Supervize

Odmítání v procesu supervize

WORKSHOP PRO SUPERVIZORY ODMÍTÁNÍ V PROCESU SUPERVIZE  CO VÁM WORKSHOP NABÍZÍ: Supervizi je přirozeně přítomna řada názorů, vztahů a motivací, které se spolu dostávají do souladu nebo nesouladu – konfliktu. Stává se, že nějaký obsah nebo přímo účastník supervize, je odmítán, vytlačován, vytěsňován. Jak s fenoménem odmítání může supervizor pracovat? Kdy je lepší odmítnutí respektovat jako projev svobodné vůle? Kdy naopak podrobit zkoumání samotný fakt odmítnutí, abychom rozšířili uvědomění? Kdy a jak oslovovat odmítání, které není jasně verbalizované? Lze v supervizi odmítnutí i nepřijmout? Pro zkoumání…

0
Read More

Všichni mají supervizi a my ji chceme taky!(?)

Co se vám vybaví pod pojmem supervize? Jakou máte se supervizí zkušenost? Využíváte supervizi pravidelně? Jak má vypadat kvalitní supervize? Jak poznám kvalitního supervizora? Pokud si někdy kladete některou z těchto otázek, tak čtěte dál. Supervize je moderní Už si ani nevzpomínám, kdy jsem slovo supervize slyšela poprvé. Určitě to bylo ještě v minulém tisíciletí. O supervizi se tehdy moc nemluvilo. V sociální práci jsem se se supervizí setkala hlavně v situaci, kdy si nezisková organizace žádala o grant. Součástí žádosti bylo potvrzení supervizora a podpis, že…

0
Read More

Aby supervize pomáhala – vše co manažer potřebuje vědět o supervizi

Chcete pro své zaměstnance zadat supervizi? Co od supervize můžete jako zadavatel očekávat? Jak dobře vybrat supervizora? Pomůžeme vám najít odpovědi na otázky, které vás v souvislosti se supervizí napadají. Můžete si také vyzkoušet, jak kontraktovat se supervizorem a jak supervizi hodnotit. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/1289-SP/VP Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. ABY‌ ‌SUPERVIZE‌ ‌POMÁHALA‌ ‌– ‌VŠE‌ ‌CO‌ ‌MANAŽER‌ ‌POTŘEBUJE‌ ‌VĚDĚT‌ ‌O‌ ‌SUPERVIZI‌ ANOTACE KURZU: Manažer nebo vedoucí pracovník v sociálních službách je často tím, kdo zadává a objednává supervizi pro pracovníky v přímé…

0
Read More

Úvod do supervize pro pracovníky – jak ji dobře využívat

Rádi byste se dozvěděli více informací o supervizi? Proč byste ji měli využívat? Co se bude na supervizi dít? A můžete supervizorovi říct všechno? Co je to supervizní téma? Jak se supervize dotýká klientů? Kurz je akreditován MPSV č. A2021/1288-SP/PC/VP Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. ÚVOD DO SUPERVIZE PRO PRACOVNÍKY – JAK JI DOBŘE VYUŽÍVAT ANOTACE KURZU: Supervize se v sociálních službách využívá různě. V kurzu se dozvíte více informací o supervizi jako takové – jaké jsou typy a druhy supervize, jaké jsou její cíle. Budeme…

0
Read More

4 časté mýty v supervizi aneb Jak je to doopravdy?

Mýtus 1: Supervize je nástroj pro řešení problémů a konfliktů. Řada příjemců supervize zažila jen situace, kdy na supervizi řešíme problémy, potíže a konflikty. Je to logické, ty poutají největší pozornost, a proto se také nejčastěji objevují jako témata supervize. Supervize má však širší záběr a funguje i v jiných než problematických a konfliktních situacích. Jak je to doopravdy? Supervize je prostor pro reflexi. Vychází z přesvědčení, že pokud něco z odstupu pozorujeme a prozkoumáváme z různých úhlů pohledu, dozvíme se o tom více, a lépe se v tom pak můžeme pohybovat. Skrze pozorování…

2
Read More

OD SUPERVIZORŮ PRO SUPERVIZORY

Po loňském úspěšném prvním ročníku pokračujeme ve sdílecím a rozvojovém setkávání supervizorů. Podruhé, tedy počátek tradice. SUPERVIZNÍ MECHECHE II. 03.11. 2022 se potkají supervizoři a supervizorky se supervizorkami a supervizory v Praze-Holešovicích. PRŮBĚH Je možné účastnit se obou části programu i jedné z nich (přirozeně je možné i účast zcela vynechat 😀). KDY? 03. 11. 2022 ZA KOLIK? Odborná část + neformální část – 1 700 Kč / účastníka Pouze odborná část – 1 500 Kč / účastníka Pouze neformální část – 300  Kč / účastníka KDE? PRAHA – HOLEŠOVICE VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TUDYTAM / večerní…

0
Read More

Supervize

Nabízíme supervizory, kteří se zaměřují na sociální služby a sami mají přímou zkušenost z práce v prostředí sociálních služeb. Všichni disponují relevantními zkušenostmi a samozřejmě odpovídající kvalifikací pro vedení supervizí. Jejich služby využily již desítky týmů a organizací po celé ČR. TYPY SUPERVIZÍ MEDAILONKY VŠECH NAŠICH SUPERVIZORŮ SUPERVIZNÍ AKCE Máte zájem o podrobnější informace k námi nabízeným supervizím? Hledáte supervizora pro vás či vaši organizaci? Kontaktujte nás, rádi s vámi projdeme různé možnosti. Prohlédněte si mapu našich supervizorů a jejich působnost Orientace v mapě: A) Klikněte na konkrétní ikonu v mapě a přečtěte si podrobnější…

0
Read More
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

NOVINKY TUDYTAM