• 01. – 02. 10. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Byli jste po zásluze povýšeni? A teď nevíte, kde vám hlava stojí? A kde a jak si stojíte vy?
Pomůžeme vám nalézt pevnou půdu pod nohama, zorientovat se a odrazit se správným směrem. Pomůžeme vám zvládnout změnu role a zachovat si zdraví a nadhled.


Kurz je akreditován MPSV č. A2018/0386-VP.


Z KOLEGY NADŘÍZENÝM ANEB ZE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA MANAŽEREM

ANOTACE KURZU:

V sociálních službách je běžná praxe, že se vedoucí pozice v první řadě obsazují lidmi z týmu. Sociální pracovníci, kteří jsou odborně vybaveni pro práci s klienty, však často nemají manažerské vzdělání ani zkušenosti. Změnou pozice jsou najednou postaveni před nelehký úkol. Musí se naučit manažerským dovednostem, přijmout jiný typ odpovědnosti, a také si osvojit nové způsoby práce. Změna pracovní pozice s sebou kromě jiného nese potřebu:

  • komunikovat o změnách (vč. změny vlastní pracovní pozice) se svými podřízenými, kteří byli dříve kolegy,
  • naučit se v nových podmínkách efektivně fungovat,
  • řídit své podřízené,
  • definovat střety zájmu a případně jim předcházet.

A to vše takovým způsobem, aby nebyla ohrožena kvalita služeb, mezilidské vztahy nebo vlastní psychické zdraví.
Na kurzu budeme společně pracovat na konkrétních náročných situacích z praxe účastníků tak, aby každý odcházel s vlastním plánem opatření a jednotlivých kroků, jak lze v dané situaci postupovat a úspěšně ji zvládnout.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro pracovníky ve vedoucí pozici.
Pro ty, kteří se na změnu pracovní pozice připravují.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Lépe porozumíte institutu omezení svéprávnosti a roli opatrovníka.
  • Získáte informace o alternativních institutech dle nového občanského zákoníku.
  • Budete znát svoje možnosti v aktivní spolupráci s opatrovníkem a vědět jak reagovat v případě kdy máte pochybnosti, zda opatrovník jedná v zájmu opatrovance.
  • Budete umět zohlednit při řešení situací specifika spolupráce s opatrovníkem – rodinným příslušníkem a veřejným opatrovníkem.
  • Do jednání v souvislosti s opatrovnictvím budete umět zapojit všechny relevantní aktéry (opatrovník, klient, rodinný příslušník, poskytovatel služeb).

KDY:

01. – 02. 10. 2019 (16 hodin)

KDE:

PRAHA (místo bude upřesněno)

ZA KOLIK:

3 200,- Kč /účastníka

(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 23. 09. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
TOMÁŠ MASOPUST

Nápad rozvinout toto téma přišel díky kurzu Role manažera I., kam ho často přinášeli účastníci a v našem programu bohužel na něj nikdy nezbývalo dost času. Když jsme o něm s kolegy hovořili a vymýšleli, jak se s ním nejlépe vypořádat, rozhodli jsme, že je natolik zajímavé, že zvolíme dvoudenní variantu. A protože budeme pracovat z velké části s konkrétními kazuistikami účastníků, bude to pokaždé neopakovatelné dobrodružství a pořádná jízda.

HELENA KOŽÍŠKOVÁ

Povýšení. Stalo se mi to také. Dokonce několikrát. Obvykle bez toho, že by bylo zcela jasné, co po mně na nové pozici kdo chce a co naopak nechce… Některé věci jdou ale zvládnout lépe, když víte, co Vás alespoň přibližně čeká, jaké nástroje máte v rukách a jak je můžete používat. Tak proto tenhle kurz, aby se Vám co nejdříve začalo lépe dýchat, mohli jste se opřít sami o sebe a začít pracovat.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.