TUDYTAM má nový pro bono projekt PROSTĚ NORMÁLNĚ!, který hradí z vlastních zdrojů, a nabízí 4 organizacím konzultační podporu. Vybrané organizace budou mít k dispozici externí konzultanty (na 13,5 dne v průběhu 12 měsíců), během nichž projdou hodnocením služby a prozkoumají, které aspekty jimi poskytovaných služeb klienty podporují v tom, aby mohli žít normálním životem, a které jim v tom naopak brání. Budou vědět, jak tyto aspekty identifikovat a jak s nimi pracovat.

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co vypovídá o kvalitě služby?

Nejen směrem k naplňování standardů, ale především s akcentem na reálné lidi? Podrobili jste někdy vaši službu – do důsledků, na dřeň – zkoumání ve smyslu, jak moc a čím je vzdálená od skutečného života a co v ní můžeme v tomto smyslu zlepšit, kam ji můžeme posouvat?

O kvalitě poskytovaných služeb totiž podle odborníků vypovídá také to, zda klientovi umožňují:

 • čerpat takové služby, které potřebuje, v rozsahu a v době, kdy je potřebuje;
 • osamostatnit se od rodiny – bydlet samostatně, zároveň udržovat s rodinou vztahy a kontakty;
 • mít svoje individuální projevy a životní styl;
 • mít vlastní domov;
 • mít svůj rytmus a smysluplnou náplň dne;
 • mít přehled o svých financích a hospodařit s nimi;
 • pracovat a mít dostatečné finanční zabezpečení;
 • chovat se rizikově a zažívat přiměřené riziko, ale také nést odpovědnost a zažívat důsledky svých činů;
 • využívat běžných možností v komunitě – institucí, obchodů, veřejných služeb;
 • mít sociální kontakty a vztahy i mimo svět pomáhajících profesí a rozhodovat o tom, jak budou tyto vztahy vypadat;
 • zažívat soukromí a intimitu a mít pro ně prostor;
 • být užitečný – dávat, starat se o něco, o někoho.
Blížíme se tomu?

Dokážeme se tomuto standardu přiblížit v budoucnosti? Jsme vůbec dostatečně odvážní, abychom zpochybnili zavedené postupy v našich službách? To jsou otázky, na které by vám tento projekt měl pomoci hledat odpovědi. A stejně tak by vám měl poskytnout podporu na cestě k posunu tímto směrem.

Pokud se chcete tomuto tématu v následujících měsících intenzivně a s odbornou externí podporou věnovat, pak zkuste využít nabídky TUDYTAM, který právě nabízí 4 organizacím poskytujícím komunitní pobytové služby pro lidi s různými typy postižení (CHB, DOZP, DZR) účast ve svém novém pro bono projektu PROSTĚ NORMÁLNĚ!.

Rozsah podpory, který vybrané organizace v průběhu 12 měsíců od TUDYTAM získají, je následující:

 • audit naplňování principů normalizace (2,5 dne);
 • konzultační podpora při plánování a realizaci změn, jejichž potřeba z auditu vyplyne (5 dní);
 • facilitace společných setkání (6 dní v průběhu celého projektu).

Jedná se o pro bono projekt spolku TUDYTAM, a tak vybrané organizace, které podporu získají, uhradí pouze motivační příspěvek ve výši 20.000 Kč, ačkoli celková hodnota podpory činí 125.000 Kč na organizaci. Zbývající náklady hradí TUDYTAM z vlastních zdrojů.

„V TUDYTAM jsme se rozhodli podpořit právě organizace poskytující komunitní pobytové služby, protože nám záleží na tom, aby lidé s různými typy postižení žili normálně a aby jim v tom sociální služby co možná nejvíc pomáhaly, nikoli bránily.“

Lucie Vilímková, členka realizačního týmu pro bono projektu.

Zde naleznete více informací o projektu.
Přihlášky organizací do výběrového řízení přijímá TUDYTAM do 15. 3. 2022.

Tak tuto nabídku prozkoumejte a nejlépe se i přihlaste. ☺


Autor: Mgr. Helena Kožíšková, supervizorka, lektorka a konzultantka TUDYTAM (e-mail: helena@tudytam-vzdelavani.cz)

Článek vyšel v časopise Zpravodaj sociálních projektů – ročník 2022/02 (zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí).