Spolupracující lektoři


Bohumila Kalousková

Váží si práce pracovníků v přímé péči. Pokud se má zajistit kvalitní poskytování sociální služby, je potřeba mít spolehlivé, spokojené a profesionální zaměstnance. Rozvoj, podpora a reflexe profesionálních kompetencí pracovníků je téma, které ji velmi zajímá. S tím souvisí oblast, jak pečovat sám o sebe a umění komunikace.

Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s romskou komunitou a v posledních patnácti letech se věnovala práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými. V současné době působí v organizaci poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně právní škole, nyní působí jako lektorka a supervizorka převážně v nestátních organizacích.

 

Daniel KauckýDaniel Kaucký

Buďte si jisti, že ať se děje cokoli Dan se na to napojí a přidá svoji energii. Možná Vás vyprovokuje, nebo nabídne nečekanou perspektivu. Z pozice protřelého supervizora a lektora volí odvážné strategie a nabízí překvapivé úhly pohledu.

Pracoval 15 let v neziskové organizaci Fokus Praha jako metodický ředitel. Lektorsky se dlouhodobě soustředí na téma zvládání obtížných situací a agrese. Řadu let superviduje týmy v oblasti sociálních služeb. Víc a víc je fascinován facilitací interpersonálních konfliktů a je celkově zapálen do zkoumání rozmanitostí vnitřního i vnějšího pole komunikačních procesů. Rád povzbuzuje vnitřní volnost otevírající souhru s druhými.

 

Jan KroupaJan Kroupa

Zdroje a strategie. Ví o nich všechno (nebo aspoň hrozně moc). I když vypadá jako že nic nedělá, tak stále pracuje a výsledky tomu odpovídají. Originálně analyzuje, přizývá do hry relevantní teorie a bez zbytečného psychologizování Vás posune dál.

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.

 

Jiří KrejčíJiří Krejčí

Obtíže, kterým v životě čelíme, jsou vlastně takovými zárodky štěstí, zmínil v jednom rozhovoru Dalajlama. Asi právě proto se Jiří rozhodnul před deseti lety přesunout z pohodlné práce v byznyse na humanitární misi do zahraničí.

Na začátku pracovního života působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní firmě. Jelikož vnímá výzvy jako základní stavební kameny růstu, tak se po pár letech přesunul na zahraniční misi do Namibie a poté do Pákistánu, kde několik let budoval kapacity místních organizací a realizoval několik projektů. Po návratu do Čech působil pět let jako ředitel hospice v Čerčanech. Propojení pracovních zkušeností z byznysu a manažerské práce v neziskovém sektoru vnímá jako svou přidanou hodnotu. Komplexnost služeb působících na sociálně zdravotním pomezí, problematika financování neziskových organizací, stejně jako strategické i procesní řízení či provázení organizace v období krize jsou jeho srdcové aktivity.

 

Jiřina SvobodováJiřina Svobodová

Od roku 1994 se věnuje komunitnímu přístupu a i její život je komunitní. Jiřina je angažovaná a upřímná, složité věci podává jednosuše a opakuje je tak dlouho, dokud je všichni nepochopí.

Sjezdila jako lektorka celou republiku, aby se vrátila naplno zpět ke každodennímu managementu. Ve standardech kvality proškolila tisíce spokojených lidí, nyní si ke školením jen občas odskočí. Výčet jejích angažmá je vyčerpávající: založila CheironT – komunitní organizaci v Táboře, byla vychovatelkou na speciálním účelišti, sjednávala pohřby, nyní je vedoucí chráněného bydlení v Diakonii ČCE – Rolnička. Klienti služby jsou pro ni především obyčejní lidé, kteří potřebují obyčejnou lidskou podporu, nikoli záchranu.

