………………………………… Nastavení systému péče a podpory o lidi s různými typy handicapu je politická otázka. Jak náš systém sociálních služeb ve finále vypadá, je výslednicí mnoha politických tlaků. To je přirozené; i jiné oblasti (školství, zdravotnictví…) jsou na tom podobně. Systémové prostředí, ve kterém se odehrává poskytování sociálních služeb a jejich plánování, má přitom některá specifika, která je, dle našeho názoru, nutné intenzivněji popisovat a při posouvání systému zohledňovat. Jejich nedostatečná reflexe dnes…

0
Read More

Hranice v sociální práci

Nastavování hranic ve vztahu s klientem Obvykle používáme termín „nastavení“, což evokuje, že se jedná o jednorázový úkon, který je neměnný. Někteří pracovníci mají hranice nastavené a nečiní jim to obtíže. Při detailnějším pohledu vidíme, že jejich hranice má podobu „vysoké zdi, přes kterou není vidět“, protože ta zeď je pevná a neměnná. Pokud akceptujeme, že práce s hranicemi je proces, který se neustále vyvíjí, je proměnný a flexibilní, tak efektivní práce s hranicemi vyžaduje v průběhu profesionálního pomáhání neustálou pozornost. Pracovníkova hranice se mění nejen v čase, ale i profesními…

0
Read More

Nenormální představy o normálním životě lidí s postižením

Druhý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“ ……………………………………………………………………… Nezávislý život v pobytové službě? Nesmysl V České republice chybí obecné základní porozumění tomu, co znamená umožnit lidem s postižením, aby žili normální život. A to navzdory tomu, že naše země je signatářem Úmluvy o právech osob s postižením a zákon o sociálních službách z roku 2006 v § 38 zakotvuje právo na život v co nejméně omezujícím prostředí a v § 3, písm. e) hovoří o sociálním začleňování jako o procesu, který lidem umožňuje „žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“. Realita…

3
Read More

Posílení kontroly? Raději důvěra a ochota učit se z chyb

První díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… V reakci na příběh Doroty Š. je často jako jedno z opatření zmiňováno nutné posílení kontroly. V tomto textu popisujeme, za jakých okolností a jaký druh kontroly může být z našeho pohledu odborníků na management a kvalitu služeb přínosný (tj. přispívat ke zlepšení péče o klienty) a jaký naopak přispívá především ke snaze zametat případná selhání a problémy pod koberec. Odlišujeme dvě úrovně kontroly: kontrolu externí, kterou „posílá“ do organizace zřizovatel či stát, a kontrolní mechanismy a procesy, které jsou nastavené uvnitř organizace…

0
Read More
dluh Dorote S

Dědictvím po Dorotě Šándorové je náš dluh vůči ní

Stejně jako mnozí další jsme v TUDYTAM hluboce zasaženi zjištěními, která publikoval týdeník Respekt v souvislosti se zabitím Doroty Šándorové, a s dalšími případy, včetně popisu systémových selhání a zanedbání. Reakce řady organizací i jednotlivců, včetně politických představitelů, ukazuje, že Dorota Šándorová (a další, v tuto chvíli pro nás bezejmenní lidé, kteří ve službách zažívali nebo zažívají nevhodné zacházení, zanedbávání a týrání) nám odkázala dluh v kvalitě podpory těch nejzranitelnějších členů společnosti. A je naším úkolem ho splácet vlastním úsilím o to, aby systém péče a jednotlivé služby dostály svému poslání zajišťovat lidem…

2
Read More

Kontrola a hodnocení kvality

Čtvrtý díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Kvalita! Kvalitu chceme, máme ji rádi, zaklínáme se jí. Kvalitní služby, kvalitní práce, profesionální přístup, efektivní organizace, samá krása a pozitivní emoce. Jaké pocity máte spojené se slovem kontrola? Příjemné? Spíše asi ne… V pomáhajících organizacích nejčastěji zažíváme kontrolu ze strany orgánů veřejné správy nebo donorů. A přiznejme si, že často pochybujeme o jejím smyslu, významu nebo formě, kterou je prováděna. I v osobním životě máme často na různé situace, kdy nás někdo kontroloval, nepříjemné vzpomínky…

1
Read More

Potřebujeme víc systémy nebo šikovné lidi?

Třetí díl série článků o kritériích kvality řízení organizace Šikovná paní vedoucí Byla jednou jedna moc šikovná paní vedoucí, Zdenička se jmenovala. Uměla s každým tak pěkně promluvit. Lidsky, s citem, když vedla porady všichni jí rozuměli, budovala dobrou atmosféru v týmu. Čas od času si s lidmi dávala schůzky, kde se s nimi bavila o jejich práci, co jim jde a co nejde… Její služba byla v organizaci i široko daleko vnímána jako skvělá. Pan ředitel byl trochu nespokojený, Zdenička nedodržovala požadavky, které ředitelství mělo na celou organizaci (a uměla…

3
Read More

Všichni mají supervizi a my ji chceme taky!(?)

Co se vám vybaví pod pojmem supervize? Jakou máte se supervizí zkušenost? Využíváte supervizi pravidelně? Jak má vypadat kvalitní supervize? Jak poznám kvalitního supervizora? Pokud si někdy kladete některou z těchto otázek, tak čtěte dál. Supervize je moderní Už si ani nevzpomínám, kdy jsem slovo supervize slyšela poprvé. Určitě to bylo ještě v minulém tisíciletí. O supervizi se tehdy moc nemluvilo. V sociální práci jsem se se supervizí setkala hlavně v situaci, kdy si nezisková organizace žádala o grant. Součástí žádosti bylo potvrzení supervizora a podpis, že…

0
Read More

Skvělé nápady = excelentní organizace?

