Lada Valianová

Lada Valianová (Furmaníková)

V sociálních službách se objevila náhodou, ale nějak se to zvrhlo a Lada zjistila, že bez nich už to nepůjde. S láskou a plným nasazením je rozebírá a skládá zase dohromady, aby to tak nějak lépe fungovalo. První sociální službu zažila roku 1997 ve Francii, další pak roku 1999 v Čechách. Srovnání těchto zkušeností ji donutilo a stále nutí k tomu, aby se pokoušela měnit služby a podporovat organizace v tom, aby dělaly své služby dobré a ještě lepší. Proto se s ní u nás potkáte mimo jiné při tématech transformace a deinstitucionalizace sociálních…

0
Read More

Experti

Tak tohle jsme my. Odborníci, kteří tvoří TUDYTAM. Sdílíme svoje know-how, těšíme se z úspěchů a podporujeme se, když se nedaří. Jsme exkluzivně zastupováni značkou TUDYTAM. Jeden za všechny, všichni za jednoho a všechno, co umíme, pro vás! POD ZNAČKOU TUDYTAM VYSTUPUJÍ  TYTO TVÁŘE: Bohunka Kalousková Váží si práce pracovníků v přímé péči. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace. Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových…

0
Read More

Úvod do deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Lidé by neměli žít v ústavech. Chcete se dozvědět proč? Zamyslet se nad tím, co to s nimi dělá, a zkusit si naplánovat, jak by mohli žít lidé s postižením v běžné komunitě? Tak přijďte. A možná se dozvíte, jak by vypadala služba šitá na míru přímo vám! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0251-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. ⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě. ÚVOD DO DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANOTACE KURZU Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a manažerům…

0
Read More
Právní zodpovědnost v sociálních službách

Kdo bude mít potíže?

Když se něco stane s klientem, budete mít potíže vy, s tím nic nenaděláte. Služba je totiž automaticky v podezření, že zanedbala náležitý dohled. Trochu nepříjemné, že? Náš kurz, kde s vámi o těchto věcech budou mluvit právník se sociálním pracovníkem, je naopak velmi příjemný. Budeme s vámi hledat takové způsoby práce s rizikem, které zajistí klientům jak bezpečí, tak běžný život bez drtivého sevření všeobjímající „ochrany před riziky“. A vám pomůže nedostat se za mříže. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0254-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. KDO…

0
Read More

Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

Lidé by neměli žít v ústavech. Chcete se dozvědět proč? Zamyslet se nad tím, co to s nimi (ale i s pracovníky) dělá? Přijďte si zkusit naplánovat, jak by mohli žít vaši klienti – lidé s postižením v běžné komunitě! Co by k tomu potřebovali? A jak je na změnu připravit? Co všechno zařídit? Na tyto otázky určitě najdeme odpověď! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0253-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. ⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu kurzu a vzájemné dohodě. DEINSTITUCIONALIZACE A TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANOTACE KURZU Kurz…

0
Read More
Jak pracovat s odporem zaměstnanců

Jak prosazovat změny a pracovat s odporem zaměstnanců

Změna, změna, změna, všude samá změna… A zaměstnancům se to nelíbí, jsou frustrovaní, unavení, bouří se, jsou v odporu… Po našem krátkém kurzu budete vědět, jak na to! Budete znát fáze změny a jak v nich působit na zaměstnance tak, aby změnu přijali a dělali ji rádi. Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0454-SP/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:  JAK PROSAZOVAT ZMĚNY A PRACOVAT S ODPOREM ZAMĚSTNANCŮ ANOTACE KURZU Manažeři se ocitají v situacích, kdy chtějí buď oni sami změny zavádět do…

0
Read More

Řídit sebe, řídit lidi, řídit služby – výcvik pro manažery v sociálních službách

Unikátní manažerský výcvik postavený na cíleném rozvíjení vlastních dovedností a sdílení s dalšími manažery ve výcvikové skupině. Komplexní 200hodinový výcvik pod vedením zkušených odborníků z TUDYTAM s mnohaletou manažerskou i lektorskou zkušeností. Staňte se předmětem vlastního zkoumání. Pojďte s námi zaměřit svou pozornost na sebe a své manažerské dovednosti. Podívejte se na sebe jako na člověka, který řídí sebe i své kolegy a organizaci. Pojďte rozvíjet všechny důležité manažerské kompetence a trochu, nebo trochu víc se posunout. Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0688-SP/VP. Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodin. ŘÍDIT SEBE,…

0
Read More

Propouštění zaměstnance? Rychle, důstojně a srozumitelně

Propuštění zaměstnance jako křest manažera. Pojďte se s námi na to připravit. Kurz je akreditován MPSV č. A2023/0909-SP/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. PROPOUŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCE? RYCHLE, DŮSTOJNĚ A SROZUMITELNĚ ANOTACE KURZU Kurz je věnován jednak seznámení účastníků s legislativními možnostmi a povinnostmi týkajícími se ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jednak procesu vyjednávání se zaměstnancem v této záležitosti. Na základě sdílení praxe účastníků budeme společně hledat způsoby, jak nejlépe ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, který neplní pracovní povinnosti, neplní kvalitně zadané úkoly či jinak narušuje a snižuje…

