Poplujte společně s námi.

Na podzim 2019 se v naší nabídce nově objevila i kategorie SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DÍTĚTE (SPOD) a v ní kurz Individuální plán ochrany dítěte: prakticky, efektivně a dle potřeb dítěte.

Jak to na kurzu bude vypadat?

Připravili jsme kurz, který obsáhne specifika plánování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a zároveň bude vycházet z našich dlouholetých zkušeností s tématem individuálního plánování a individuální práce s klientem v sociálních službách. Abychom dostáli nárokům kladeným na tuto problematiku, zachovali hloubku i údernost, v lektorské dvojici každého kurzu bude vždy kmenová lektorka TUDYTAM spolu s odbornicí na problematiku SPOD.

Jak je v TUDYTAM zvykem, kurz kombinuje přiměřené množství teorie s praktickými ukázkami, úkoly a nácviky. Naším cílem je vybavit účastníky takovými informacemi, souvislostmi a praktickými dovednostmi, aby se pro ně stal individuální plán ochrany dítěte užitečným nástrojem, který přispěje ke zlepšení situace dítěte.

Proč se pouštíme do vod OSPODu?

Pro TUDYTAM je to logický krok do prostoru, který úzce sousedí se sociálními službami. Vnímáme, jak důležité je, aby v ČR fungovala co nejlepší podpora a ochrana dětí, které se ve svých životech setkávají s těžkostmi. Také jsme přesvědčeni, že principy profesionálního pomáhání jsou stejné v sociálních službách i v dalších oborech a že úkolem OSPODů je dělat dobrou sociální práci. V neposlední řadě si přejeme, aby sociální pracovníci OSPODů a jednotlivých sociálních služeb mluvili stejným jazykem a mohli si dobře rozumět.

To jsou důvody, proč jsme se rozhodli být jedním z nástupců organizace LUMOS, která na poli vzdělávání pro pracovníky OSPODů dlouhodobě usiluje o zlepšení péče o ohrožené děti v ČR.


Pokud máte o náš kurz zájem nebo víte o někom komu by se hodil, sdílejte tento příspěvek. Děkujeme.

Prozkoumejte podrobné informace ke kurzu

Autoři: Jan Kostečka, Helena Kožíšková