Nedávno mi Petr, kterému je 60 let a pracuje jako finanční manažer, vyprávěl tento příběh. Petrova maminka Anna (85 let), která žije už několik let v domově pro seniory, má pohybové obtíže a mírné projevy demence. V domově je spokojená, ale Petr má občas výčitky, že se jí málo věnuje. Návštěvy v domově jsou pro něj obtížné, protože poměrně brzy neví, jak společný čas s maminkou trávit.

Proto ho napadlo, že na blížící se Velikonoce vezme maminku aspoň na týden k sobě domů. Petr si uvědomuje, že péči o maminku vlastně nerozumí a nemá žádné zkušenosti z fungování sociálních služeb. Také má přirozeně obavy. Má ale důvěru v pracovníky, kteří se o maminku starají. Proto jim o svém nápadu nejdřív řekne a zeptá se na jejich názor. Pracovnice reaguje velmi vstřícně. Myslí si, že by to pro Annu byla příjemná změna. Petra upozorní, že je třeba se na tuto návštěvu dobře připravit. Zároveň mu slíbí, že se poradí s ostatními pracovníky v týmu, jak to udělat.

Co udělat, aby se to povedlo?

Za pár dnů volá Petrovi sociální pracovnice z domova a domlouvá si s ním osobní setkání s cílem naplánovat průběh návštěvy.

  • Doporučí zkrátit návštěvu na maximálně 5 dní (týden je dlouhá doba a může všechny vyčerpat; pokud návštěva proběhne příjemně, je vhodné ji znovu zopakovat a raději častěji na kratší dobu, než nadlouho a pak už nic).
  • Zeptá se Petra, jaké má byt bariéry, a žádá ho, aby si změřil rozměry kompenzačních pomůcek, které maminka používá.
  • Projde s Petrem plán péče a společně proberou, zda všechny potřebné úkony zvládne sám. Zároveň mu předá kontakt na Pečovatelskou službu, která může přijet některé úkony udělat, a stručně mu vysvětlí její fungování. Kopii plánu péče dostane Petr s sebou.
  • Klíčová pracovnice projde s Petrem obvyklé rituály paní Anny a denní činnosti, které má ráda.
  • Společně promyslí, jaké předměty by si mohla paní Anna vzít s sebou, aby se v bytě svého syna, kde nikdy nebydlela, cítila bezpečně (oblíbený obrázek, deku, polštář apod.).
  • Petr dostane kontakt na sociální pracovnici pro případ, že by s ní potřeboval během návštěvy něco konzultovat.
Příprava a realizace návštěvy

Petr poté navštíví maminku a pozve ji k sobě domů na návštěvu. Nechá jí svoje fotky, fotky rodiny a bytu, kde bydlí. Klíčová pracovnice je rozhovoru přítomná a pomáhá paní Anně porozumět obsahu pomocí alternativní komunikace, kterou s paní Annou používají. Petr je překvapený jak dobře, díky různým pomůckám a hlavně způsobu řeči, maminka rozumí.

Petr se pak společně s klíčovou pracovnicí paní Anny domluví, že ještě den před návštěvou a také ráno před odjezdem zavolá a znovu maminku pozve.

Když za měsíc od prvního nápadu přijede dopoledne do domova, vítá ho pracovnice s informací, že maminka moc nespala a je trochu neklidná. Ujistí ho ale, že to zvládnou. Do pokoje jdou společně.  Petr si nejprve s maminkou vypije čaj a v klidu si povídají o tom, co je čeká. Paní Anna má již sbalenou tašku se všemi potřebnými věcmi. Hygienu, své oblíbené oblečení, ve kterém se cítí dobře, oblíbené předměty apod.

Pracovnice si vzpomene, že paní Anna občas vzpomíná na manžela a že by se ráda podívala na hřbitov, kde už několik let nebyla. Cestou domů koupí Petr kytku a svíčku a zajede s maminkou na hřbitov.

Jak to celé dopadlo?

Petr i jeho rodina byli unavení neustálou pozorností o maminku, ale zároveň mají radost, že celá návštěva proběhla klidně, a těší se, až ji pozvou na Vánoce. I paní Anna je unavená a už se těší do domova, hlavně až bude moci ostatním ukázat fotky své rodiny a vyprávět své zážitky.

Díky čemu to jde lépe:

  • Petr je finančně zajištěný, a zvládne tedy zaplatit náklady za Pečovatelskou službu;
  • Pečovatelská služba je flexibilní a má dostatečnou kapacitu pro krátkodobé klienty;
  • Petr má auto, do kterého se vejdou kompenzační pomůcky. Pokud by ho neměl, má kontakt na sociální podnik, který provozuje dopravu pro seniory;
  • Pokud by paní Anna potřebovala během návštěvy i zdravotní péči, je zde možnost, aby praktický lékař předepsal poukaz na službu home care.
Bylo to tak doopravdy?

Možná někteří z vás tušíte, že příběh Petra proběhl trochu jinak a ne s tak pozitivním průběhem a koncem. Možná vás i napadá, co všechno se mohlo pokazit. Někteří máte dokonce i přímou zkušenost. Bylo by ale pěkné, kdyby takto fungovala spolupráce sociální služby s rodinnými příslušníky. Pojďme společně na této vizi pracovat, protože jinak se situace nezmění. A mějme na paměti, že iniciativa by měla být na straně profesionálů, tedy poskytovatelů sociálních služeb, kteří jejich fungování znají mnohem lépe než rodinní příslušníci. Do příběhu si můžeme libovolně dosadit návštěvu například dospělého muže s mentálním postižením u své sestry nebo u otce.

Těch z vás, kteří namítají, že na to přece není v rámci poskytování služby čas, se ptám: „A o čem jiném by sociální služba měla být?“ Toto vše může být přirozenou součástí individuálního přístupu a plánování, se kterým se někteří stále tak potýkají.

Docela jistě jste zapochybovali, jestli podobné příběhy už nejsou dávnou minulostí, i kvůli aktuálním nouzovým opatřením.
Je jasné, že po zkušenostech a napětí z posledních týdnů života v nouzové situaci a pandemii, žijeme v rozkolísané době, znejišťující naši zaběhnutou praxi. Přesto zůstanou situace, na které nemůžeme do budoucna rezignovat. Popisuji jednu z nich. Jde o podporu přirozených rodinných vazeb. O to větší výzva i odvaha je dnes najít cestu k řešení.

Autor: Dita Vojířová


Zajímá vás, jak propojit vaši službu s rodinou klienta nebo jak s ní nastavit spolupráci? Zajímá vás tato problematika? Kurz  Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb: Jak s nimi (ne)spolupracovat? vám pomůže prozkoumat téma z různých úhlů pohledu a prodiskutovat praktický postup pro řešení konkrétních případů.

A co o kurzu řekli účastníci?

Kurz se nám líbil. Zaměstnanci dostali návod, jak komunikovat s rodinnými příslušníky a řešit problémové situace. Důležité bylo také zamyšlení nad naší motivací ke spolupráci s rodinnými příslušníky. Dali jsme si dohromady, co u nás funguje, co potřebujeme zlepšit a co musíme nově zavést.

Plusem kurzu je dostatečná časová dotace pro téma (2 dny), aplikace teorie do naší praxe i s přihlédnutím k regionální situaci, práce s kazuistikami, nevnucování extrémů, použité metody, které se do tématu postupně vnořovaly, a také slušná cena. :)

Podívejte se, jestli máme vypsaný termín otevřeného kurzu, nebo si kurz objednejte k vám do organizace. ▼▼▼

PROZKOUMEJTE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KE KURZU