• 24. – 25. 10. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Proč leckdy rodiny klientů jednají jinak, než by si pracovníci služeb představovali? Nabízíme vhled do toho, co rodiny zažívají. A také samozřejmě do toho, jak spolupráci nastavit. Spolupráce začíná porozuměním!


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0010-SP/PC.


RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI DOSPĚLÝCH UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: JAK S NIMI (NE)SPOLUPRACOVAT?

ANOTACE KURZU:

Vzdělávací program je zaměřen na specifickou oblast poskytování sociální služby, kterou je spolupráce s rodinou uživatele služby. Jde o skupinu lidí, s níž mnoho poskytovatelů spolupracuje, ale častěji spíše intuitivně a okrajově, bez provázanosti s kvalitou poskytované služby. Někdy naopak z důvodů negativní zkušenosti nebo nedostatku času a motivace nespolupracují téměř vůbec. Součástí kurzu je prostor pro pochopení náročné situace rodinných příslušníků a identifikování příčin váznoucí komunikace. Cílem kurzu je zamyslet se, zda dosavadní způsob spolupráce je efektivní, případně identifikovat možné změny v přístupu k rodinám uživatelů služby. Navržené změny v přístupu mají být v souladu s cílem služby, cílovou skupinou, očekávanými výsledky spolupráce a individuálním plánováním.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Pro pracovníky přímé péče, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb…

CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Porozumění komplexnosti situace mezi dospělým uživatelem sociální služby a jeho rodinnými příslušníky (děti, rodiče, sourozenci, partneři) a způsobům prožívání zátěžových situací.
  • Ujasnění cílů spolupráce, a to i v souvislosti s individuálním plánováním průběhu služby pro klienta.
  • Vědomí hranic spolupráce, včetně výhod a rizik.
  • Nápady na metodické změny v poskytování služby, vedoucí k efektivnější spolupráci s rodinnými příslušníky.
  • Možnost vyzkoušet si komunikaci s rodinnými příslušníky „nanečisto“.

KDY:

24. – 25. 10. 2019 (16 hodin)

KDE:

PRAHA (místo bude upřesněno)

ZA KOLIK:

3 200,- Kč /účastníka
(cena zahrnuje práci lektora po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)

POZOR: Kurz je kapacitně omezen na 10 osob. Děkujeme za pochopení. 


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 17. 10. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOR O KURZU:
HONZA PALEČEK

Možná jsou někdy rodinní příslušníci klientů naléhaví, příliš ochranářští, nespolehliví nebo se dost nesnaží… Přesto pokládám za důležité pokusit se podívat na věc jejich očima a skrze jejich zkušenost. Tak trochu to dělám i pro sebe – mám syna s autismem a se službami mám v roli rodiče klienta vlastní zkušenost.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.