Když jsem v sociálních službách začínala, metodiků bylo jako šafránu. Dnes už je situace o poznání jiná a metodická práce získává v sociálních službách stále větší prostor i váhu – i když cesty k ní vedou různě a všude tak trochu jinam. Asi bychom jen těžko hledali jinou pozici, na kterou bývá v praxi navázáno tolik různých očekávání i podmínek fungování jako právě na metodika. Přitom je to pozice, která v sobě umí velmi efektivně kloubit mnoho rolí, a vytvářet tak „komplexní balíček“ podpory a rozvoje organizace.

MENTOR

Pokud se má metodik pohybovat někde jako „ryba ve vodě“, pak to jsou zákonné podmínky poskytování služeb, tolik skloňované standardy kvality a vnitřní metodiky organizace. Je držitelem potřebných znalostí, které s důrazem na srozumitelnost, smysl a uplatnitelnost v praxi předává pracovníkům napříč organizací. Jeho role mentora se tak nejčastěji zrcadlí v úvodních fázích procesu zaškolování pracovníků, interním vzdělávání nebo nastavování nových služeb.

KOUČ

Zaškolit nového pracovníka neznamená „jen“ seznámit ho s vnitřními materiály a předat mu určité penzum znalostí. To je jen začátek procesu, na který je potřeba navázat podporou a provázením. A právě metodik v tom může být tím vhodným partnerem. Začínajícím pracovníkům pomáhá využívat znalosti a nastavené postupy v praxi, hledat a realizovat účinné cesty nebo reflektovat jejich rozvojové potřeby.

TVŮRCE METODIK

V podstatě bazální rolí metodika je tvořit a revidovat písemné materiály, ať už tomu říkáme pravidla, předpisy nebo metodiky. Je to zpravidla metodik, kdo zpracovává obsah a drží logickou provázanost i jednotnou formu.

INTERVIZOR

Těžit z role intervizora mohou jak samotní (často již velmi zkušení) pracovníci, tak celé týmy služeb. Metodik je vede k reflexi individuální případové práce, přináší zpětnou vazbu a podněcuje prostor pro využití zkušeností a nové pohledy. Děje se tak na případových poradách týmu nebo v rámci individuálních setkání s pracovníkem (na podnět pracovníka nebo nadřízeného).

LADIČ

Přestože mám k hudebnímu světu dost daleko, role ladiče je jedna z mých nejoblíbenějších rolí vůbec. Je to právě metodik, kdo nejčastěji ladí nastavené procesy a postupy s praxí a naopak, a udržuje tak potřebný soulad. Nic naplat, ať je to malá kapela nebo velký orchestr, bez vzájemného ladění je kvalita na míle vzdálena. Bez přímých, nebo alespoň pracovníky zprostředkovaných zkušeností z praxe služby se tak metodik zkrátka neobejde.

FACILITÁTOR

Zejména tam, kde je potřeba hledat kreativní a napříč organizací akceptovatelné postupy, iniciuje metodik různá pracovní setkání. Nehledá řešení „od stolu“, ale účelově zapojuje adekvátní pracovníky nebo celé týmy. Využívá diskusi a pestrost pohledů i zkušeností k nalezení společného řešení.

KONTROLOR

Metodik se ve své kontrolní (zpětnovazební) roli soustředí předně na kvalitu služby jako celku, (nikoliv na individuální případovou rovinu). V návaznosti na zjištění pak pojmenovává zejména slabá místa služby a podílí se na plánování, následné realizaci i zhodnocení změn vedoucích k eliminaci nedostatků a potřebnému rozvoji kvality.

Cesta k optimálním podmínkám pro fungování metodika nebývá jednoduchá ani přímočará. Často se k nim přibližujeme přes řadu kompromisů, které nám dříve či později odkryjí skutečný význam metodické práce v sociálních službách.

Autor: Lucie Vilímková


Téma diskutujeme také v kurzu Písemná pravidla a metodiky v organizaci: Úvod do problematiky. Podívejte se na podrobnější informace.

Chcete vědět, kdy kurz vypisujeme jako otevřený?

Pak se registrujte k odběru našich novinek.