• STARTUJEME 21. – 22. 3. 2019 • 

Supervizní skupina pro supervizory

CHCI SE PŘIHLÁSIT

SUPERvize SUPER!

 • Momenty, kdy supervizor je SUPER.
 • Momenty, kdy by supervizor chtěl být SUPER.
 • Momenty, kdy se supervizor necítí SUPER.
 • Momenty, kdyby všichni chtěli, aby to bylo SUPER.
 • Momenty, kdy se slovo SUPER vůbec nehodí…

Jako náš příspěvek ke kultivaci supervizního pole a vzájemné podpoře supervizorů působících v sociálních službách otevíráme uzavřenou supervizní skupinu určenou supervizorům.

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA:
 • Pro praktikující supervizory supervidující týmy i jednotlivce v sociálních službách a příbuzných oborech.
 • Pro začínající i zkušené.
 • Pro ty, kdo chtějí sdílet s druhými.
 • Pro ty, kdo vědí, že nejvíc se člověk naučí, když jde s vlastní kůží na trh.
JAK TO BUDE PROBÍHAT:
 • V uzavřené skupině s maximálně 12 členy.
 • Pod vedením dvou zkušených supervizorů.
 • V sérii celodenních setkání.
 • Kazuisticky nad vlastními případy a dilematy ze supervize.
 • S podporou skupiny.

KDY:

21.- 22. 3. 2019; 24.5. 2019; 21. 6. 2019; 5. 9. 2019; 7. 11. 2019
+ 2 dny na začátku roku 2020 (konkrétní termíny včas domluvíme)

KDE:

Vzdělávací centrum, budova ASTRID, Dělnická 1324/9, Praha 7 – Holešovice, 170 00

ZA KOLIK:

16 160,- Kč/ účastníka za celý běh – 8 dní
Cenu je možné rozložit do splátek podle dohody.
Cena zahrnuje práci dvou supervizorů na všech setkáních, pronájem místnosti, drobné občerstvení.


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 14. 03. 2019.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Účastník po přihlášení obdrží jmenný seznam ostatních přihlášených, aby mohl identifikovat případný střet zájmů. Ten může být i legitimním důvodem pro stažení přihlášky.
Přihlášením účastník dává souhlas se zpřístupněním svého jména (bez kontaktních údajů) ostatním přihlášeným z výše uvedených důvodů.

Přednost mají dříve přihlášení účastníci.
Faktura bude zaslána e-mailem registrovaným účastníkům cca 2 týdny před workshopem.

Chcete se na supervizní skupinu přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Potřebujete více informací? Nebo máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace atd.?
Obracejte se, prosím, na:

POZVÁNKA KE STAŽENÍ
LEKTOŘI SUPERVIZNÍ SKUPINY:
HONZA KOSTEČKA

Vnímá profesionální pomáhání jako krásné povolání měnící svět. Jako příjemce supervize měl pocit, že zažívá magický pomáhající rituál a to ho přimělo ji začít studovat. Po letech studií a 10 letech poskytování supervizí týmům a jednotlivcům vnímá supervizi jako moment důležitého lidského setkání na profesní bázi. S radostí sleduje, jak se supervizní pole v ČR kultivuje.

Superviduje zejména manažerské a multidisciplinární týmy. Kromě toho poskytuje konzultace pomáhajícím organizacím v oblastech strategického řízení a managementu, občas školí manažerská témata.

DANIEL KAUCKÝ

Vidí pomáhající profesi jako transformující dobrodružnou pouť a vlastní supervize je vždy prožitkem zastavení se pro ukotvení v sobě. Přes 10 let supervizního setkávání s týmy i jednotlivci je pro něj supervize mimořádná, vzájemně vnitřně formující událost, proces objevování nových možností a snaha oživit tep profesního bytí.

Superviduje desítky týmů poskytující sociální a terapeutické služby klientům. Školí témata týkající se obtížných komunikačních situací.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI
JAK DANIEL A HONZA PRACUJÍ?

Podpora je v síle spojení
Dáváme podporu těm, kteří podporují jiné. S přijetím podpory pro sebe si mohu dovolit dávat jí přijatelně druhým. Dovolte si s námi laskavé kolegiální spojenectví určené pro detailní průzkum toho, co se odehrává.

Práce je nám radostí
Momenty radosti a spokojenosti jsou nezbytné přísady. Práce nám pak chutná, baví nás, jde nám a děláme jí rádi. Držíme se radosti tam, kde je, a uvolňujeme jí cestu tam, kde se zdá, že není. Radost z práce dáváme do každého momentu.

Reflexí práce navádíme ke změnám
Je důležité promýšlení a reflexe toho, co se děje. V naší práci je promýšlení odrazovým můstkem k posunu. K posunu k lepšímu, k řešení obtížného, k rozvoji skvělého. I malý krok se počítá a velké věci se skládají z malých kroků. Naše práce vede ke změnám.


Potřebujete více informací? Obracejte se, prosím, na:

 • Honza Kostečka – honza@tudytam-vzdelavani.cz, tel.: +420 608 335 785
 • Daniel Kaucký – kauckyd@gmail.com, tel.: +420 777 800 385