Konzultace k individuálnímu plánování

Náš kurz individuálního plánování přináší řadu podnětů k tomu, jak prakticky plánovat a jak nastavit systém plánování. A někdy můžete mít potřebu využít pro práci s těmito podněty další podporu, například takto:

V lednu jsme od Vás dostali kurz individuálního plánování. Teď se snažíme podle toho přemýšlet, plánovat a dělat zápisy. Můžeme se domluvit na nějaké konzultaci – že bychom si sedli nad pár konkrétních individuálních plánů a řekli si, jestli a jak to jde?

e-mail z odlehčovací služby Nautis, z.ú.


CO MY NA TO?

Moc rádi! Nabízíme následné konzultace: zpětnou vazbu k systému a způsobu individuálního plánování ve vaší službě.


JAK TO DĚLÁME?
Během návštěv ve vaší službě konzultant:
  • analyzuje individuální plány a záznamy o průběhu služby,
  • pozoruje týmovou poradu o klientech,
  • diskutuje s týmem o systému a způsobu individuálního plánování,
  • navrhuje spolu s týmem potřebné změny.
Jaké to může mít výsledky?
  • Konkrétní úpravy systému a způsobu plánování,
  • změny ve struktuře plánů,
  • propojení individuálního plánování a záznamů o průběhu služby,
  • sjednocení pohledů členů týmu na individuální plánování,
  • dobře naplánovaný průběh služby, čili služba „šitá na míru“ klientovi.

Počet, délka a frekvence návštěv jsou na dohodě konzultanta s organizací.


ZPĚTNÁ VAZBA

Takto může vypadat vaše zpětná vazba po následných konzultacích.

Díky té návaznosti to byl jeden z nejpoužitelnějších a smysl dávajících kurzů. Výborné bylo i načasování té praktické konzultace s určitým odstupem od té teoretické části, takže jsme měli možnost získané informace si dostatečně vyzkoušet v naší konkrétní praxi (s ohledem na typ služby a klienty) a zároveň pak hned zavčasu doladit a vychytat nedostatky dřív, než v nich uvízneme. Ta korekce je (a možná i bude) čas od času na místě. Ideální individualizovaný kurz na míru potřeb služby. Díky.

Šárka Henychová, ředitelka střediska odlehčovacích služeb, Národní ústav pro autismus, z. ú.


Pro konzultace k nastavení individuálního plánování kontaktujte Honzu Palečka, který s vámi rád domluví podrobnosti.

POPTÁVKA KONZULTACE K IP
Sociální sítě
KONTAKT

ADRESA ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7 – Holešovice
Klikněte pro více informací.

EMAIL: info@tudytam-vzdelavani.cz

Zájem o odběr novinek TUDYTAM

PODPORUJEME SUPERVIZORY