O online formě vzdělávání už toho za poslední rok bylo napsáno mnoho. Některé příspěvky jsou velmi pozitivní a ukazují jeho výhody a jiné naopak negativní, popisující jeho, v praxi opakovaně potvrzené, nevýhody (např. souběh více lidí připojených online v jedné domácnosti, roztříštěná pozornost, neustálé riziko selhání techniky atd.). Pojďme se na věc podívat z jiného úhlu.

PROČ VZDĚLÁVÁNÍ – BYŤ ONLINE – NEODKLÁDAT

Ptáme se sami sebe, o co přicházíme, když odkládáme pravidelné vzdělávání v tématech sociální práce a managementu?

V diskuzi o tom, zda se vzdělávat online, nám chybí jeden podstatný pohled. V dnešní době je, více než kdy jindy, důležité udržet kvalitu sociální práce – děje se mnoho změn, dosavadní způsoby práce nefungují, klienti s námi nejsou v kontaktu, přicházejí nové nároky. Naším úkolem je naučit se v situaci orientovat a přizpůsobit se, protože jen díky tomu máme větší šanci, že kvalitu práce udržíme, respektive nově nastavíme. Průběžné a pravidelné vzdělávání není jen zákonná povinnost, vůči které je v posledních měsících možná větší benevolence, ale hlavně má přímou souvislost s kvalitou poskytované péče.

DOBA SE MĚNÍ – A MY S NÍ

Dnes už nám nestačí doufat, že se jedná pouze o krátké období, které vydržíme, a pak se zase vrátíme k původnímu rytmu. Je téměř jisté, že i po odeznění akutní situace, nás čekají velké nároky na změny. Např. jak nahlížet na nepříznivou situaci klienta, který více než 6 měsíců nevyužíval službu a „nic se nestalo“.

Jak se na dané změny můžeme už nyní připravit? Průběžným vzděláváním, které udržuje a rozvíjí naše dovednosti a znalosti!

Pokud se totiž vzdáme vzdělávání, vzdáváme se kvality. A až zase budeme moct jezdit na kurzy, bude těch nároků na nás ještě více než nyní.

VÝHODY (I ONLINE) VZDĚLÁVÁNÍ

Proto si pojďme říct, jaké jsou výhody vzdělávání, ačkoli nyní probíhá jen online:

  • Naučím se toho víc, než když studuji sám – ve skupině se většina z nás učí lépe, funguje zde skupinová dynamika, lépe vstřebáváme informace (např. příklady z praxe lektora nebo ostatních účastníků), ostatní účastníci mě více motivují.
  • Mám jedinečnou možnost získávat zkušenosti od ostatních účastníků – např. o tom, jak zvládají tuto naprosto novou a náročnou situaci.
  • Vzdálím se z každodenní reality v organizaci – získávám odstup a prostor otevírat témata, na která nemáme v týmu čas, chuť, prostor nebo odvahu.
  • Žiju „normální“ život – ani v karanténě, kdy je náš běžný život výrazně omezen, nerezignuji na svůj osobní rozvoj.
  • Udržuji si svoji vlastní motivaci k poskytování sociální služby – díky průběžnému vzdělávání mám naději, že své dovednosti opět zužitkuji ve prospěch pomoci druhým.

Přestože jsme přesvědčeni, že online forma není a nikdy nebude dostatečným a plnohodnotným ekvivalentem k osobnímu setkání, myslíme si, že je velmi rizikové rezignovat na své vzdělání a rozvoj. A pokud to nejde osobně, tak je zkrátka potřeba využít možností, které k dispozici jsou.

A NEZBYTNÁ DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR :)
  • Dobře si vybrat téma kurzu, které udrží a podpoří moji motivaci – přinese mi něco nového.
  • Zjistit si reference na vzdělavatele (online forma totiž dávno nemusí být jen to, že sedím u PC a poslouchám výklad lektora, díky různým aplikacím může být online forma interaktivní).
  • Ověřený vzdělavatel – pokud už jste měli možnost poznat lektory a jejich způsob práce Vám vyhovoval, je vysoká pravděpodobnost, že zvládnou i online formu… Důvěřujte jim.

Autoři: Dita Vojířová a Tomáš Masopust

Podívejte se na naši nabídku (i online) vzdělávání.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ KURZYI

Nebo se chcete vzdělávat všichni ve Vaší organizaci? Prozkoumejte naše kompletní portfolio kurzů.

KOMPLETNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Co o nás řekli účastníci našich kurzů – i těch realizovaných online? Podívejte se na naše reference.

ŘEKLI O NÁS ÚČASTNÍCI NAŠICH KURZŮ