ZAKOPANÝ PES

Znáte to? Jste v managementu sociálních služeb a vnímáte, že „něco“ ve službě by mělo nebo mohlo být jinak. Tušíte, kde by mohl být „zakopaný pes“, a tak zkoušíte hledat cesty, co s tím – znovu proškolíte zaměstnance, upravíte metodické postupy, proběhnou personální změny. Někdy je to trefa do černého a vy pozorujete, jak se to „něco“ posunulo tím správným směrem. Někdy se to ale opakovaně nedaří a vy jste zase tam, kde jste byli – na rozcestí a máte chuť to vzdát. Vždyť Vás to stálo už tolik sil a času! Pokud jste ale přesvědčeni, že klienti sociálních služeb mají bezpodmínečný nárok na co nejkvalitnější služby a zaměstnanci těchto služeb zase na kvalitní řízení a důstojné podmínky, prostě to nevzdáte – nerezignujete.

CESTA Z KRUHU

Někdy je ale čas si přiznat, že se možná točíme v kruhu. Opakujeme stále dokola ty stejné chyby a noříme se do procesů, u kterých jsme si už tolikrát v praxi ověřili, že vlastně nejsou funkční. Je čas si zodpovědně říci, že zorné pole interního pohledu na organizaci má své přirozené limity, a některé souvislosti a okolnosti nám tak mohou unikat. Pak nám externí nezávislý pohled, který rozšiřuje zorné pole a zaostřuje na ty podstatné věci, může velmi pomoci.

ODVAHA SE ROZHODNOUT

Rozhodnout se pro audit nebývá snadné. Tušíme, že budeme konfrontováni nejen se silnými stránkami, ale také (a zejména) se slabými místy – například v systému práce s klienty, efektivitě služby nebo třeba způsobu řízení organizace. (Audity už dávno nemusí být jen o Standardech). Navíc, okolí to někdy může mylně vnímat jako selhání či slabost organizace, když „si vlastně neporadí sama“. Taková interpretace ale výrazně limituje potenciál organizace k rozvoji a v podstatě ji předurčuje k „zakonzervování“. Vždyť posouvat věci k lepšímu nelze bez vědomí a znalosti slabých míst – bez ohledu na to, v jaké oblasti lidské činnosti se pohybujeme. Chce to jen trochu odvahy. Často pak zjistíme, že i audit může být zábavný a svým způsobem dobrodružný – dokonce i online!

CESTA K ROZVOJI

Kdy je tedy ten správný čas pro audit? V podstatě kdykoliv. Využít externí pohled pro hodnocení organizace a služeb je vhodné, ať už máme pocit, že se točíme v kruhu, nebo nás „jen“ zajímá, jak si v určité oblasti vedeme. Vždy nám totiž odkryje prostor pro rozvoj. A hledat ty správné cesty k vyšší kvalitě je úkolem každého manažera v sociálních službách.


Audity a hodnocení děláme rádi a důkladně! Zadání auditu domlouváme vždy tak, aby jeho výsledky odpovídaly na otázky, které si kladete. Máte zájem?

PODÍVEJTE SE NA VÍCE INFORMACÍ.

Autor: Lucie Vilímková
03/2021