V dobách dobrých i zlých je fajn mít se svými pracovníky vztah, který je založený na vzájemné důvěře, který umožňuje, aby se pracovníci rozvíjeli. Za to, jaký budu mít se svým podřízeným vztah, nesu klíčovou odpovědnost já jako manažer.

Přinášíme vám 12 tipů, kterými můžete takový vztah posilovat.
 1. Vyzývejte pracovníky, aby mluvili o svých úspěších a neúspěších v práci.
 2. Pokud pracovníci pojmenují svůj úspěch, radujte se s nimi.
 3. Pokud pracovníci pojmenují svoji chybu či selhání, projevte pochopení a oceňte, že to říkají.
 4. Pomáhejte pracovníkům samostatně hledat a formulovat poučení z vlastních chyb.
 5. Vytvořte si dostatek času, ve kterém pracovníkům nasloucháte.
 6. To, co pracovníci říkají, berte vážně a skutečně se tím zabývejte.
 7. Mluvte s pracovníky o svých úspěších a chybách. Ukazujte jim, že chybovat je normální.
 8. Ptejte se pracovníků na zpětnou vazbu ke svému jednání a dokazujte jim, že s jejich podněty pracujete.
 9. Informujte pracovníky, jak s každým jejich podnětem nakládáte.
 10. Pokud pracovníci navzájem pojmenovávají své úspěchy a chyby, dbejte na to, aby komunikace vedla k poučením, úpravám nebo potvrzení dobré praxe.
 11. Vytvořte dostatek času na týmovou komunikaci věnovanou sdílení práce a naplňujte ho tak, aby to pracovníkům bylo příjemné.
 12. Zamezte situacím, které by byly pro pracovníky neukončené. Ukončujte všechny situace dohodami a jasně stanovenými závěry. .

Je to jednoduché nebo naopak příliš složité? Pěstovat si hezký vztah s podřízenými stojí dost práce. Ale je to práce, která se vrátí. V pohodě na pracovišti, ve zlepšování kvality práce, v motivaci pracovníků do spolupráce.


Chcete mít všechny tipy pořád pěkně na očích? Vytiskněte si je v přehledné infografice.

Tady klikněte, stahujte a tiskněte.

Chcete vědět víc a rozvíjet se v manažerských dovednostech? Pak prozkoumejte naše portfolio skvělých kurzů pro manažery v sociálních službách.

Tady je najdete všechny pohromadě.

Autor: Honza Kostečka