Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti aneb zkoumáme překážky a příležitosti Považujeme za důležité budovat síť profesionálních podpůrců, kteří budou nezávislí na poskytovateli sociální služby. TERMÍN: 17. 10. 2023 Záštitu konferenci poskytli Anna Šabatová, Milena Johnová a Petr Třešňák   Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv v letech 2014 – 2020 Časy se mění a my lidé s nimi. Mění se i náš pohled na lidi se zdravotním postižením. Dlouhá desetiletí většinová společnost vnímala lidská práva jako něco, co přináleží jen zdravým lidem a lidé s nějakým omezením byli hodni pouze péče…