Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti aneb zkoumáme překážky a příležitosti Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců, kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby. TERMÍN: 17. 10. 2023 – již proběhlo TUDYTAM jako svou další pro bono aktivitu připravuje 3 letý projekt jehož cílem je, aby přirozenou součástí sociální práce byla dostatečná kapacita profesionálů, kteří budou schopní a ochotní s tímto cenným nástrojem efektivně pracovat. Na konferenci budou přednášející prezentovat aktuální situaci se zaměřením na překážky a motivace z pohledu: soudce / advokáta / veřejného opatrovníka rodinného příslušníka člověka se zdravotním…