 

Kateřina Vrtělová

Po studiu začala pracovat jako psycholožka v psychiatrické léčebně a díky praxi ve zdravotnictví si uvědomila, že nechce klienty léčit s pomocí diagnóz, ale chce jim být opravdu užitečná. Chce klientům pomáhat v objevování možností a podporovat je na cestě ke změnám, které si sami určí. Systemická psychoterapie jí pomohla objevit svět konstruktivismu. Pomohla jí vidět člověka jako kompetentní jedinečnou bytost, která má s sebou vše, co potřebuje. To jí zcela změnilo život a ze zaměstnání v organizacích postupně přivedlo k samostatnosti a nabízení podpory těm, kteří o to opravdu stojí a chtějí spolupracovat. V současné době pracuje jako supervizorka pro řadu neziskových organizací. Věnuje se supervizi týmové, individuální, manažerské a případové. Supervize ji nesmírně baví a fascinuje svým přínosem pro organizace. Je pro ni inspirativní spolupracovat s lidmi, kteří mají velkou schopnost sebereflexe a touhu se stále posouvat. Má také mnohaletou praxi z oblasti školení měkkých dovedností, věnuje se individuální a párové psychoterapii. Píše články inspirované praxí a miluje tanec.

 

Lena TomšůLena Tomšů

Precizní promýšlení, spojování praxe s teorií, která nemá zatěžovat, ale napomáhat porozumění praxi. Klidné doprovázení týmů v obtížných situacích, zájem o to, aby v sociálních službách bylo dobře nejen klientům, ale i pracovníkům. Důvěra v moc partnerské komunikace s klienty, důvěra v moc otevřené komunikace v rámci pracovních týmů. Devatenáctiletá zkušenost v sociálních službách z přímé práce s klienty, managementu i z role supervizorky a lektorky.

Lena působila v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci České alzheimerovské společnosti v Praze, jako vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Praha, kde se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávání. V současnosti pracuje také jako metodička ve Společnosti Duha a působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka v neziskových a krajských zařízeních sociálních služeb a v centrech poskytujících prorodinné a komunitní aktivity. S TUDYTAM spolupracuje jako supervizorka pro týmy i jednotlivce, jako lektorka a konzultantka manažerských témat a témat zaměřených na komunikaci s klienty a řešení konfliktů na pracovišti.

 

Lenka Bigmore

Snaží se vnášet do stojatých vod sociální práce nové podněty a neotřelá řešení. Nebojí se složitějších problémů, přičemž do nich jde naplno. Prošlapává nové cesty. Nespokojí se s polovičatými řešeními. Ač o sobě tvrdí, že není rodilý vůdce, dokáže koordinovat téměř jakýkoliv tým lidí velmi přirozeným a zároveň lidským způsobem.

Lenka získala teoretickou průpravu na Univerzitě Karlově v Praze. Několik let čerpala zkušenosti v zahraničních sociálních službách, nakonec zakotvila v České republice a nyní působí pátým rokem v neziskové organizaci Rytmus Východní Čechy, o.p.s. zaměřené na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním. S TUDYTAM spolupracuje na projektu Normalizace životních příležitostí lidí s postižením a podílí se jako lektor na kurzu Individuálního plánování.

 

Maroš Matiaško 

Je mu blízká sociální problematika. V praxi se věnuje svéprávnosti a opatrovnictví, zdravotnickému právu, trestnímu právu a cizineckému právu. Specializuje se na mezinárodní právo lidských práv. Vystudoval právnickou fakultu v Olomouci a na univerzitě v Utrechtu. Obzory si rozšířil studiem psychologie a sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2007 pracuje jako právník pro neziskové organizace a od roku 2013 působím jako samostatný advokát. Zastupuje klienty, píše právní analýzy, připomínkuje zákony ze sociální oblasti.

 

 

Šárka Dušková

Snaží se chápat a vysvětlovat právo jako dohodu, která má svá pravidla. Čerpá z jejich znalosti, protože je přesvědčená, že nám pomáhají předcházet konfliktům i je férově řešit.
Vystudovala Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií v Brně, na právech dále pokračuje v doktorském programu. Již od studií pracuje v neziskových organizacích, kde se věnuje sociálním tématům s lidskoprávním rozměrem. Zabývá se zejména právy osob s postižením a právy dětí, zajímá ji otázka rovnosti, důstojnosti a autonomie. V rámci své profese zastupuje strategické případy, radí klientům, připomínkuje zákony a vytváří odborné podklady a školení.

 

Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dělnická 1324/9, Praha 7 - Holešovice, 170 00

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
NOVINKY TUDYTAM