Po úspěšných předchozích ročnících pokračujeme ve sdílecím a rozvojovém setkávání supervizorů. Potřetí, tedy již pěkná tradice. SUPERVIZNÍ MECHECHE III. PO ÚSPĚŠNÉM DRUHÉM SETKÁNÍ SUPERVIZORŮ JIŽ PLÁNUJEME SETKÁNÍ DALŠÍ, V POŘADÍ TŘETÍ.  Abychom mohli být dobrými (a stále lepšími 😀) supervizory, je potřeba otevřeně mluvit o tom, jak se nám v supervizi daří, s jakými úspěchy i neúspěchy se setkáváme, jaké otázky promýšlíme… Na supervizním mecheche vytváříme otevřený a respektující prostor, který nám umožňuje mluvit o všem, co s naší supervizní praxí souvisí. PRŮBĚH Je možné účastnit se obou části programu i jedné…