• 28. – 29. 03. 2019 •
PŘIHLASTE SE ZDE

Silné emoce do sociální či terapeutické práce patří. Ať už klientovy nebo naše. Ale co si s nimi počít a jak s nimi nakládat? Můžeme je zpracovat nebo vědomě potlačit, pojmenovat nebo adekvátně projevit. Můžeme je ignorovat nebo efektivně využít.
Pojďte si s námi vyzkoušet a zažít všechny možnosti, pojďte své emoce rozpoznat a pochopit, pojďte se naučit jak je dostat pod kontrolu, abyste se na ně mohli spolehnout.


Kurz je akreditován MPSV č. A2017/0063-SP/PC/VP.


PRÁCE S EMOCEMI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ANOTACE KURZU:

Účastníci budou mít možnost prozkoumat vlastní emoce, které v nich vyvolává náročná práce v sociálních službách, naučí se je nejen pojmenovat, ale také využít k vlastní práci, případně je zpracovat a ty nežádoucí eliminovat. Budou se učit zvládat náročné situace, do kterých se ve své práci dostávají a budou mít možnost sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy z jiných organizací. Budou objevovat vlastní potenciál pro svůj rozvoj a seznámí se se základními relaxačními metodami.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
  • Pro všechny, kteří chtějí porozumět vlastním emocím.
  • Pro všechny, kdo se chtějí naučit využít vlastního potenciálu v přímé práci s klientem.
  • Pro všechny, kteří se zajímají o vlastní růst.
  • Pro všechny, kdo se nebojí prozkoumat vlastní nitro a nalézt tam zdroje pro osobnostní rozvoj.
CO VÁM KURZ PŘINESE:
  • Budete zvládat emočně vypjaté situace při práci s klienty.
  • Rozpoznáte své limity v náročných situacích a plně využijete své dovednosti.
  • Rozvinete svou vlastní schopnost sebereflexe.
  • Osvojíte si nástroje psychohygieny.
  • Budete umět pojmenovávat, zpracovat a využít vlastní emoce v klientské práci.

KDY:

28. – 29. 03. 2019 (16 hodin)

KDE:

Vzdělávací centrum, budova ASTRID, Dělnická 1324/9, Praha 7 – Holešovice, 170 00

ZA KOLIK:

3 200,- Kč /účastníka

(cena zahrnuje práci dvou lektorů po celou dobu konání kurzu, pronájem místnosti pro školení, drobné občerstvení)


PŘIHLÁŠKY VYPLŇUJTE V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI DO 21. 03. 2019.

PŘIHLASTE SE ZDE

Poznámka:
Chcete se na kurz přihlásit na poslední chvíli, tj. méně než 7 dní před jeho zahájením?
Máte dotazy ohledně technických otázek, fakturace, osvědčení atd.?

Obracejte se, prosím, na email: kurzy@tudytam-vzdelavani.cz, nebo telefon: +420 721 847 730.


LEKTOŘI O KURZU:
TOMÁŠ MASOPUST

V sociálních službách pracuji od roku 2005, absolvoval jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik, vedu psychoterapeutickou skupinu pro lidi s psychotickými obtížemi a schizofrenií. Přesto mi trvalo docela dlouho, než jsem našel odvahu se vůbec do tématu emocí pustit, a postupně jsem začal objevovat tu správnou cestu, jak s ním naložit. Vždyť co to jsou vlastně emoce? Dá se s nimi vůbec nějak pracovat? V dnešní době? V sociálních službách? Hledání odpovědí pro mě byla zábava a dobrodružství. Doufám, že účastníci kurzu si ho užijí stejně.

JIŘINA SVOBODOVÁ

V sociálních službách pracuji od roku 2006, kdy jsem založila komunitní centrum – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Stejně dlouho pracuji jako vedoucí chráněného bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Při své práci i v osobním životě se zajímám o vztahy mezi lidmi a o emoce, které tyto vztahy přinášejí. Snažím se je pochopit u svých klientů, kolegů a hlavně u sebe, abych mohla vnášet do své práce i života řád. Život je velmi pestrý a zábavný a věřím, že i kurz Práce s emocemi v sociálních službách bude pro mě i pro účastníky velmi kreativní.

ODBORNÉ VEDENÍ KURZŮ – LEKTOŘI

Poznámka:
Kurz je veden jedním nebo dvěma lektory v závislosti na počtu přihlášených účastníků.


Zajímají vás podrobnější informace k tomuto kurzu nebo se chcete zeptat na něco jiného?
Napište nám na kurzy@tudytam-vzdelavani.cz.