• 06. – 07. 11. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Rozhovor je jedním z našich základních pracovních nástrojů v kontaktu s kolegy. Využíváme ho denně. Tak se pojďme společně podívat na to, jak přemýšlet o různých typech rozhovorů – přijímacích, motivačních, hodnotících, vytýkacích, oceňujících, zpětnovazebních, řešících, ukončovacích, informačních… – a jak přizpůsobit formu rozhovoru (slova, mimika, gesta, postoj, prostředí, čas…) jeho obsahu (účel, záměr, cíl,očekávání).


Kurz je akreditován MPSV č. A2019/0098-SP/VP.


RŮZNÉ TYPY ROZHOVORŮ V MANAŽERSKÉ PRAXI

ANOTACE KURZU:

Kurz je zaměřen na získání základních manažerských dovedností v oblasti vedení rozhovorů. Cílí na seznámení účastníků s různými typy manažerských rozhovorů a pochopení nebo zvědomování rozdílů mezi nimi. Zároveň je v kurzu kladen důraz na propojení teorie a tréninku dovedností, na propojení přípravy a samotného vedení rozhovoru za konkrétním účelem. Nechybí cvičení a modelové situace vycházející z každodenní praxe, v nichž si budou účastníci moci průběh různých rozhovorů s různými typy zaměstnanců a v různých situacích vyzkoušet a tak rozvinout vlastní dovednosti. Kurz je určený všem vedoucím pracovníkům v sociálních službách.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro manažery v sociálních službách a pro sociální pracovníky, kteří vybírají a vedou lidi.
Pro všechny, kteří ve své praxi vedou rozhovory se zaměstnanci a chtějí se v tom zdokonalit.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Naučíte se rozlišovat specifika různých typů rozhovorů s podřízenými.
  • Budete znát základní pravidla pro úspěšné vedení těchto rozhovorů.
  • Dozvíte se, jak používat základní techniky vedení rozhovoru s ohledem na konkrétní zaměstnance v různých situacích.
  • Naučíte se připravit na rozhovor se zaměstnancem tak, aby byly naplněny cíle, které si předem stanovíte.

KDY:

06. – 07. 11. 2019 (16 hodin)

KDE:

PRAHA (místo bude upřesněno)

ZA KOLIK:

3 200,- Kč /účastníka
(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 31. 10. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
HELENA KOŽÍŠKOVÁ

Jako manažeři vedeme řadu rozhovorů, o nichž předem víme, že proběhnou nebo jakého tématu se budou týkat, které vedeme, protože jejich výsledkem má být naplnění našich očekávání, sledujeme jimi konkrétní cíl. A když toho tolik víme předem, můžeme se připravit a pak se v tomto prostoru pohybovat s větší lehkostí.

TOMÁŠ MASOPUST

Další ryze praktický kurz plný doporučení a vlastních zkušeností ihned využitelných v běžném životě manažera, bez zbytečné teorie a navíc zábavný.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.