Dita Vojířová

Rodina jako součást prevence týrání a špatného zacházení

Devátý díl seriálu „Splátka dluhu Dorotě Š.“  ……………………………………………………………………… Zdánlivě posledním dílkem v mozaice komplexního řešení prevence týrání a špatného zacházení zvlášť zranitelných osob je rodina těchto lidí, nejčastěji rodiče, ale i sourozenci nebo prarodiče. Na začátek mám potřebu zdůraznit, že téma spolupráce s rodinou klienta vnímám jako velmi křehké téma, které má mnoho podob, a domnívám se, že je třeba k němu přistupovat striktně individuálně. Na co se musíme při tvorbě a poskytování sociálních služeb zaměřit? Samozřejmě jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří se spolupráci s rodinou klienta dlouhodobě věnují,…

0
Read More

Podpůrcovství jako cesta k nezávislosti

Jak to začalo? Martin (32 let) vyrůstal v rodině, kde neměl příliš mnoho podnětů k rozvoji a ani dostatek rodičovské péče a podpory. Někteří z jeho sourozenců vyrůstali v dětském domově. Ve škole neprospíval, možná za to mohlo jeho lehké mentální postižení, ale spíš to byl souběh mnoha faktorů. Jeho matka si na něj půjčovala peníze, a do dospělosti tak vkročil s mnoha dluhy. Jedním ze způsobů, jak ho „chránit“ před jeho vlastní rodinou, bylo omezit jej ve svéprávnosti, což se na podnět sociální pracovnice městského úřadu stalo.…

0
Read More
Konference Podpůrce

KONFERENCE Profesionální podpůrcovství

Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti aneb zkoumáme překážky a příležitosti Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců, kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby. TERMÍN: 17. 10. 2023 – již proběhlo TUDYTAM jako svou další pro bono aktivitu připravuje 3 letý projekt jehož cílem je, aby přirozenou součástí sociální práce byla dostatečná kapacita profesionálů, kteří budou schopní a ochotní s tímto cenným nástrojem efektivně pracovat. Na konferenci budou přednášející prezentovat aktuální situaci se zaměřením na překážky a motivace z pohledu: soudce / advokáta / veřejného opatrovníka rodinného příslušníka člověka se zdravotním…

0
Read More
Podpůrce pro bono

Podpůrce není odpůrce

Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců, kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby. V rámci našich pro bono aktivit budeme pečlivě zkoumat a v praxi zjišťovat co vše je nezbytné pro vytvoření této sítě.

0
Read More

Dita Vojířová

Maličkosti ve vztahu s klientem, které mohou změnit celou spolupráci, nejlépe vidí Dita. Bydlí na kopci, takže má nadhled, ale přesto vidí i ty nejmenší detaily, na kterých staví změnu. Kdysi začínala v přímé práci s lidmi s mentálním postižením v terénu, kde je úspěšně učila sociálním a dalším dovednostem. Dnes s touto zkušeností jako certifikovaná videotrenérka školí a konzultuje především témata v přímé práci s uživatelem služby – komunikační dovednosti (včetně AAK), nastavení individuální podpory a zapojení, spolupráce s okolím uživatele služby. V TUDYTAM si jí vážíme kromě jiného také proto, že je…

0
Read More

Experti

Tak tohle jsme my. Odborníci, kteří tvoří TUDYTAM. Sdílíme svoje know-how, těšíme se z úspěchů a podporujeme se, když se nedaří. Jsme exkluzivně zastupováni značkou TUDYTAM. Jeden za všechny, všichni za jednoho a všechno, co umíme, pro vás! POD ZNAČKOU TUDYTAM VYSTUPUJÍ  TYTO TVÁŘE: Bohunka Kalousková Váží si práce pracovníků v přímé péči. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace. Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových…

0
Read More
Psaní záznamů v sociálních službách - analýza

Psaní záznamů v sociálních službách II.

Byli jste na našem kurzu Psaní záznamů v sociálních službách a chcete se v této oblasti dále rozvíjet? Pracovali jste na zlepšení své dovednosti zaznamenat důležité momenty v poskytování služby a chcete získat zpětnou vazbu na obsah záznamu? Je psaní záznamů vaší silnou stránkou a chcete se naučit efektivně využívat záznamy pro další rozvoj kvality služby? Pokud ano, těšíme se na vás! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0850-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. PSANÍ ZÁZNAMŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. ANOTACE KURZU Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům povinnost…

0
Read More

Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Lidé by neměli žít v ústavech. Chcete se dozvědět proč? Zamyslet se nad tím, co to s nimi dělá, a zkusit si naplánovat, jak by mohli žít lidé s postižením v běžné komunitě? Tak přijďte. A možná se dozvíte, jak by vypadala služba šitá na míru přímo vám! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0251-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. ⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě. ÚVOD DO DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANOTACE KURZU Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a manažerům…

0
Read More

Standardy kvality sociálních služeb v praxi

Standardy. Nutné zlo? Nesmyslné požadavky, které není možné naplnit? Papíry kontrolované inspekcí? Nebo klíč k tomu, jak přemýšlet o poskytované službě? Přijďte se na standardy kvality podívat jako na smysluplný celek a zjistit, proč a co se po vás chce. 48 kritérií ve 3 dnech! Přijďte, bude to jízda! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0490-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAXI ANOTACE KURZU Kurz je věnován seznámení se všemi patnácti standardy kvality sociálních služeb, v průběhu kurzu jsou probrána všechna kritéria. Důraz…

0
Read More
Právní zodpovědnost v sociálních službách

Kdo bude mít potíže?

Když se něco stane s klientem, budete mít potíže vy, s tím nic nenaděláte. Služba je totiž automaticky v podezření, že zanedbala náležitý dohled. Trochu nepříjemné, že? Náš kurz, kde s vámi o těchto věcech budou mluvit právník se sociálním pracovníkem, je naopak velmi příjemný. Budeme s vámi hledat takové způsoby práce s rizikem, které zajistí klientům jak bezpečí, tak běžný život bez drtivého sevření všeobjímající „ochrany před riziky“. A vám pomůže nedostat se za mříže. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0254-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. KDO…

0
Read More

Dovednosti pro dobré fungování (v) týmu

Nějak to v týmu drhne? Chcete rozumět tomu, co se u vás v týmu děje, a naučit se, jak toho efektivně využít? Přijďte na náš kurz, kde si nebudeme jenom povídat, ale především si věci zkoušet, trénovat a objevovat, abychom společně ověřili platnost tvrzení, že pro dobře fungující tým platí, že 1+1>2. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0288-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. DOVEDNOSTI PRO DOBRÉ FUNGOVÁNÍ (V) TÝMU ANOTACE KURZU Na kurzu budeme mluvit o fungování pracovních týmů a jejich vlivu na kvalitu poskytované služby. Různé…

0
Read More

Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Lidé by neměli žít v ústavech. Chcete se dozvědět proč? Zamyslet se nad tím, co to s nimi (ale i s pracovníky) dělá? Přijďte si zkusit naplánovat, jak by mohli žít vaši klienti – lidé s postižením v běžné komunitě! Co by k tomu potřebovali? A jak je na změnu připravit? Co všechno zařídit? Na tyto otázky určitě najdeme odpověď! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0253-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. ⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě. DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANOTACE KURZU Kurz…

0
Read More
Pisemna pravidla a metodiky

Písemná pravidla a metodiky v organizaci

Tápete v tom, co má být obsahem pracovních nebo metodických materiálů vaší organizace? Nejste si jisti, jestli máte „všechno“? Nebo máte „všechno“, ale pracovníci, kteří mají písemná pravidla používat, je nepoužívají, nebo o nich dokonce ani nevědí? Přijďte zjistit, v čem je zakopaný pes! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0248-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. PÍSEMNÁ PRAVIDLA A METODIKY V ORGANIZACI: ÚVOD DO PROBLEMATIKY ANOTACE KURZU Kurz je věnován třem základním tématům spojeným s vytvářením a využitím metodik a vnitřních pravidel v organizaci: Prvním z nich je vzájemné provázání vnitřních…

0
Read More
Jak zadávat a kontrolovat úkoly

Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách

„Potřebuji, abys to odevzdal včas, v dostatečném rozsahu a odpovídající kvalitě…“ S tímto zadáním si koledujete o to, že to dostanete jindy, než to skutečně potřebujete, moc dlouhé nebo krátké a v kvalitě bůhvíjaké. Ale jde to i jinak. My vás to naučíme… Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0481-SP/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. JAK ZADÁVAT A KONTROLOVAT ÚKOLY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANOTACE KURZU V rámci kurzu budou účastníci (vedoucí pracovníci) provedeni třemi základními fázemi úspěšného plnění úkolů svými podřízenými – tedy jak správně úkol zadat, jakou adekvátní podporu…

0
Read More
Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociální služby

Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb

Proč leckdy rodiny klientů jednají jinak, než by si pracovníci služeb představovali? Nabízíme vhled do toho, co rodiny zažívají. A také samozřejmě do toho, jak spolupráci nastavit. Spolupráce začíná porozuměním! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0478-SP/PC. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DOSPĚLÝCH UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: JAK S NIMI (NE)SPOLUPRACOVAT? ANOTACE KURZU Vzdělávací program je zaměřen na specifickou oblast poskytování sociální služby, kterou je spolupráce s rodinou uživatele služby. Jde o skupinu lidí, s níž mnoho poskytovatelů spolupracuje, ale častěji spíše intuitivně a okrajově, bez…

0
Read More
Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky

Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky

Klient, jeho opatrovník a poskytovatel sociální služby. Mohl by to být obyčejný trojúhelník, ale občas je to spíš hlavolam. Nebo bojovka. Přijďte se k nám naučit pravidla hry, ujasnit si vztahy a role jednotlivých hráčů a hledat cesty, jak řešit situace ve vaší praxi! Provede vás sehraný tandem ve složení právník a sociální pracovník! Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0831-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. SPOLUPRÁCE A VYJEDNÁVÁNÍ S OPATROVNÍKY ANOTACE KURZU Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v oblasti svéprávnosti, opatrovnictví a rozhodování s podporou. Vzdělávací program provede účastníky…

0
Read More
Práce s motivací a hranice služby

Práce s motivací klienta a hranice služby

Pracujete s nemotivovanými klienty? Klesá vaše vlastní motivace k práci s nimi? Pak je přestaňte motivovat k tomu, co nechtějí, a začněte z úplně jiného konce. Na kurzu TUDYTAM zjistíte, že nemotivovaný klient neexistuje! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0262-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA A HRANICE SLUŽBY ANOTACE KURZU Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby. Práce s motivací klientů je jednou z nejdůležitějších otázek práce v sociálních službách vůbec. Kurz přináší odpověď na otázku „Jakým způsobem…

0
Read More
Psaní záznamů v sociálních službách

Psaní záznamů v sociálních službách

Psaní záznamů v sociálních službách je umění… Ale nebojte se, umělce z vás dělat nebudeme. Jde o to ujasnit si, co a kolik toho vlastně potřebujete psát. A trochu si to vyzkoušet. Půjde to, to si pište. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0850-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. PSANÍ ZÁZNAMŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANOTACE KURZU Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům služeb povinnost vést „písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby“. Kurz určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách i pro pracovníky v manažerských pozicích vede účastníky k pochopení…

0
Read More

Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách

Běhá vám mráz po zádech, když jste v práci, nebo naopak vidíte vše růžově? Nebo strkáte hlavu do písku a doufáte, že se nic nestane? Přijďte si vyjasnit, co znamená práce s riziky, jakou máte odpovědnost a vytvořit rizikový plán, který ochrání vás i klienta! Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0686-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. NEOHROZIT, ALE NEOMEZIT? PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANOTACE KURZU Kurz je věnován problematice práce s různými druhy rizik, která mohou ohrožovat uživatele sociálních služeb. První část je zaměřena na legislativní ukotvení…

0
Read More

Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi

„Udělal jste to moc pěkně, ale …“ „Vy jste šikovnej!“ „Jste fakt hroznej.“ Zpětná vazba může vypadat různě. Vazbíme a ani to nevíme. Ale můžeme se učit zpětnou vazbu kontrolovat a kultivovat. A také se můžeme rozhodnout, čemu vlastně budeme věnovat pozornost – jestli tomu, co se nedaří, nebo tomu, co se daří. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0264-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. JAK POSKYTOVAT ZPĚTNOU VAZBU KLIENTOVI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ANOTACE KURZU Mottem kurzu je výrok „Čemu věnujeme pozornost, to roste”. Kurz…

0
Read More
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY