• 12. 04. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Psaní záznamů v sociálních službách je umění… Ale nebojte se, umělce z vás dělat nebudeme. Jde o to ujasnit si, co a kolik toho vlastně potřebujete psát. A trochu si to vyzkoušet. Půjde to, to si pište.


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0434-SP/PC/VP.


PSANÍ ZÁZNAMŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ANOTACE KURZU:

Zákon o sociálních službách ukládá poskytovatelům služeb povinnost vést „písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby“. Kurz určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách i pro pracovníky v manažerských pozicích vede účastníky k pochopení smyslu této zákonné povinnosti a pomáhá vyjasnit kritéria pro dobrý záznam. Účastníci mají možnost si psaní záznamů prakticky vyzkoušet s pomocí připravených videozáznamů i s využitím vlastních zkušeností z praxe.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
  • Pro pracovníky přímé péče, sociální pracovníky, metodiky, vedoucí služeb.
CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Budete rozumět zákonné povinnosti vedení záznamů o průběhu poskytování sociální služby a chápat potřebnost záznamů.
  • Získáte představu, jak by měly být ve vaší službě záznamy vedeny.
  • Budete umět zapsat průběh poskytování služby tak, aby to odpovídalo potřebám jejich služby.

KDY:

12. 04. 2019 (8 hodin)

KDE:

Vzdělávací centrum, budova ASTRID, Dělnická 1324/9, Praha 7 – Holešovice, 170 00

ZA KOLIK:

1 800,- Kč /účastníka
(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 05. 04. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
DITA VOJÍŘOVÁ

Těším se na kurz, který má potenciál udělat z neoblíbené administrativy nedílnou součást práce s klientem, které pracovníci více rozumějí a mají chuť se na ní podílet.

HONZA PALEČEK

Psát záznam o průběhu služby znamená o svojí práci přemýšlet. Chápu to tedy jako součást individuální práce s klientem, na kterou by samozřejmě měl mít pracovník čas a na kterou také potřebuje určitou dovednost.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.