Co se vám vybaví pod pojmem supervize? Jakou máte se supervizí zkušenost? Využíváte supervizi pravidelně? Jak má vypadat kvalitní supervize? Jak poznám kvalitního supervizora?

Pokud si někdy kladete některou z těchto otázek, tak čtěte dál.

Supervize je moderní

Už si ani nevzpomínám, kdy jsem slovo supervize slyšela poprvé. Určitě to bylo ještě v minulém tisíciletí. O supervizi se tehdy moc nemluvilo. V sociální práci jsem se se supervizí setkala hlavně v situaci, kdy si nezisková organizace žádala o grant. Součástí žádosti bylo potvrzení supervizora a podpis, že se v organizaci supervize provádí. Zkušenosti byly různé, úroveň supervizorů také. To se od té doby moc nezměnilo. Přesto v současné době o supervizi slyším velmi často. Je takzvaně moderní mít supervizi, i když důvody jsou často různé.

Reflektování v supervizi

Já osobně mám supervizi čím dál radši. Baví mě s pracovníky rozkrývat, co je pod povrchem. Bavit se o klientech a jejich těžkostech, také často o těžkostech pracovníků či vedoucích. Při supervizi je důležité reflektovat svoji práci. A to je z mého pohledu zároveň často ten největší oříšek: jak naučit lidi reflexi. Pokud pracuji, nemám často na hluboké přemýšlení a pochybování čas a prostor. A je to v pořádku. Naproti tomu při supervizi je třeba přestat pracovat, zpomalit a začít přemýšlet – o sobě, jak a proč to dělám. Přemýšlet o klientovi, proč se tak chová, zda nemá jiné potřeby než ty, se kterými pracujeme. Také je supervize prostorem pro zastavení se, když se práce nedaří, a prostorem pro vyjasňování komunikace.

Překážky supervize

Hlavní překážkou supervize je, když nevím, co od ní mám očekávat a přesto ji musím absolvovat. Když supervize nemá pojmenovaný jasný cíl a účel. A supervizi také moc neprospívá, když se nám se supervizorem nedaří najít společnou řeč. Naštěstí je už supervizorů hodně, tak není nic jednoduššího než si najít jiného supervizora.

Přínosy supervize

Co naopak supervize umí? Přinášet bezpečný prostor přemýšlet a mluvit o věcech. Patří sem jak situace, kdy je to náročné, těžké, které mě vysávají a ničí, ale také situace, které jsme zvládli a dařilo se nám. Rozhodně do supervize patří etické otázky naší práce, hranice spolupráce s klientem a spousta dalších věcí. Supervize umí odkrýt skryté motivy, příčiny nespolupráce, vlastní motivy práce a současně zdroje nejistot.

Naše kurzy o supervizi

Pro pomáhající organizace a jejich pracovníky nabízíme různé formy podpory. Zajišťujeme vzdělávání a také supervize. V praxi se setkáváme s tím, že si někdy se supervizí lidé v sociálních službách neví rady. Tak jsme se rozhodli udělat v tomto tématu trochu jasno a nabízíme dva kurzy týkající se tématu supervize.

(1) Aby supervize pomáhala – vše co manažer potřebuje vědět o supervizi je kurz zaměřený především na zadavatele supervize a vedoucí týmů. V kurzu se naučíte kontraktovat supervizi se supervizorem i představit supervizi svému týmu. Dozvíte se, jak si najít a vybrat supervizora, jak ve svém zařízení supervizi nastavit a jak ji hodnotit. Také se podíváte na druhy a typy supervize, zákonnou normu apod.

(2) Úvod do supervize – jak ji dobře využívat se zaměřuje především na příjemce supervize. Dozvíte se smysl a způsob používání supervize, k čemu je možné ji využít a kde má supervize své limity. Také se naučíte, jaká nosit na supervize témata a jak poznat dobrou supervizi.

Pokud vás supervize zajímá, rádi se s vámi uvidíme na některém z kurzů o supervizi v TUDYTAM.


Autor: Bohumila Kalousková, lektorka, supervizorka

Máte o jeden z kurzů (nebo oba) zájem? Prozkoumejte aktuálně otevřené kurzy nebo si kurz objednejte na míru do vaší organizace.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ KURZY TUDYTAM PORTFOLIO KURZŮ