Psychoterapeutická skupina pro pomáhající profesionály zaměřená na osobní rozvoj

Proč vlastně pomáhám? Jaké jsou mé vlastní motivy, limity, možnosti a očekávání? Jak mě ovlivňují nároky, které na mě klade okolí nebo já sám/sama? Jak má práce ovlivňuje můj osobní život a naopak? O co se mohu opřít a co mě vysiluje?

Prostě, máte-li někdy pocit, že:

  • témata, kterými se v práci zabýváte, přesahují možnosti supervizního prostoru,
  • chcete lépe porozumět sami sobě, abyste pak (případně) mohli lépe pomáhat, nebo se naopak rozhodli už nepomáhat,
  • potřebujete podporu a z nějakého důvodu není ta, které se vám dostává v práci, nějak ta pravá…

Pojďte s námi
sami sebe lépe poznat v bezpečném prostoru terapeutické skupiny,
objevit svůj vlastní osobnostní potenciál
a zkoumat, jak ho využít v osobním i pracovním životě.


PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY ZAMĚŘENÁ NA OSOBNÍ ROZVOJ

 

PRO KOHO JE SKUPINA URČENA

Pro všechny, kdo působí v pomáhajících profesích (v sociální i zdravotní oblasti).

PROČ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat sám sebe i ostatní, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedořešených věcí, vč. traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dořešení přináší úlevu. S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým.

PROČ PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESIONÁLY

Práce v pomáhajících profesích je naplňující. Je ale také náročná a vyčerpávající. Denně se setkáváme s těžkými lidskými příběhy. Občas jsme někým vnímáni jako jeho jediná naděje. Zřídka zažíváme pocit úspěchu ve smyslu úplného zdárného vyřešení situace klienta/pacienta. Naši blízcí často nerozumí tomu, že i když nás práce baví a naplňuje, zároveň nás někdy do hloubky vyčerpává, rozčiluje, rozesmutňuje nebo je zdrojem obav, strachů, možná i viny…
Náš osobní život přirozeně ovlivňuje ten profesní, avšak zkoumání těchto spojitostí přesahuje často rámec a možnosti supervize. Zároveň mluvit s kolegy o svých nejniternějších pocitech, obavách, silných emocích a motivacích, může být ohrožující nebo nevhodné.

Ve skupině pomáhajících profesionálů se potkáte s lidmi, kteří mohou prožívat to, co vy, mohou vám porozumět a podpořit vás. Společně můžeme hledat, jak sami sebe lépe poznat, rozumět si, pečovat o sebe a rozvíjet se – třeba i v oblasti pomáhání.

ROZDÍL MEZI PSYCHOTERAPEUTICKOU A SUPERVIZNÍ SKUPINOU

Konečným cílem supervize je vždy dobrá kvalita služeb s ohledem na klienta.
Cílem psychoterapie, respektive práce v psychoterapeutické skupině, však není „udělat“ z vás lepšího pracovníka. Pomáhající profese zde vytváří pouze kontext, ve kterém se zaměříte sami na sebe, a to ve skupině lidí s podobnou pracovní zkušeností. V rámci skupiny je možné pracovat například na zkoumávání své minulosti, motivace nebo např. zvládání nejistot ve vztazích, nižšího sebevědomí, úzkostí, strachu, ale také vzteku či agrese, a to takovým způsobem, aby vám energie z těchto emocí sloužila a pomáhala k dosažení vyšší míry osobní spokojenosti.

STRUKTURA PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY
  • Počet účastníků ve skupině je 10 – 12 osob, tj. minimálně 10 a maximálně 12 osob.
  • Skupinu povedou 2 terapeuti. Pro bezpečnou práci ve skupině je vhodné, aby se z jedné organizace účastnil vždy jen jeden pracovník.

TERMÍNY PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY

V průběhu 6 měsíců proběhne celkem 10 setkání v celkovém rozsahu 40 hodin.

Naše setkání budou probíhat po dobu cca 1/2 roku, pravidelně 1x za cca 3 týdny, vždy od 12:30 do 15:45 hodin.

Termíny setkání do DUBNA 2023

06. 10. 2022
27. 10. 2022
16. 11. 2022
09. 12. 2022
05. 01. 2023

19. 01. 2023
09. 02. 2023
02. 03. 2023
23. 03. 2023
13. 04. 2023


CENA A PLATBA

Cena pro jednoho účastníka: 11 000 Kč
(hodina = 45 min / osoba / 275 Kč)

Cena zahrnuje práci 2 terapeutů po celou dobu konání psychoterapeutické skupiny, pronájem místnosti a drobné občerstvení.

Cenu je možné rozložit do 2 splátek podle následujícího splátkového kalendáře:

  1. splátka ve výši 6 000 Kč do 20. 09. 2022
  2. splátka ve výši 5 000 Kč do 15. 01. 2023

Přihlášky přijímáme do 31. 08. 2022.

Se zájemci proběhne nejpozději do 09. 09. 2022 dopoledne vstupní rozhovor. (Je možné, že proběhne online.)

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA SUPERVIZNÍ SKUPINU
O TERAPEUTECH
TOMÁŠ MASOPUST

Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik SUR a následně výcvik v gestalt terapii. Na částečný úvazek působím v organizaci Modré dveře v Říčanech, kde nabízím individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii a mám vlastní praxi v Praze, kde také vedu seberozvojové skupiny. Jako lektor, konzultant a supervizor se převážně věnuji podpoře manažerů v sociálních službách a práci s týmy. V sociálních službách se pohybuji od roku 2005. Více o mně na www.tomasmasopust.cz.

HELENA KOŽÍŠKOVÁ

Absolvovala jsem komplexní osmiletý psychoterapeutický výcvik SUR (psychodynamicky orientovaný) a Komplexní výcvik Sandplaying zaměřený na práci v terapeutickém pískovišti (v Gestalt modalitě). Baví mě i práce s dalšími projektivními technikami a jejich využitelnost nejen v terapii. 16 let jsem působila na různých pozicích v sociálních službách. Nyní mám vlastní psychoterapeutickou praxi pod Psychoterapeutickým centrem Hradec Králové a jako supervizorka, konzultantka a lektorka spolupracuji s profesionály z pomáhajících profesí.


INFORMACE O PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINĚ KE STAŽENÍ V PDF

Zajímají vás podrobnější informace k této psychoterapeutické podpůrné skupině anebo se chcete zeptat na něco jiného? Zeptejte se Tomáše nebo Heleny.

Tomáš Masopust: e-mail: tomas@tudytam-vzdelavani.cz nebo mobil: +420 773 920 995
Helena Kožíšková: e-mail: helena@tudytam-vzdelavani.cz nebo mobil: +420 777 183 112


Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL
info@tudytam-vzdelavani.cz

NOVINKY TUDYTAM