Druhý díl série článků o kritériích kvality řízení organizace. Plno nápadů Tuhle jsme zase s kolegy vymysleli spoustu nápadů, jak by naše organizace mohla získávat víc peněz. Mohli bychom si otevřít stánek s kávou na hlavní třídě, uspořádat dražbu obrazů našich klientů nebo by ty obrazy mohly malovat nějaké známé osobnosti s našimi klienty nebo bychom mohli koupit auto a provozovat taxislužbu nebo bychom v našem městě zřídili rozvážkovou službu na jídlo, ta tu chybí… Skvělých nápadů máme obvykle plné kapsy (zvláště, když se nám podaří…

2
Read More

Normální život lidí s různými typy postižení v komunitních pobytových službách – to je, oč tu běží.

TUDYTAM má nový pro bono projekt PROSTĚ NORMÁLNĚ!, který hradí z vlastních zdrojů, a nabízí 4 organizacím konzultační podporu. Vybrané organizace budou mít k dispozici externí konzultanty (na 13,5 dne v průběhu 12 měsíců), během nichž projdou hodnocením služby a prozkoumají, které aspekty jimi poskytovaných služeb klienty podporují v tom, aby mohli žít normálním životem, a které jim v tom naopak brání. Budou vědět, jak tyto aspekty identifikovat a jak s nimi pracovat. Zamýšleli jste se někdy nad tím, co vypovídá o kvalitě služby? Nejen směrem k naplňování standardů, ale především s akcentem na…

0
Read More

Když Domov znamená Doma…

Transformace pobytových sociálních služeb. Terminus technicus v sociálních službách již dlouho skloňovaný, avšak jen pozvolna realizovaný. Pro mnoho lidí v ústavech alias „Domovech“ se tak „Doma“ nachází v nedohlednu. Oběd se uvaří, prádlo se vypere, jídelna se uklidí, kapesné se přidělí, někdo se o to všechno postará… Tak nějak se v zámcích, bývalých klášterech, kasárnách či v jiných budovách prožije celý život. A čas zatím neúprosně pádí. Proč to nejde rychleji? „Je to drahé.“ Jak často slýchávám tato slova v praxi. Slova použitá většinou jen jako zástupný důvod, aby…

0
Read More

Psychoterapeutická skupina pro pomáhající profesionály – jak to všechno začalo

Co je v pomáhání náročné? Na našem kurzu „Jak to vydržet v sociálních službách“ věnujeme hodně času tomu, že mapujeme, proč je práce v pomáhání tak těžká a co může mít vliv na naši duševní (ne)pohodu, případně na (ne)dostatek sil. První kategorie těžkostí vyplývá z prostého faktu, že pomáháme. Pomáháme někomu, kdo naši pomoc potřebuje, tedy se většinou nachází v obtížné situaci. Pracovníci jsou proto dennodenně konfrontování s lidskou frustrací, bezmocí, neštěstím, omezeními… Často je jejich práce i fyzicky náročná a dost málo také zažívají úspěch, sami prožívají marnost…

0
Read More

Metodik all inclusive

Když jsem v sociálních službách začínala, metodiků bylo jako šafránu. Dnes už je situace o poznání jiná a metodická práce získává v sociálních službách stále větší prostor i váhu – i když cesty k ní vedou různě a všude tak trochu jinam. Asi bychom jen těžko hledali jinou pozici, na kterou bývá v praxi navázáno tolik různých očekávání i podmínek fungování jako právě na metodika. Přitom je to pozice, která v sobě umí velmi efektivně kloubit mnoho rolí, a vytvářet tak „komplexní balíček“ podpory a rozvoje organizace. MENTOR Pokud se má metodik pohybovat…

0
Read More

4 časté mýty v supervizi aneb Jak je to doopravdy?

Mýtus 1: Supervize je nástroj pro řešení problémů a konfliktů. Řada příjemců supervize zažila jen situace, kdy na supervizi řešíme problémy, potíže a konflikty. Je to logické, ty poutají největší pozornost, a proto se také nejčastěji objevují jako témata supervize. Supervize má však širší záběr a funguje i v jiných než problematických a konfliktních situacích. Jak je to doopravdy? Supervize je prostor pro reflexi. Vychází z přesvědčení, že pokud něco z odstupu pozorujeme a prozkoumáváme z různých úhlů pohledu, dozvíme se o tom více, a lépe se v tom pak můžeme pohybovat. Skrze pozorování…

2
Read More

Psaní záznamů v sociálních službách – zbytečná administrativa nebo užitečný pomocník?

Pan Martin (43 let) bydlí v domově pro osoby se zdravotním postižením v Praze. Při pravidelné cestě do práce, kterou zvládá již více než rok samostatně, jej na přechodu pro chodce srazilo auto. Naštěstí se tato nehoda obešla bez zranění, pan Martin byl jen v šoku, a ani škoda na vozidle nebyla velká. Pan Martin přecházel na přechodu pro chodce se semafory, kde svítila zelená. Řidič auta odbočoval vpravo – tedy situace, kdy zelenou má chodec a řidič, který ale musí dát přednost chodci. Těsně po nehodě…

0
Read More
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

NOVINKY TUDYTAM