Psychoterapeutická skupina pro pomáhající profesionály zaměřená na osobní rozvoj

Proč vlastně pomáhám? Jaké jsou mé vlastní motivy, limity, možnosti a očekávání? Jak mě ovlivňují nároky, které na mě klade okolí nebo já sám/sama? Jak má práce ovlivňuje můj osobní život a naopak? O co se mohu opřít a co mě vysiluje?

Prostě, máte-li někdy pocit, že:

  • témata, kterými se v práci zabýváte, přesahují možnosti supervizního prostoru,
  • chcete lépe porozumět sami sobě, abyste pak (případně) mohli lépe pomáhat, nebo se naopak rozhodli už nepomáhat,
  • potřebujete podporu a z nějakého důvodu není ta, které se vám dostává v práci, nějak ta pravá…

Pojďte s námi
sami sebe lépe poznat v bezpečném prostoru terapeutické skupiny,
objevit svůj vlastní osobnostní potenciál
a zkoumat, jak ho využít v osobním i pracovním životě.


PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY ZAMĚŘENÁ NA OSOBNÍ ROZVOJ

 

PRO KOHO JE SKUPINA URČENA

Pro všechny, kdo působí v pomáhajících profesích (v sociální i zdravotní oblasti).

PROČ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat sám sebe i ostatní, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedořešených věcí, vč. traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dořešení přináší úlevu. S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým.

PROČ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY

Práce v pomáhajících profesích je naplňující. Je ale také náročná a vyčerpávající. Denně se setkáváme s těžkými lidskými příběhy. Občas jsme někým vnímáni jako jeho jediná naděje. Zřídka zažíváme pocit úspěchu ve smyslu úplného zdárného vyřešení situace klienta/pacienta. Naši blízcí často nerozumí tomu, že i když nás práce baví a naplňuje, zároveň nás někdy do hloubky vyčerpává, rozčiluje, rozesmutňuje nebo je zdrojem obav, strachů, možná i viny…
Náš osobní život přirozeně ovlivňuje ten profesní, avšak zkoumání těchto spojitostí přesahuje často rámec a možnosti supervize. Zároveň mluvit s kolegy o svých nejniternějších pocitech, obavách, silných emocích a motivacích, může být ohrožující nebo nevhodné.

Ve skupině pomáhajících profesionálů se potkáte s lidmi, kteří mohou prožívat to, co vy, mohou vám porozumět a podpořit vás. Společně můžeme hledat, jak sami sebe lépe poznat, rozumět si, pečovat o sebe a rozvíjet se – třeba i v oblasti pomáhání.

ROZDÍL MEZI PSYCHOTERAPEUTICKOU A SUPERVIZNÍ SKUPINOU

Konečným cílem supervize je vždy dobrá kvalita služeb s ohledem na klienta.
Cílem psychoterapie, respektive práce v psychoterapeutické skupině, však není „udělat“ z vás lepšího pracovníka. Pomáhající profese zde vytváří pouze kontext, ve kterém se zaměříte sami na sebe, a to ve skupině lidí s podobnou pracovní zkušeností. V rámci skupiny je možné pracovat například na zkoumávání své minulosti, motivace nebo např. zvládání nejistot ve vztazích, nižšího sebevědomí, úzkostí, strachu, ale také vzteku či agrese, a to takovým způsobem, aby vám energie z těchto emocí sloužila a pomáhala k dosažení vyšší míry osobní spokojenosti.

STRUKTURA PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY
  • Počet účastníků ve skupině je 10 – 12 osob, tj. minimálně 10 a maximálně 12 osob.
  • Skupinu povedou 2 terapeuti. Pro bezpečnou práci ve skupině je vhodné, aby se z jedné organizace účastnil vždy jen jeden pracovník.

TERMÍNY PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY

V průběhu 6 měsíců proběhne celkem 10 setkání v celkovém rozsahu 40 hodin.

Naše setkání budou probíhat po dobu cca 1/2 roku, pravidelně 1x za cca 3 týdny, vždy od 12:30 do 15:45 hodin.


CENA A PLATBA – aktuálně není skupina otevřena.

Cena pro jednoho účastníka: aktuálně cena není stanovena

Cena zahrnuje práci 2 terapeutů po celou dobu konání psychoterapeutické skupiny, pronájem místnosti a drobné občerstvení.

Cenu je možné rozložit do 2 splátek podle následujícího splátkového kalendáře:


O TERAPEUTECH
TOMÁŠ MASOPUST

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik SUR a následně výcvik v gestalt terapii. Na částečný úvazek působím v organizaci Modré dveře v Říčanech, kde nabízím individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii a mám vlastní praxi v Praze, kde také vedu seberozvojové skupiny. Jako lektor, konzultant a supervizor se převážně věnuji podpoře manažerů v sociálních službách a práci s týmy. V sociálních službách se pohybuji od roku 2005. Více o mně na www.tomasmasopust.cz.

HELENA KOŽÍŠKOVÁ

Absolvovala jsem komplexní osmiletý psychoterapeutický výcvik SUR (psychodynamicky orientovaný) a Komplexní výcvik Sandplaying zaměřený na práci v terapeutickém pískovišti (v Gestalt modalitě). Baví mě i práce s dalšími projektivními technikami a jejich využitelnost nejen v terapii. 16 let jsem působila na různých pozicích v sociálních službách. Nyní mám vlastní psychoterapeutickou praxi pod Psychoterapeutickým centrem Hradec Králové a jako supervizorka, konzultantka a lektorka spolupracuji s profesionály z pomáhajících profesí.


INFORMACE O PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINĚ KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k této psychoterapeutické podpůrné skupině anebo se chcete zeptat na něco jiného? Zeptejte se Tomáše nebo Heleny.

Tomáš Masopust: e-mail: tomas@tudytam-vzdelavani.cz nebo mobil: +420 773 920 995
Helena Kožíšková: e-mail: helena@tudytam-vzdelavani.cz nebo mobil: +420 777 183 112


Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY