Co je to psychoterapie? Mám se jako sociální pracovník psychoterapie obávat nebo můžu poznatky z psychoterapie využít ve své práci? Prozkoumejte s námi hranice a možnosti psychoterapie ve své každodenní praxi. Kurz je akreditován MPSV č. A2023/0910-SP/PC. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin. PSYCHOTERAPIE A SOCIÁLNÍ PRÁCE – průniky, rozdílnosti a možnosti spolupráce ANOTACE KURZU Pojmu psychoterapie se zaměstnanci v sociálních službách dost často obávají, nerozumí tomu, co přesně znamená. V praxi to vypadá tak, že nevědí, kdy klientovi sociálních služeb psychoterapii doporučit jako účinný nástroj pomoci, a zároveň…