Bohunka Kalousková

Váží si práce pracovníků v přímé péči. Pokud se má zajistit kvalitní poskytování sociální služby, je potřeba mít spolehlivé, spokojené a profesionální zaměstnance. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace.

Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s romskou komunitou, asi patnáct let se věnovala práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými jak v terénních službách – pečovatelská služba, osobní asistence, tak i malé pobytové službě – týdenní stacionář a odlehčovací pobytová služba. Naposledy působila v organizacích poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně právní škole, nyní působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka převážně v nestátních organizacích.


KDE SE MŮŽETE S BOHUNKOU NEJČASTĚJI SETKAT? 

AKREDITOVANÉ KURZY

SUPERVIZE

Bohunka se specializuje na supervize v pomáhajících profesích. Absolvovala supervizní výcvik FHS UK – CŽV a supervizní výcvik II. HESTIA Praha. Má 18 let praxi ve vedení supervizí.

V supervizi se zaměřuje na:

  • Týmové, skupinové, individuální, případové pro pracovníky v přímé péči
Tady si přečtěte o supervizi více informací.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ JEJÍ ČLÁNKY NA BLOGU

NASKENUJTE A ULOŽTE SI KONTAKT NA BOHUNKU DO SVÉHO TELEFONU

ZPĚT NA STRÁNKU EXPERTI
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY