• 27. – 28. 05. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Klient, jeho opatrovník a poskytovatel sociální služby. Mohl by to být obyčejný trojúhelník, ale občas je to spíš hlavolam. Nebo bojovka. Přijďte se k nám naučit pravidla hry, ujasnit si vztahy a role jednotlivých hráčů a hledat cesty, jak řešit situace ve vaší praxi! Provede vás sehraný tandem ve složení právník a sociální pracovník.


Kurz je akreditován MPSV č. A2018/0684-SP/PC/VP.


SPOLUPRÁCE A VYJEDNÁVÁNÍ
S OPATROVNÍKY

ANOTACE KURZU:

Nový občanský zákoník přinesl zásadní změny v oblasti svéprávnosti, opatrovnictví a rozhodování s podporou. Vzdělávací program provede účastníky kurzu aktuální legislativou a představí povinnosti, příležitosti i problémy, které tato právní úprava do praxe sociálních služeb přináší. Důraz je v celém programu kladen na reflexi tématu omezení svéprávnosti v průběhu poskytování služby, a to od jednání se zájemcem, až po ukončení poskytování služby, a také na porozumění roli a kompetencím opatrovníka ve vztahu ke klientovi a k poskytovateli sociální služby. Podstatná část kurzu je věnována také možnostem vyjednávání s opatrovníkem a také možnostem, které má poskytovatel sociální služby v případě pochybností, zda opatrovník jedná v zájmu opatrovance.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
  • Pro vedoucí služeb a metodiky.
  • Pro sociální pracovníky.
  • Pro pracovníky v sociálních službách.
CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Lépe porozumíte institutu omezení svéprávnosti a roli opatrovníka.
  • Získáte informace o alternativních institutech dle nového občanského zákoníku.
  • Budete znát svoje možnosti v aktivní spolupráci s opatrovníkem a vědět jak reagovat v případě kdy máte pochybnosti, zda opatrovník jedná v zájmu opatrovance.
  • Budete umět zohlednit při řešení situací specifika spolupráce s opatrovníkem – rodinným příslušníkem a veřejným opatrovníkem.
  • Do jednání v souvislosti s opatrovnictvím budete umět zapojit všechny relevantní aktéry (opatrovník, klient, rodinný příslušník, poskytovatel služeb).

KDY:

27. – 28. 05. 2019 (16 hodin)

KDE:

POZOR ZMĚNA! Již nejsme v ulici Dělnická, Praha 7 – Holešovice. NAŠE KURZY NYNÍ PROBÍHAJÍ v sídle Křesťanského společenství Praha Jih, Budějovická 9, Praha 4 – Michle.

Více informací, jak se k nám dostanete, najdete ve spodní části stránky:
KONTAKT

ZA KOLIK:

3 600,- Kč /účastníka

(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 20. 05. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
DITA VOJÍŘOVÁ

Toto téma školím, protože se během školení jiných kurzů často setkávám se stížnostmi a dotazy ohledně spolupráce a vyjednávání s opatrovníky. Těším se, že kromě právních informací se účastníci dozví praktické rady, včetně vyzkoušení si vhodné vyjednávací strategie a možného zapojení klienta.

MAROŠ MATIAŠKO/ŠÁRKA DUŠKOVÁ

Kurz školím, protože jsem byl součástí týmu, který psal právní změny týkající se reformy opatrovnictví. Byl jsem přímo u toho, kdy se diskutovalo, jak by měl nový systém fungovat, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Po přijetí zákona jsem pomáhal řadě poskytovatelů sociálních služeb, rodičům i klientům zorientovat se v nové právní úpravě, zastupoval jsem řadu případů před soudy. Téma je mi velmi blízké, odborně i lidsky.
/
Opatrovnictví je téma, kterému se věnuji ve své právní praxi. Je na něm vidět jak se právo prolíná s praxí v sociálních službách, a jak nové právní předpisy mohou přinášet nové výzvy a možnosti. Jako právnička vnímám to napětí mezi zájmem na ochraně člověka na jedné straně a jeho svobody na straně druhé. V praxi je mým úkolem napomáhat najít rovnováhu a o svoje zkušenosti se ráda podělím.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.