WORKSHOP PRO SUPERVIZORY ODMÍTÁNÍ V PROCESU SUPERVIZE  CO VÁM WORKSHOP NABÍZÍ: Supervizi je přirozeně přítomna řada názorů, vztahů a motivací, které se spolu dostávají do souladu nebo nesouladu – konfliktu. Stává se, že nějaký obsah nebo přímo účastník supervize, je odmítán, vytlačován, vytěsňován. Jak s fenoménem odmítání může supervizor pracovat? Kdy je lepší odmítnutí respektovat jako projev svobodné vůle? Kdy naopak podrobit zkoumání samotný fakt odmítnutí, abychom rozšířili uvědomění? Kdy a jak oslovovat odmítání, které není jasně verbalizované? Lze v supervizi odmítnutí i nepřijmout? Pro zkoumání…