Asi se všichni shodneme, že emoce jsou každodenní součástí práce člověka v pomáhajících profesích. Ale jak je to vlastně s empatií, souvisí nějak s emocemi a je možné vlastní emoce využít ve prospěch klienta?

Říká se, že empatie je schizofrenní. Podle J. Greene totiž existují dva typy – vřelá a chladná empatie. Připadá vám to nepravděpodobné? Tak se na to pojďme podívat.

Jak byste si poradili s tímto dilematem (dle P. Footové)?
Po kolejích se řítí drezína. V cestě jí stojí pět lidí, kteří jsou v pasti a nemohou utéct. Naštěstí však lze přehodit výhybku, která by odklonila drezínu na jinou kolej tak, že by se oné pětici vyhnula. Ale za určitou cenu: na druhé koleji je totiž uvězněná jiná osoba, kterou v tomto případě drezína usmrtí. Přehodíte tedy výhybku?

Domníváte se, že byste nakonec přehodili výhybku tak, abyste zachránili o 4 lidi více, protože to by bylo přece menší zlo? Pokud si myslíte, že ano, potom by zafungovala tzv. chladná empatie.

No dobře… a jak byste si asi poradili s touto situací (dle J. J. Thomson)?
Stejně jako předtím se drezína řítí nekontrolovanou rychlostí po kolejích proti pěti lidem. Tentokrát však stojíte na mostě vedoucím přes koleje za neznámým tlustým mužem. Jediná možnost, jak onu pětici zachránit, je shodit ho do kolejiště, při čemž se zaručeně zabije. Jeho mohutné tělo však koleje zablokuje a pět životů bude tedy zachráněno. Strčíte do něj?

Zde jsme postaveni před dilema jiného kalibru – osobního, morálního. Najednou se pohybujeme ve funkčním okruhu vřelé empatie se zapojením amygdaly. Jsme opatrnější a více nervózní.

Kam tím vlastně mířím?

Mířím k tomu, že psychopatické rysy osobnosti dávají řešením některých situací poněkud přímočařejší linku. Zatímco většina z nás se dokáže relativně rychle rozhodnout v prvním případě, psychopatické osobnosti budou stejně rychlé i v druhém případě, protože logika a čísla jsou přece jedny.

A mířím také k tomu, že jako sociální pracovníci máte (alespoň dle výzkumu K. Duttona) relativně nízkou šanci, že byste byli v druhé skupině. Proč? Protože psychopati si (alespoň tedy v Anglii) prostě profesi sociálního pracovníka nevybírají moc často.

Tím se pro nás ovšem většina situací stává daleko složitějších, ve smyslu emočně náročnějších. A už jsme u emocí.

Vliv na typ a intenzitu emocí

Začali jsme ze široka, ale skutečností je, že lidé mají emoce, ty ovlivňují naše prožívání a následně mají vliv na naše myšlení a chování. Prožívání emocí je zcela individuální záležitostí, a to jak, co se týče typu, tak síly prožívané emoce, tj. stejná situace je u různých lidí zdrojem různých emocí prožívaných různě intenzivně.

Samotné slovo emoce pochází z latinského slova „motio“, což znamená pohyb, a tato skutečnost naznačuje jejich velký dynamický potenciál. Tento potenciál se ještě násobí počtem osob, které se v konkrétní situaci potkávají.

Emoce v sociální práci

A tady se dostáváme na pole sociální práce, kde se setkává pomáhající sociální pracovník a klient v obtížné situaci. Úkolem sociálního pracovníka v interakci s klientem je pak zvládat své emoce a jednat s vědomím o emocích člověka, který momentálně potřebuje pomoc nebo podporu. Je to tedy dvojitý nárok na pomáhajícího profesionála, jehož úkolem je pracovat ve prospěch klienta.

Otázka zní: Lze k tomuto účelu (ve prospěch klienta) využít i vlastní emoce sociálního pracovníka?

Jsme přesvědčeni, že ano. Můžeme použít jednu ze tří variant, co s vlastními emocemi v intervenci ve prospěch klienta a za určitých pravidel dělat:

  • pojmenovat je (sdělit, co se ve mně děje),
  • adekvátně je projevit,
  • eliminovat je (potlačit je).

Emoce nejsou špatné, nebo dobré. Emoce k nám patří a jsou pro nás zdrojem informací o nás samotných. A při práci s klientem je lze využít v jeho prospěch.


Téma emocí souhrnně popisuje i naše infografika: 8 pravidel pro práci s vlastními emocemi v kontaktním zaměstnání.

INFOGRAFIKA KE STAŽENÍ ZDE

Autor: Helena Kožíšková


Chcete se tématu práce s emocemi v sociálních službách věnovat trochu více? Pod vedením lektorů odhalit, jak emoce ve své práci využít a diskutovat vlastní zkušenosti s dalšími pracovníky, kteří si s nimi (těmi vlastními, nebo klienta) neví úplně rady? Přijďte na náš kurz Práce s emocemi v sociálních službách.

Podívejte se na podrobnější informace a pokud je vypsaný termín otevřeného kurzu, rovnou se registrujte. Najdete ho v kategorii Průřezová témata.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O KURZU PŘEHLED AKTUÁLNĚ OTEVŘENÝCH KURZŮ