0
Read More
Pisemna pravidla a metodiky

Písemná pravidla a metodiky v organizaci

Tápete v tom, co má být obsahem pracovních nebo metodických materiálů vaší organizace? Nejste si jisti, jestli máte „všechno“? Nebo máte „všechno“, ale pracovníci, kteří mají písemná pravidla používat, je nepoužívají, nebo o nich dokonce ani nevědí? Přijďte zjistit, v čem je zakopaný pes! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0248-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. PÍSEMNÁ PRAVIDLA A METODIKY V ORGANIZACI: ÚVOD DO PROBLEMATIKY ANOTACE KURZU Kurz je věnován třem základním tématům spojeným s vytvářením a využitím metodik a vnitřních pravidel v organizaci: Prvním z nich je vzájemné provázání vnitřních…

0
Read More
Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociální služby

Rodinní příslušníci dospělých uživatelů sociálních služeb

Proč leckdy rodiny klientů jednají jinak, než by si pracovníci služeb představovali? Nabízíme vhled do toho, co rodiny zažívají. A také samozřejmě do toho, jak spolupráci nastavit. Spolupráce začíná porozuměním! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0478-SP/PC. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DOSPĚLÝCH UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: JAK S NIMI (NE)SPOLUPRACOVAT? ANOTACE KURZU Vzdělávací program je zaměřen na specifickou oblast poskytování sociální služby, kterou je spolupráce s rodinou uživatele služby. Jde o skupinu lidí, s níž mnoho poskytovatelů spolupracuje, ale častěji spíše intuitivně a okrajově, bez…

0
Read More
Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky

Spolupráce a vyjednávání s opatrovníky

Klient, jeho opatrovník a poskytovatel sociální služby. Mohl by to být obyčejný trojúhelník, ale občas je to spíš hlavolam. Nebo bojovka. Přijďte se k nám naučit pravidla hry, ujasnit si vztahy a role jednotlivých hráčů a hledat cesty, jak řešit situace ve vaší praxi! Provede vás sehraný tandem ve složení právník a sociální pracovník! Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0831-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. SPOLUPRÁCE A VYJEDNÁVÁNÍ S OPATROVNÍKY ANOTACE KURZU Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v oblasti svéprávnosti, opatrovnictví a rozhodování s podporou. Vzdělávací program provede účastníky…

0
Read More

Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách

Běhá vám mráz po zádech, když jste v práci, nebo naopak vidíte vše růžově? Nebo strkáte hlavu do písku a doufáte, že se nic nestane? Přijďte si vyjasnit, co znamená práce s riziky, jakou máte odpovědnost a vytvořit rizikový plán, který ochrání vás i klienta! Kurz je akreditován MPSV č. A2022/0686-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. NEOHROZIT, ALE NEOMEZIT? PRÁCE S RIZIKEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ANOTACE KURZU Kurz je věnován problematice práce s různými druhy rizik, která mohou ohrožovat uživatele sociálních služeb. První část je zaměřena na legislativní ukotvení…

0
Read More

Doprovázení klienta na veřejnosti

Máte za sebou nějaký zážitek s klientem na veřejnosti, při kterém jste se pěkně zapotili? Nebo se vám dokonce takové situace stávají opakovaně? Pojďte se nad nimi zastavit, promyslet a v bezpečném prostředí si vyzkoušet, co by se dalo dělat (jinak)! Protože: těžko na cvičišti, lehko na bojišti… Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0265-SP/PC/VP. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. DOPROVÁZENÍ KLIENTA NA VEŘEJNOSTI: JAK SE CHOVAT A JAK REAGOVAT? ANOTACE KURZU Zkušenost ukazuje, že pracovníci se ve své praxi ocitají v situacích, v nichž hraje podstatnou roli…

0
Read More
Alternativní a augmentativní komunikace

Alternativní a augmentativní komunikace

Vaši klienti vám rozumí, ale sami nemluví? Snaží se vám něco sdělit, ale vy jim nerozumíte? Vůbec netušíte, jestli by bylo možné se s vašimi klienty domluvit? Přijďte se dozvědět, co všechno by se s tím dalo dělat! Zjistíte, jaké jsou nejen metody alternativní a augmentativní komunikace, ale také postupy, jak je zavádět do praxe vaší organizace! A třešnička na dortu? Sami si to pak vyzkoušíte! Kurz je akreditován MPSV č. A2021/0455-SP/PC/PP/VP. Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin. ⇒ Realizace je možná po konkrétní specifikaci obsahu…

0
Read More

Individuální plánování

Přestaňte bojovat s individuálním plánováním! Přestaňte se zlobit na „papíry“ a dejte jim roli, která jim patří: „sepisování plánů“ není cílem, ale prostředkem. Naučíme vás individuální plánování chápat jako případovou práci, při níž jde především o týmové hledání praktických řešení.

0
Read More

Kmenový tým

6 členů spolku TUDYTAM, akcionáři myšlenky, zakladatelé, ti, kdo to celé vymysleli a stále u toho chtějí být a určovat směr. Známe se už dlouho a stále nás baví mít spolu TUDYTAM.

0
Read More
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY